Posts Tagged ‘Хаторите’

ХАОТИЧНИ ВЪЗЛИ И ПОЛОЖИТЕЛЕН АТРАКТОР

20/03/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 27.04.2009 (съкратено)

…Всяка енергетична система, която се премества в по-висок или по-нисък ред на съгласуваност, преминава през хаотични събития по време на своето пътуване към едно ново състояние на улегнала енергия. Вашата земя не прави изключение.

Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

Лекарства от Светлина

20/03/2011

Защита и изцеление от радиационно отравяне, невротоксини, бактерии и вируси
Хаторите чрез Том Кениън, 16 март 2011

Прочетете остатъка от публикацията »

ПРАНИЧНА ТРЪБА

16/03/2011

В много езотерични течения се споменава за праничната тръба, представляваща централен канал, преминаващ през всички тънкоматериални тела на човека от върха на главата до перинеума и по-нататък (нагоре и надолу). Този многомерен канал има различни названия: Божествена ос (в книгите на Амора Гуан-Ин), сърцевинен канал/сърцевинна енергия (Пеги Феникс Дубро, автор на техниката за балансиране на електромагнитното поле), пранична тръба (Друнвало Мелхизедек, „Древната тайна на цветето на живота“ е т.н.)

Прочетете остатъка от публикацията »

Признателността като съюзник

17/01/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 22.09.2008 (със съкращения)

Прочетете остатъка от публикацията »