Posts Tagged ‘Екхарт Толе’

ЛИТУРГИЯ ЗА ТЯЛОТО

19/08/2009

Това, което Възприемате като плътно физическо образу­вание, наречено тяло, което е подвластно на болести, старост и смърт, не е реално – това не сте Вие. То е погрешно възприятие за същностната ви реалност, която е отвъд раждането и смъртта, и се дължи на ограничения­та на ума, който, след като е загубил връзка с Битието, създава тялото като доказателство в подкрепа на илю­зорната му вяра в отделността и като оправдание за със­тоянието му на страх. Но не се отказвайте от тялото, защото вътре в този символ на тленното, ограничено­то и смъртта, който възприемате като илюзорно тво­рение на ума, се крие великолепието на вашата същност­на и безсмъртна реалност. Не насочвайте вниманието си другаде в търсене на Истината, защото няма да я наме­рите другаде, освен в тялото си. Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements