Posts Tagged ‘Л.И.Маслов’

Статия „СВРЪЗКАТА” – Л.И.Маслов

21/10/2010

Той не обича думата „контактьор”, нарича себе си „записващият”…

Прочетете остатъка от публикацията »

Пирамидата на Съ-Знанието на човека

28/08/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Многостепенната картина на Пространството

30/07/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Научете се да мислите и анализирате

16/06/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Законът за числата

06/04/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Хармонията на човека със самия себе си

03/03/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Преустройство на съзнанието на човека – КВАНТОВ ПРЕХОД

10/02/2010

ЗА ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ!!!
Статия на Валерий Лещаев (със съкращения)
Фонд „Здраве за нацията” и Международен фонд „за човешко достойнство и безопасност”
Авторът сърдечно благодари на Академик Леонид Иванович Маслов за консултациите и помощта оказана му при подготовката на тази статия!
Москва 2007-2009 г.

„Бог е създал нас без нас, но да ни спаси без нас не би могъл!”
Августин Блажений /354-430г./
„Отричайки факта за съществуване на Създателя,
човек отрича и самият факт за своето съществуване”

Създателят на всичко и всеки ;
„Откровения към хората на Новия Век”

„Мащабите на планетарните изменения, които ви предстои да преживеете
е трудно да си представите даже при цялата ви фантазия и нито една точна
наука не би могла да прогнозира, а още повече да опише всичко това,
което очаква вашия свят в близките години.”

Създателят на всичко и всеки;
„Откровения към хората на Новия Век” Прочетете остатъка от публикацията »

Откровение: ВЯРВАМ и ОБИЧАМ

28/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Откровение: Молитва

23/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Човечеството – Вселенски експеримент

05/12/2009

Прочетете остатъка от публикацията »