ЧОВЕКОЛЮБИЕ И ОБЩЕСТВО

17/01/2013

ОСНОВА

Моето желание е през 2013-та година всички добронамерени хора да потърсят възможност за изява на своите умения и способности. Защото сега много хора имат знания, имат способности, но не търсят възможност да ги проявят, освен ако това е свързано с професията им. А всъщност много е важно, когато човек притежава определени способности, да  ги прояви. Защо трябва да ги прояви? За да допринесе със своя потенциал за обогатяването и развитието на Живота. Всеки човек е средство чрез което Животът бива утвърждаван и разгръщан или пък точно обратното – ограничаван и потъпкван. Прочетете остатъка от публикацията »

Реклами

На теб това ти е нужно – на теб това не ти е нужно

13/06/2012

„Ако човек умира от глад, дай му хляб. Но виж за какво ще мечтае той, когато се насити. Няма ли да поиска целувкова торта, шампанско и красива компания?“

Прочетете остатъка от публикацията »


В одежди белоснежни от Жива Светлина … АЗ ПРЕБИВАВАМ …

12/12/2011

ИДЕЯТА НА БОГА

О, дете! Една от идеите Божи. О, Душа, възродена на Земята от безпределните сфери! Нима си въобразяваш, че си дошъл тук сам, тук, в света на скръбта? Бог със своята мисъл те е призовал към битие, окрилил е душата ти с Любов и те е изпратил на път да търсиш другите Негови мисли – твоите братя-хора, и в единение с тях да образувате езеро, в което ще може да се отрази Светлината, озаряваща цялата Земя.

Прочетете остатъка от публикацията »


ВЪРХОВНАТА НАУКА ЗА КОНТАКТА

23/10/2011

Впечатлението е най-неуловимата реакция (повече или по-малко точна) спрямо ви­брационната умствена активност на друг ум или група умове, на определено цяло, чието излъчване оказва влияние върху единицата или върху съвкупността от единици.

Прочетете остатъка от публикацията »


Вашата земна разходка — разкриване на безупречния етикет на духа

22/09/2011

Като духовно същество в човешко тяло вие сте прескъп гост на тази планета. Вашият върховен домакин, Духът, е осигурил за фон на пътуването ви космична красота и ви е дал своята любов, мъдрост, радост, мир, състрадание, щедрост и съзидателност, за да бъде земното ви приключение просветляващо и забавно. Обградени от толкова обич, подкрепа и божествена милост, обръщате ли внимание на духовните си обноски?

Прочетете остатъка от публикацията »


Животът е божествена игра

02/09/2011

Няма недостойни, но има потенциал да се върви. ОМ

Прочетете остатъка от публикацията »


Огнено Зърно на Посева

25/05/2011

„Всички обвивки на Монадата, включително и земната плът, са призвани да пазят Огненото Зърно на Посева и да изпълнят Волята на Всевишния. Тези обвивки, както и самото Огнено Зърно, са достъпни за изучаване и разбиране.

Прочетете остатъка от публикацията »


Диагностика на кармата

22/05/2011

Моите изследвания, в същността си, представляват опит да се намали зависимостта от обкръжаващия ни свят. И ако не вървим към Твореца и не променяме своите емоции, своя характер, своята душа, преодоляването на тази зависимост е невъзможно. Аз продължавам да сондирам темата за бъдещето и повтарям своите непрекъснати опити да намаля зависимостта от него. Съществува прост закон. Ние можем да владеем това, от което вътрешно не зависим. Зависиш ли от семейството, не можеш ли да преодолееш загубата на любимия човек – семейство няма да имаш. Покланяш ли се вътрешно на парите – пари няма да имаш. Не можеш ли да приемеш загубата на бъдещето, зависиш ли от него – по същата схема губиш бъдещето. Като правило това значи смърт. Но понякога можеш да живееш, ако са се появили хемофилия, диабет, СПИН, рак.
Оказва се, че да мислиш и да желаеш да се промениш може колкото искаш. Прочетете остатъка от публикацията »


ХАОТИЧНИ ВЪЗЛИ И ПОЛОЖИТЕЛЕН АТРАКТОР

20/03/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 27.04.2009 (съкратено)

…Всяка енергетична система, която се премества в по-висок или по-нисък ред на съгласуваност, преминава през хаотични събития по време на своето пътуване към едно ново състояние на улегнала енергия. Вашата земя не прави изключение.

Прочетете остатъка от публикацията »


Лекарства от Светлина

20/03/2011

Защита и изцеление от радиационно отравяне, невротоксини, бактерии и вируси
Хаторите чрез Том Кениън, 16 март 2011

Прочетете остатъка от публикацията »


ПРАНИЧНА ТРЪБА

16/03/2011

В много езотерични течения се споменава за праничната тръба, представляваща централен канал, преминаващ през всички тънкоматериални тела на човека от върха на главата до перинеума и по-нататък (нагоре и надолу). Този многомерен канал има различни названия: Божествена ос (в книгите на Амора Гуан-Ин), сърцевинен канал/сърцевинна енергия (Пеги Феникс Дубро, автор на техниката за балансиране на електромагнитното поле), пранична тръба (Друнвало Мелхизедек, „Древната тайна на цветето на живота“ е т.н.)

Прочетете остатъка от публикацията »


БАЛАНСЪТ НА ЗЕМЯТА

14/03/2011

… Какво ни казва Духът на Земята (на Гея) за случващите се с планетата изменения.

Прочетете остатъка от публикацията »


ЕДИННОТО СЪЗНАНИЕ НА ЗЕМЯТА

02/03/2011

В процеса на медитация на група Метасинтез бе получена информация за случващите се с нашата планета трансформации.

Прочетете остатъка от публикацията »


КАКВО Е ТОВА МАТРИЧНО СЪЗНАНИЕ

01/03/2011

Ръководителите на група „Метасинтез“ поискаха информация за това, какво е матрично съзнание и какво представляват, така наречените, Светлинни (ефирни) матрици.
Ето каква информация получихме.

Прочетете остатъка от публикацията »


КАКВО Е ТОВА „СВЕТЛИНЕН КОД“

28/02/2011

Прочетете остатъка от публикацията »


ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗЕМЯТА В ДЕЙСТВИЕ

21/02/2011

Изменена е програмата на ядрото на Земята и конфигурацията на магнитното поле на Земята. Има промяна в напрежението на отделни части на магнитното поле. Най-силно е отслабено магнитното поле в района на екватора. Вследствие на това магнитните потоци, идващи през Северния полюс, се разпределят още по-неравномерно, отколкото преди.

Прочетете остатъка от публикацията »


ИНФОРМАЦИЯ ЗА МРЕЖАТА НА ЕДИННОТО СЪЗНАНИЕ

07/02/2011

В междупространствената структура на Земята присъстват пет решетки на съзнанието. Три равнища на съзнанието основно са проявени във въплътените същности. Две равнища на съзнанието основно са проявени в развъплътените същности на Светлината и само единици въплътени същности поддържат решетките на двете висши нива на съзнанието.

Прочетете остатъка от публикацията »


Признателността като съюзник

17/01/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 22.09.2008 (със съкращения)

Прочетете остатъка от публикацията »


ТРУДНИЯТ ПЪТ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

05/12/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Медитацията като процес на осъзнаване на истинността на случващото се

12/11/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Медитация, Молитвено съзерцание, Очистване

10/11/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


ИЗКУСТВОТО НА РЕЗОНАНСА

07/11/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Трудности на превода или Диалог с Висшето Аз

26/10/2010

В действителност много хора искат да чуят Гласа Божи вътре в себе си, да започнат да му задават въпроси за живота си, да попитат най-после защо животът им върви така на зиг-заг, защо не достига това, другото, третото? Хайде да си представим, че вие сте чули гласа на своето Висше Аз. За какво бихте го попитали? Обзалагам се, че повечето от вас веднага биха го подхванали с текущия семеен, жилищен или служебен проблем, очаквайки най-накрая да получат дългоочакваната рецепта за моментално (желателно) избавяне от него. Може би именно затова досега не сте получили отговор на свой въпрос? Може би вие задавате неправилните въпроси? Може би вие питате неправилно?

Прочетете остатъка от публикацията »


ИЗМЕНЕНИЕ РОЛЯТА НА УМА

25/10/2010

Информационното поле, каквито са например форумите, ясно показват доколко хората са погълнати от собствения си ум. Той направлява и доминира, трескаво поглъщайки все повече и повече „нещо интересно“, напомпвайки своите мускули и навлизайки в дебри, които имат косвено отношение към реалния ни живот и изобщо не го променят. Не защото това е „невярно“, а защото е „за какво“. Всичко е така и всичко е вярно, но какво дава на човека теорията? Много духовни търсачи за дълго засядат в теоретични изследвания. Започвайки своя път с изучаването на Законите на мирозданието, с изучаването на „правилата на играта“ на живота, по които се случва всичко в реалния живот, ние губим целта, за която провеждаме цялото това изучаване, губим самия смисъл на това изучаване, а именно – самата игра, самия живот!

Прочетете остатъка от публикацията »


Взаимоотношения с Висшето Аз

22/10/2010

При потапянето на Съзнанието в Материята за нейното изучаване, получаване на опит и повишаване нивото на нейните вибрации (тоест еволюирането й) Съзнанието губи своето самосъзнание и потъва в сън. В най-ниската точка на това потапяне Материята е много инертна, нейните вибрации „прихващат“ Съзнанието напълно и то е способно да реагира единствено на грубите външни въздействия. Този процес на потъване и сън протича в строго определени циклични рамки, след което започва процес на пробуждане и движение в обратна посока: към осъзнаване, към Източника. Прочетете остатъка от публикацията »


Статия „СВРЪЗКАТА” – Л.И.Маслов

21/10/2010

Той не обича думата „контактьор”, нарича себе си „записващият”…

Прочетете остатъка от публикацията »


КАНАЛИ И ЧЕНЪЛИНГ

10/10/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Да живееш Осъзнато

09/10/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Няколко думи за практиките

22/09/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Пирамидата на Съ-Знанието на човека

28/08/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Многостепенната картина на Пространството

30/07/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Мислите са неща

16/07/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


Беседа, която е важна за вас

27/06/2010

Гуан Ин, 19 юни 2010 г.
Прочетете остатъка от публикацията »


Три лъжливи бога І

21/06/2010

От една страна вие жадувате да свалите маските и да живеете открито, в съответствие с първоначалния план на вашата душа. Вие жадувате искреност, честност, любов и свързаност. От друга страна е много трудно да се разделите с тези маски. Израснали сте в определени вярвания и рамки, вкоренени в душата ви и задържащи контакта с душата ви. Искам да ви покажа три лъжливи бога, към които вие често се обръщате за съвет, но които фактически ви отдалечават от центъра, от балансираното състояние, необходимо за живота, за приемането на това, което сте.

Прочетете остатъка от публикацията »


Да обичаш себе си – това е най-сложното за вас, хората

19/06/2010

Прочетете остатъка от публикацията »


За Посланикът на Светлата Йерархия Татяна Микушина и ролята на диктовките и розариите

17/06/2010

Прочетете остатъка от публикацията »