Холон на Издигане

Хаторите чрез Том Кениън, 28.01.2009 (със съкращения)

Вашето фино енергийно тяло, известно на древните египтяни като КА и наричано от Йогите етерно тяло, е силно чувствително на и се повлиява от слънчевата плазма. Повишаването на прилива и качеството на слънчевите потоци, повишава степента на вибрация на КА тялото. Това е много благоприятна и полезна възможност за онези от вас, които участват съзнателно в своя процес на издигане. Нека уточним какво имаме предвид под издигане, защото може да има много тълкувания и гледни точки.

Под издигане просто имаме предвид движение нагоре в съзнанието. Не „отивате” никъде. Не „напускате” нищо. Но гледната ви точка и възприятие се променят съществено. Започвате да виждате през майя, или илюзията на този свят, която е създадена посредством танцът на субатомни частици и в конфигурация, която вие наричате материя. Чрез процеса на издигане вие осъзнавате, че сте създател на собственото ви преживяване на онова, което наричате „свят”. Това не означава, че напускате света, а че го надскачате – докато в същото време сте част от него – виждате света през обектива на възприятието, че животът е филм, който вие прожектирате.

Някои биха казали, че сте на кръстопът. С навлизането на слънчевите потоци в магнетосферата на земята, КА телата на всички човеци ще повишат вибрацията си. Но за някои това ще доведе до смущения и разпадане, докато за други ще доведе до издигане – движение нагоре в съзнанието.

Това общуване е специално за онези, които са избрали възходящата спирала. Вашето предизвикателство в тези времена е да позволите активизирането на вашето КА тяло, което да ви издигне нагоре, дори когато изглежда, че мнозина около вас се въртят по спиралата надолу. В основата си това е въпрос на вибрация, заедно с очаквания и вяра. Обединението на трите ражда творческия импулс за една нова съдба.

Какво имаме предвид под това?

Необходимо е огромно количество енергия, за да се надскочи или видоизмени дадено негативно състояние или ограничение, което е било поставено пред някого. Вие сте били колективно хипнотизирани да приемате една реалност, която е фиксирана, ограничена, стеснена и не е нищо друго, освен плен. Когато човек вижда през лъжите и манипулациите, старият свят не изглежда по същия начин, но въпреки това възприемането на лъжите не го освобождават от тях. Те имат свой собствен живот и тенденция да продължават. Необходима е нова енергия – по-висока вибрационна степен – за да се преодолее летаргията и инерцията, които са присъщи за вашите културни ограничения. Това е подаръкът на слънчевите потоци – слънчевата плазма, която протича и ще потече в по-големи количества във вашата магнетосфера – и тя ще повиши вибрационната степен на вашите КА тела.

Но тук е „координатният кръст”, ако можем така да го наречем, в „погледа” на съдбата ви. За онези от вас, които приемат, или поне са започнали да виждат през лъжите и ограниченията, поставяни пред вас, и са направили избор за себе си да продължат нагоре в своя процес на издигане, това активизиране на КА тялото е красиво, фино чудо на проглеждането, защото животът ви ще бъде облагодетелстван със силата да надскочи собствените ви ограничения по начини, които не са били възможни за вас до този момент. Ще бъде сякаш самият космос се присъединява към вас в танца на вашата свобода.

Но за онези, които не избират да издигнат съзнанието си – които избират да останат в плен на ограниченията, които търсят вината в другите за лошия си късмет, които избират да намерят изкупителна жертва за липсата си на щастие, за онези, които настояват да живеят в стария свят на конфликти – тази повишена вибрация в техните КА тела няма да бъде благословение; ще бъде проклятие. Защото ще трябва да работят много упорито, за да запазят нещата такива, каквито са.

Фабриката на старите ви реалности бива разтурена, докато бъдат изтъкани в същото време новите такива. Това несъмнено е странно състояние. И онова, което искаме изключително ясно да предадем е, че вие притежавате вродената сила и способност да изплетете новите реалности за себе си, новите свободи на ума и духа, независимо какво се случва около вас.

От наша гледна точка, тази ситуация ще ескалира през следващите няколко години, и бихме я определили като двойствено състояние, в което мнозина от вас ще се издигнат, т.е. ще се придвижат нагоре, докато други ще преминат към разпадане, ще отпаднат. Това всъщност е въпрос на личен избор.

Това е много важен момент за нас и бихме искали да го предадем колкото е възможно по-ясно. Всеки един от вас има отговорността (способността да отговори) да избере мислите и творенията, които желае. Някои от вас ще изберат свободата, защото не можете повече да търпите оковите – лъжите са просто твърде голям товар, за да бъдат увековечени. Други ще изберат плена – страхът от свободата и последиците от личния избор  са твърде голяма отговорност.

Тук се разделят пътищата на еволюцията.

Докато вашите реалности едновременно се разрушават и създават наново, и се изправяте пред икономическите, екологическите и социалните предизвикателства, пред които сте поставени, то някои от вас ще преживеят много трудни времена. Но никога не губете от погледа си факта, че вие сте създатели на вашия живот и можете да го пресътворите във всеки един момент, независимо от обстоятелствата. Онези, които ви манипулират, го правят чрез страха и повтаряемостта на културните ограничения – вярването, че животът ви се определя и зависи от някои външни фактори.

Онова, което ще откриете в процеса на издигане, е, че тези външни фактори всъщност са проекции на вашето собствено най-дълбоко съзнание. Те са мигащите светлинки на кино екрана и можете да ги промените с изумителна бързина, когато го правите от техния източник, а не са ефект от тях – а този източник е самият ви ум. Мистерията, как става това, се разкрива пред вас сама в процеса на издигане така естествено, както разцъфването на орхидея. Запечатано е в самата ви природа и това познание се саморазкрива, докато вървите нагоре по пътя.

В предишни комуникации сме казвали, че един от ключовете за това е, както я наричате, признателността или благодарността. Тези емоционални състояния са подпис и изражение на творческите сили, които притежавате. Онова, което имаме предвид, ще ви стане ясно, като навлезете в процеса на издигане.

… Тук искаме да ви дадем едно средство, което чувстваме, че ще ви помогне в този период през идните няколко години, когато слънчевите потоци ще навлизат в магнетосферата ви и ще започват да стимулират КА телата ви.

Има няколко основни момента, на които искаме да наблегнем, преди да дадем техниката.

  • Първото е, че трябва да сте направили избора да придвижите нагоре съзнанието си, за да има ефект техниката. Намерението, с което държите вашата КА, придава влияние на крайния резултат.
  • Втората точка е, че трябва да бъдете в емоционално състояние на признателност, когато прилагате метода, защото признателността е сигнатура за такъв вид създаване.
  • Третият момент е това, че се базира на връзката между КА – вашето етерно тяло – и по-висшия аспект на аз-а ви, от гледна точка на измеренията, известно на древните египтяни като BA. ВА се намира на място в съзнанието, което е извън времето и пространството, като го изградите. Това е входната точка, която се намира над главата, където ръцете ви биха се срещнали, ако ги вдигнете и докоснете длани една в друга. Този интердименсионален аспект на аз-а ви – ВА, е високо възприемчив на признателността. И именно от ВА получавате енергията, която укрепва КА и я подготвя за проникването на слънчевите потоци.

Наричаме този метод Холон на Издигане. Както двата предходни, Холон на Баланса и Холон на Изцелението, които дадохме, този е на базата на специфична геометрична форма. Геометрията заставя енергията и дадената геометрия заставя енергията да протича по конкретен начин.

Този конкретен Холон се основава на диск (кръг). Много прилича на пумпал, ако сте си играли с такава играчка като деца. Заставате в средата на кръга. Върхът на кръга съответства на разположението на ВА, където двете ви ръце се докосват, когато ги протегнете над главата. Долната част на диска е в основата на гръбнака ви, ако сте седнали с кръстосани крака. Ако го правите в изправено състояние или сте седнали на стол, краката ви трябва да бъдат в основата на диска. Централната линия, която преминава през върха на главата, през тялото ви и през перинеума, е централната ос на диска.

Представете си, че завъртате диска около централната ос. За повечето хора естествената посока би била надясно, но може да бъде и наляво – както на вас ви се струва по-добре. Размерът или диаметърът на диска са без значение. Можете да го направите колкото си искате голям или малък. Цветът на диска също няма значение, но ако сте човек с визуална памет, тогава ви предлагаме да експериментирате и да го направите бял. Движението на диска във въображаемия свят – светът на вашето въображение – създава вихър.

Веднъж щом започнете да въртите диска, насочете вниманието си към ВА над главата и изпратете признателност към ВА – чувството на признателност. Ще има определен вид отговор от страна на божествената душа, ВА.

В този момент вие премествате съзнанието си от основата на гръбнака, до коренната чакра, тъй като това е мястото, от което божествената енергия протича в КА тялото. Тогава, през следващите пет до десет минути, просто бъдете в диска, позволявайки му да се върти, като вниманието ви е насочено към ВА и в основата на гръбначния стълб. На моменти усещанията ще бъдат много леки. Друг път ще бъдат като лазерна светлина или като огнен стълб, или поток. Може да приема различни форми.

Когато енергията започне да се спуска от ВА към основата на гръбнака, тя се излъчва в КА тялото и го енергизира. Можете да правите това колкото пъти искате. Препоръчваме ви да бъде поне веднъж на ден. Но има едно предупреждение: ако го практикувате твърде често или за продължителен период от време, ще наблюдавате реакция на изцеление. Това се дължи на божествените енергии, които протичат от КА във физическите органи на тялото и ги карат да се освобождават от негативността, токсините и други отрицателни материали, които ограничават живителната им сила. Като става все по-енергизирано КА тялото за даден период от време, то ще може да включи слънчевите частици от слънчевия поток и така да ускори вашето издигане.

Това е основният метод. И както препоръчваме, е необходимо да се прави веднъж на ден за пет до десет минути, толкова продължително, колкото е ясно намерението ви да издигнете съзнанието си.

Наблюденията на Том относно Холон на Издигането

КА

КА тялото е познато и използвано от древните египетски алхимици. Понякога го наричат етерен близнак, а друг път духовен двойник. Има същата форма и размери като физическото ви тяло (наречено Khat от древните египтяни), но е енергийно тяло. Не е направено от плът и кръв, а вместо това от енергия, или главно от енергия. Ако КА има някаква маса, изобщо, то тя изглежда е много малка. Правил съм различни опити с КА по време на медитация за повече от две десетилетия и изглежда притежава множество интересни способности. Някои от тях се дължат на свойствената й природа, и в това тя изглежда се подчинява на законите на квантовата механика, а не на Нютоновата физика. Това отваря врата за внушителен брой необикновени феномени.

Холон на Издигане

Едно фундаментално средство или вътрешна технология, което Хаторите ни предлагат в това послание, е специфичен тип Холон, който засилва КА, за да може да устои на покачващото се енергийно налягане и да ни помогне да преминем през процеса на издигане.

За онези, които са незапознати с идеята на Холоните, горещо ви препоръчвам да отидете на нашия сайт – www.tomkenyon.com – на секцията Архиви и да кликнете върху посланията, които касаят Холон на Баланса и Холон на Изцелението. Тези две геометрични форми са изключително полезни и много лесни за приложение.

Холонът на Издигането е малко по-сложен от останалите два, дадени ни от Хаторите. Това е така, защото той координира сътворяването на въображаема геометрия, заедно с емоционално състояние (признателност) и насочване на енергиен поток към КА.

Както казва една поговорка – една картина не струва и хиляди думи – затова първото нещо, което бих искал да споделя с вас е една малка рисунка на геометрия и поетапно описание на процеса.

Геометрията

Разберете моите трудности относно артистичните ми способности и дайте всичко от себе си, за да надскочите моите ограничения относно рисуването. Въпреки това на рисунката по-долу ще видите човешка фигура (вие), застанала в центъра на диск (кръг). Ще видите две пунктирани линии, които се издигат от раменете до точката над главата (ВА точката). Пунктираните линии представляват ръцете ви, ако ги протегнете над главата. Там, където те се докосват, е разположението на ВА точката. Това, също така, както ще видите, е върхът на диска.

На диаграмата фигурата стои с кръстосани крака, което означава, че тазът ви ще бъде в основата на диска. Моля да имате предвид, че не е задължително да седите с кръстосани крака, когато го правите. Ако ви е по-удобно да седите на стол, тогава основата на диска биха били краката ви. Същото ще бъде валидно и ако стоите прави.

Размерът на диска е въпрос на лични предпочитания. Може да бъде тесен и нисък или издължен и елегантен. Лично аз направих радиусът на моя диск около 25 фута, или в диаметър общо 50 фута. Също така си го представих в ярък бял цвят, но не е необходимо да му придавате някакъв цвят изобщо, нито дори да го виждате. Просто почувствайте този диск по какъвто начин ви се струва естествен за вас. Погледнат отгоре или отдолу, разбира се, дискът наподобява кръг.

След като го изградите във въображението си, започнете да го въртите около централната му ос (която минава през темето на главата, през центъра на тялото ви и излиза през перинеума – точката точно между гениталиите ви и ануса). Обикновено въртя моя по посока на часовниковата стрелка. Но вие го завъртете в която посока ви се струва добре. Това въртеливо движение създава енергетичен вихър на фините нива и улеснява придвижването на божествената (селестинска) енергия от ВА към КА.

Веднъж щом усетите, че въображаемият диск се върти, вече сте готови за следващата стъпка.

Насочете вниманието си от ВА точката (над главата на върха на диска). Изпратете чувство на признателност или благодарност към ВА, тъй като това отваря вратата за потока от божествена енергия. Всъщност това е усещането за признателност или благодарност, а не мисълта за признателност, което фактически активира потока от ВА.

Докато продължавате да изпращате признателност/благодарност към ВА, ще усетите движение отдолу нагоре от ВА в отговор. Може да е необходимо време от няколко минути или по-дълго, за да почувствате отговора, ако нямате опит в усещането за фини енергии. Но в крайна сметка ще почувствате отговора от ВА на вашата признателност. Когато това се случи, насочете вниманието си към основата на гръбначния стълб.

Енергията следва вниманието

Като местите вниманието си към основата на гръбнака, потокът от божествена енергия от ВА ще се задвижи надолу към коренната чакра, където се установява (посява) в КА. В този момент всичко, което правите, е да стоите спокойно вътре във въртящия се диск, докато държите вниманието си във ВА точката над главата и коренната чакра в основата на гръбнака. Нека почувствате и усетите движението на божествената енергия във вашата основа, а оттам в КА тялото ви. Когато умът ви се отвлече, просто върнете отново вниманието си към въртящия се диск и връзката между ВА и корените ви (основата). Ако вниманието ви се отвлече твърде дълго време, потокът ще спре. Ако това стане, просто изпратете отново чувството на признателност към ВА, както в началото. Като се поднови потокът, задръжте вниманието си върху ВА, корените ви и въртящия се диск.

Потокът

Докато продължава потокът от божествена енергия от ВА към коренната ви чакра, е важно да осъзнаете, че именно той подхранва КА тялото ви. Коренната чакра се използва за закотвяне на енергията, но енергията сама по себе си приема различни форми със засилването на КА, съживяването и издигането на вибрационната норма на КА тялото.

При мен този поток от ВА към коренната чакра приема много различни форми в различни моменти, в зависимост от, според мен, състоянието на енергийната ми система и настроението ми в момента, когато медитирам.

Понякога потокът е много фин, едва доловим. Друг път е като мощен лазерен лъч светлина, тласкащ енергия от ВА към корените и оттам към цялото ми КА тяло. Понякога приема формата на въртящ се стълб от етерен огън, който се канализира от ВА към корените и тласка енергия към КА от самата огнена колона. Друг път е поток от светлина от течно злато, която се движи надолу от ВА. Във всички случаи има ясно различими физически усещания за интензивността, но в различна степен. Подозирам, че всеки, който практикува това, ще има свои вариации на преживявания.

Също открих, че пет до десет минути, както препоръчват Хаторите, са напълно достатъчни за зареждане на КА тялото ми. А понякога има невероятни преживявания на преливане на божествена енергия от КА в моето физическо тяло (Khat). Когато това се случи, усещам как тази живителна сила бива предадена до физическите ми органи.

Експериментирал съм като съм продължавал медитацията до двадесет минути, както с писането на това, и мога да кажа, че понякога преживявам очистваща реакция за около петнадесет минути – точно както Хаторите обсъждаха. Това не винаги става, но се случва достатъчно често, за да си струва да го спомена. Представям си, че този вид реакция би се случила в различно време за различни хора, в зависимост от много фактори, затова по никакъв начин не заключавам, че ще преживеете очистваща реакция по време на медитация, ако продължите още десет минути – просто споделям какво правя аз. Подобни реакции са резултат от духовна и/или физическа детоксикация, тъй като в този енергиен модел някои видове мисли и емоции имат токсични характеристики. И ако входящата високо вибрационна енергия от ВА навлиза в КА тялото достатъчно дълго, това ще накара тялото да започне да се освобождава от тези токсични елементи. Подобни освобождавания не са опасни, но могат да бъдат трудно поносими, тъй като могат да включват усещания като гадене, главоболие, други болки в тялото и неочакван изненадващ изблик на ментален и/или емоционален боклук.

Препоръчвам на онези, които предприемат този забележителен Холон, да си намерят удобно местенце. Започнете с пет минути. Вижте какво се случва и след това бавно увеличавайте времето.

За вас отличниците и вманиачените (в това число и аз), запомнете, че този Холон не е маратон. Правенето на повече не означава непременно по-добри резултати. Целта е да промените КА тялото, а не „да му изпържите задника“. Затова бъдете умерени. Сдържаността в този случай не е посредственост. Докато работите с Холона ще видите, че естествената зона на комфорт се разширява. Може да бъде повече от десет минути, или по-малко. Колкото и да е, навлизането в тази медитация веднъж дневно ще ви донесе изключително полезни резултати.

Финални мисли

Ако Хаторите са прави като казват, че повишената плазмена активност в магнетосферата ще промени активността на КА телата ни, то тогава сме изправени пред големи предизвикателства през идните години. Въпреки предизвикателствата на много фронтове, това време е също така огромна възможност – възможност за безпрецедентна духовна еволюция. Изправям се да посрещна бъдещето с безпокойство и вълнение едновременно, каквито никога преди не съм изпитвал. Нека избраният от вас път през тези времена да ви води нагоре и нека дните ви бъдат изпълнени с повече светлина, по-добър живот и повече смях.


Пълен текст: http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=704
Източник:     http://tomkenyon.com/

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: