Posts Tagged ‘Рьорих’

Николай Рьорих – мистик, художник, пътешественик, миротворец

27/09/2009

През Декември 1923г. започва Индийския период за семейство Рьорих , когато те най-накрая пристигат в Бомбай и почти веднага започват обиколка на културните центрове и исторически места в Индия, срещат се с учени, художници, писатели. До края на месец декември те вече са в Сиким по южните склонове на  Хималаите и става ясно от скоростта, с която достигат до планините, че Хималаите винаги са били тяхна главна цел.
Организират изследователска експедиция, която обхваща териториите на Китайски Туркестан, Алтай, Монголия и Тибет. Това било експедиция в неизследвани региони, където възнамеряват да проучват месните религиозни вярвания, езици, обичаи и култура на населението.

Прочетете остатъка от публикацията »

Писмо от Maha-Chohan или „Писмото на Великият магистър“

10/09/2009

Доктрината, провъзгласявана от нас, е единствено истинската и с помощта на доказателствата, които ние възнамеряваме да представим, тя трябва в края на краищата да възтържествува, като всяка истина. Освен това, абсолютно необходимо е малко по малко тя да се внедрява в живота, подкрепяйки нейните теории – представляващи неопровержими факти за тези, които знаят – с непосредствени изводи, които се потвърждават от свидетелствата на съвременната точна наука. Будизмът, очистен от неговите религиозни предразсъдъци, представлява вечна истина и всеки, който полага труд в това направление, се труди за Теософията, за Божествената мъдрост, която е синоним на Истината. За да могат нашите учения да взаимодействат с така наричания морален кодекс или понятията за справедливост, непорочност, самоотверженост, милосърдие и т.н., ние сме длъжни да популяризираме знанието на Теософията. Това не е лична цел за собствено достигане на Нирвана (кулминацията на цялото знание и абсолютната мъдрост) – представляваща в края на краищата само възвишен и прекрасен егоизъм, а самоотвержено търсене на най-добрите способи за извеждане на ближния на правилния път, да се подбудят колкото може повече хора да извлекат полза от това, което е присъщо на истинския теософ. Прочетете остатъка от публикацията »

„И така, няма да търсим ангели, а да се заемем с хората.“

09/09/2009

„Разбирам, – пише Елена Рьорих – че писмата ми, ут­върждаващи красотата на суровата самодисциплина и на жиз­нения подвиг, не отговарят на вкуса и на съзнанието на мно­зина. Но аз смятам, че е престъпно да поддържам сантимен­талност, основана на лъжливи данни. Старала съм се, докол­кото съм могла, да поддържам духа им, но естествено не съм могла да правя това, като им поднасям сладникави видения в стила на Л.“

„Вместо суровия строеж на живота, хората жадуват сладки приспиващи ги блянове и леки достижения в обста­новката на магесниците от „окултните“ романи…“

„Наистина труден е пътят на възхождането и особено – на последните стъпала…“ Прочетете остатъка от публикацията »

Николай Рьорих през погледа на Богомил Райнов

21/08/2009

Николай Константинович Рьорих е роден на 27 Септем­ври (10 Октомври) 1874 в Петербург. В най-ранните му спомени присъства странна картина: висока заснежена планина, озарена от ро­зовия залез. По-късно се оказва, че розовият пейзаж, откроя­ващ се върху синята стена на гостната, представлява изглед от Хималаите – прочутият връх Канченденга, на границата на Сиким и Непал. И никой не може да обясни откъде и как този хималайски пейзаж е попаднал в дома на петербургския нотариус, за да се вреже неизличимо в съзнанието на детето. Прочетете остатъка от публикацията »