Posts Tagged ‘Памела Крибе’

Три лъжливи бога І

21/06/2010

От една страна вие жадувате да свалите маските и да живеете открито, в съответствие с първоначалния план на вашата душа. Вие жадувате искреност, честност, любов и свързаност. От друга страна е много трудно да се разделите с тези маски. Израснали сте в определени вярвания и рамки, вкоренени в душата ви и задържащи контакта с душата ви. Искам да ви покажа три лъжливи бога, към които вие често се обръщате за съвет, но които фактически ви отдалечават от центъра, от балансираното състояние, необходимо за живота, за приемането на това, което сте.

Прочетете остатъка от публикацията »