Posts Tagged ‘Метасинтез’

ПРАНИЧНА ТРЪБА

16/03/2011

В много езотерични течения се споменава за праничната тръба, представляваща централен канал, преминаващ през всички тънкоматериални тела на човека от върха на главата до перинеума и по-нататък (нагоре и надолу). Този многомерен канал има различни названия: Божествена ос (в книгите на Амора Гуан-Ин), сърцевинен канал/сърцевинна енергия (Пеги Феникс Дубро, автор на техниката за балансиране на електромагнитното поле), пранична тръба (Друнвало Мелхизедек, „Древната тайна на цветето на живота“ е т.н.)

Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

БАЛАНСЪТ НА ЗЕМЯТА

14/03/2011

… Какво ни казва Духът на Земята (на Гея) за случващите се с планетата изменения.

Прочетете остатъка от публикацията »

ЕДИННОТО СЪЗНАНИЕ НА ЗЕМЯТА

02/03/2011

В процеса на медитация на група Метасинтез бе получена информация за случващите се с нашата планета трансформации.

Прочетете остатъка от публикацията »

КАКВО Е ТОВА МАТРИЧНО СЪЗНАНИЕ

01/03/2011

Ръководителите на група „Метасинтез“ поискаха информация за това, какво е матрично съзнание и какво представляват, така наречените, Светлинни (ефирни) матрици.
Ето каква информация получихме.

Прочетете остатъка от публикацията »

КАКВО Е ТОВА „СВЕТЛИНЕН КОД“

28/02/2011

Прочетете остатъка от публикацията »

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗЕМЯТА В ДЕЙСТВИЕ

21/02/2011

Изменена е програмата на ядрото на Земята и конфигурацията на магнитното поле на Земята. Има промяна в напрежението на отделни части на магнитното поле. Най-силно е отслабено магнитното поле в района на екватора. Вследствие на това магнитните потоци, идващи през Северния полюс, се разпределят още по-неравномерно, отколкото преди.

Прочетете остатъка от публикацията »

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МРЕЖАТА НА ЕДИННОТО СЪЗНАНИЕ

07/02/2011

В междупространствената структура на Земята присъстват пет решетки на съзнанието. Три равнища на съзнанието основно са проявени във въплътените същности. Две равнища на съзнанието основно са проявени в развъплътените същности на Светлината и само единици въплътени същности поддържат решетките на двете висши нива на съзнанието.

Прочетете остатъка от публикацията »

ТРУДНИЯТ ПЪТ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

05/12/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Да обичаш себе си – това е най-сложното за вас, хората

19/06/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

СЪТВОРЧЕСТВО И ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА СЪВЪРШЕНАТА СВЕТЛИНА НА ЗЕМЯТА

18/05/2010

Извадки от Ченълинг на група Метасинтез от 10.07.2008
Прочетете остатъка от публикацията »

ЗА ЗЕМЯТА И ХОРАТА

07/03/2010

Нещо се случва с пространството на Земята. По много канали вече ни се казва, че е започнала трансформацията, духовното раждане на планетата…
Това, което ние толкова дълго сме чакали и призовавали към реализация. И ето че сега нашите стремежи  са започнали своята манифестация. Това ли е, което сме чакали? Или нашите намерения не са били такива?
Или Земята върви по пътя на своите намерения?
Взима ли под внимание Земята нашите желания и ако да, в каква степен?
Ако ние сме Богове, кой е създавал тази планета, та именно ние сега да я променяме. Защо много от нас чувстват объркване и даже страх?
Кои сме ние, всъщност? Прочетете остатъка от публикацията »

ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ЧЕНЪЛИНГИ

26/02/2010

Изпратено е запитване във Висшето информационно-енергийно поле на Земята с молба за обяснение на причините за занижаването на получаваната от множеството канали информация. Ние разбираме, че наред с неадекватното състояние на самия канал (замърсяване на подсъзнанието, изход в ниските астрални планове, отсъствие на връзка с Висшето „Аз“ и т.н.) могат да съществуват някакви общи причини за това, че получаваната от работниците на Светлината информация се оказва занижена. Понякога това се изразява в използването на земни понятия и представи за обяснение на ситуациите във висшите планове. Или във вид на засилен емоционален фон на получаваните послания.

Прочетете остатъка от публикацията »

ЗА ТОВА, КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ СЕГА

13/10/2009

… Знанията се дават според готовността. Готовността се изразява в способността да приемеш знанието от следващото равнище след преминаването на определени уроци. Когато урокът не е завършен, новото знание не идва. Ние наричаме тези енергийни дарове уроци, защото така за вас е по-лесно да разберете, че на Земята вие се намирате в процес на обучение от своите висши аспекти, които влизат в ролята на ваши Учители, Водачи и организират различни ситуации за извличане или по-точно за прочустване от вас на определен опит. Вашите висши аспекти се инкарнират в по-плътни измерения, стараейки се да съхранят най-високите вибрации на висшите планове като основа за творенето на тези плътни илюзорни светове. Именно вие определяте това, доколко тези вибрации на вашето божествено „Аз“ ще съхранят своето равнище и чистота във целия диапазон на вашето присъствие.

Прочетете остатъка от публикацията »