Posts Tagged ‘Агни Йога’

Молитвата е събеседване за Най-Прекрасното

18/12/2009

Според някои молитвата не се вписва в рамките на всекидневието, но всъщност тя и връзката с Висшия Свят са основа на битието. Липсва ли връзката с Висшия Свят, животът е немислим – хората ще станат по-лоши от зверове! Без значение е на какъв език се прави възванието. Мисълта няма свой език, но е всепроникваща.(АУМ-42)

Прочетете остатъка от публикацията »

Пристъпвайки към труда, нека се погрижим да не се изчерпят силите ни

29/09/2009

Прочетете остатъка от публикацията »

Николай Рьорих – мистик, художник, пътешественик, миротворец

27/09/2009

През Декември 1923г. започва Индийския период за семейство Рьорих , когато те най-накрая пристигат в Бомбай и почти веднага започват обиколка на културните центрове и исторически места в Индия, срещат се с учени, художници, писатели. До края на месец декември те вече са в Сиким по южните склонове на  Хималаите и става ясно от скоростта, с която достигат до планините, че Хималаите винаги са били тяхна главна цел.
Организират изследователска експедиция, която обхваща териториите на Китайски Туркестан, Алтай, Монголия и Тибет. Това било експедиция в неизследвани региони, където възнамеряват да проучват месните религиозни вярвания, езици, обичаи и култура на населението.

Прочетете остатъка от публикацията »

„И така, няма да търсим ангели, а да се заемем с хората.“

09/09/2009

„Разбирам, – пише Елена Рьорих – че писмата ми, ут­върждаващи красотата на суровата самодисциплина и на жиз­нения подвиг, не отговарят на вкуса и на съзнанието на мно­зина. Но аз смятам, че е престъпно да поддържам сантимен­талност, основана на лъжливи данни. Старала съм се, докол­кото съм могла, да поддържам духа им, но естествено не съм могла да правя това, като им поднасям сладникави видения в стила на Л.“

„Вместо суровия строеж на живота, хората жадуват сладки приспиващи ги блянове и леки достижения в обста­новката на магесниците от „окултните“ романи…“

„Наистина труден е пътят на възхождането и особено – на последните стъпала…“ Прочетете остатъка от публикацията »