Archive for the 'Статии и Ченълинги' Category

ХАОТИЧНИ ВЪЗЛИ И ПОЛОЖИТЕЛЕН АТРАКТОР

20/03/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 27.04.2009 (съкратено)

…Всяка енергетична система, която се премества в по-висок или по-нисък ред на съгласуваност, преминава през хаотични събития по време на своето пътуване към едно ново състояние на улегнала енергия. Вашата земя не прави изключение.

Прочетете остатъка от публикацията »

Лекарства от Светлина

20/03/2011

Защита и изцеление от радиационно отравяне, невротоксини, бактерии и вируси
Хаторите чрез Том Кениън, 16 март 2011

Прочетете остатъка от публикацията »

БАЛАНСЪТ НА ЗЕМЯТА

14/03/2011

… Какво ни казва Духът на Земята (на Гея) за случващите се с планетата изменения.

Прочетете остатъка от публикацията »

ЕДИННОТО СЪЗНАНИЕ НА ЗЕМЯТА

02/03/2011

В процеса на медитация на група Метасинтез бе получена информация за случващите се с нашата планета трансформации.

Прочетете остатъка от публикацията »

КАКВО Е ТОВА МАТРИЧНО СЪЗНАНИЕ

01/03/2011

Ръководителите на група „Метасинтез“ поискаха информация за това, какво е матрично съзнание и какво представляват, така наречените, Светлинни (ефирни) матрици.
Ето каква информация получихме.

Прочетете остатъка от публикацията »

КАКВО Е ТОВА „СВЕТЛИНЕН КОД“

28/02/2011

Прочетете остатъка от публикацията »

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЗЕМЯТА В ДЕЙСТВИЕ

21/02/2011

Изменена е програмата на ядрото на Земята и конфигурацията на магнитното поле на Земята. Има промяна в напрежението на отделни части на магнитното поле. Най-силно е отслабено магнитното поле в района на екватора. Вследствие на това магнитните потоци, идващи през Северния полюс, се разпределят още по-неравномерно, отколкото преди.

Прочетете остатъка от публикацията »

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МРЕЖАТА НА ЕДИННОТО СЪЗНАНИЕ

07/02/2011

В междупространствената структура на Земята присъстват пет решетки на съзнанието. Три равнища на съзнанието основно са проявени във въплътените същности. Две равнища на съзнанието основно са проявени в развъплътените същности на Светлината и само единици въплътени същности поддържат решетките на двете висши нива на съзнанието.

Прочетете остатъка от публикацията »

ТРУДНИЯТ ПЪТ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

05/12/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Трудности на превода или Диалог с Висшето Аз

26/10/2010

В действителност много хора искат да чуят Гласа Божи вътре в себе си, да започнат да му задават въпроси за живота си, да попитат най-после защо животът им върви така на зиг-заг, защо не достига това, другото, третото? Хайде да си представим, че вие сте чули гласа на своето Висше Аз. За какво бихте го попитали? Обзалагам се, че повечето от вас веднага биха го подхванали с текущия семеен, жилищен или служебен проблем, очаквайки най-накрая да получат дългоочакваната рецепта за моментално (желателно) избавяне от него. Може би именно затова досега не сте получили отговор на свой въпрос? Може би вие задавате неправилните въпроси? Може би вие питате неправилно?

Прочетете остатъка от публикацията »

ИЗМЕНЕНИЕ РОЛЯТА НА УМА

25/10/2010

Информационното поле, каквито са например форумите, ясно показват доколко хората са погълнати от собствения си ум. Той направлява и доминира, трескаво поглъщайки все повече и повече „нещо интересно“, напомпвайки своите мускули и навлизайки в дебри, които имат косвено отношение към реалния ни живот и изобщо не го променят. Не защото това е „невярно“, а защото е „за какво“. Всичко е така и всичко е вярно, но какво дава на човека теорията? Много духовни търсачи за дълго засядат в теоретични изследвания. Започвайки своя път с изучаването на Законите на мирозданието, с изучаването на „правилата на играта“ на живота, по които се случва всичко в реалния живот, ние губим целта, за която провеждаме цялото това изучаване, губим самия смисъл на това изучаване, а именно – самата игра, самия живот!

Прочетете остатъка от публикацията »

Взаимоотношения с Висшето Аз

22/10/2010

При потапянето на Съзнанието в Материята за нейното изучаване, получаване на опит и повишаване нивото на нейните вибрации (тоест еволюирането й) Съзнанието губи своето самосъзнание и потъва в сън. В най-ниската точка на това потапяне Материята е много инертна, нейните вибрации „прихващат“ Съзнанието напълно и то е способно да реагира единствено на грубите външни въздействия. Този процес на потъване и сън протича в строго определени циклични рамки, след което започва процес на пробуждане и движение в обратна посока: към осъзнаване, към Източника. Прочетете остатъка от публикацията »

КАНАЛИ И ЧЕНЪЛИНГ

10/10/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Да живееш Осъзнато

09/10/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Няколко думи за практиките

22/09/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Да обичаш себе си – това е най-сложното за вас, хората

19/06/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

СЪТВОРЧЕСТВО И ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА СЪВЪРШЕНАТА СВЕТЛИНА НА ЗЕМЯТА

18/05/2010

Извадки от Ченълинг на група Метасинтез от 10.07.2008
Прочетете остатъка от публикацията »

ЗА ЗЕМЯТА И ХОРАТА

07/03/2010

Нещо се случва с пространството на Земята. По много канали вече ни се казва, че е започнала трансформацията, духовното раждане на планетата…
Това, което ние толкова дълго сме чакали и призовавали към реализация. И ето че сега нашите стремежи  са започнали своята манифестация. Това ли е, което сме чакали? Или нашите намерения не са били такива?
Или Земята върви по пътя на своите намерения?
Взима ли под внимание Земята нашите желания и ако да, в каква степен?
Ако ние сме Богове, кой е създавал тази планета, та именно ние сега да я променяме. Защо много от нас чувстват объркване и даже страх?
Кои сме ние, всъщност? Прочетете остатъка от публикацията »

ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ЧЕНЪЛИНГИ

26/02/2010

Изпратено е запитване във Висшето информационно-енергийно поле на Земята с молба за обяснение на причините за занижаването на получаваната от множеството канали информация. Ние разбираме, че наред с неадекватното състояние на самия канал (замърсяване на подсъзнанието, изход в ниските астрални планове, отсъствие на връзка с Висшето „Аз“ и т.н.) могат да съществуват някакви общи причини за това, че получаваната от работниците на Светлината информация се оказва занижена. Понякога това се изразява в използването на земни понятия и представи за обяснение на ситуациите във висшите планове. Или във вид на засилен емоционален фон на получаваните послания.

Прочетете остатъка от публикацията »

„Човекът е най-скъпото дете на Бога на Земята“

30/12/2009

Човекът е най-скъпото дете на Бога на Земята. По-скъп е от ангелите, защото те не слизат в еволюция на физическото поле. За човека Бог дава още енергия, за да го направи материално осезаем на тази четвърта планета в кръговрата на манвантарата. Ако в Сатурновия период му дава вибрацията, ако в кристала влага Своя първи вибрационен пулс, за да изгражда физическо тяло, то, минавайки през Слънчевия и Лунния период, идва на кръстопътя на разделянето, на Земята, където фактически започва еволюцията. В предишните периоди човекът има инволюционност, има слизане. Един процес, наречен еволюция – възземане, не може да започне още от Сътворението, защото Бог излъчва енергия, която слиза, за да образува йерархиите, за да дочакаме разделния момент на четвъртата планета, когато започва обратният процес. Земята сега е в четвъртия цикъл, този, който дава еволюцията на човечеството. Тя е и нашето най-голямо благо. Човек тук трябва да направи еволюцията си, тук трябва да премине през кармичните си и прераждащите го задължения. За никой друг свят от нетленните Му йерархии горе Бог не жертва толкова много обич и толкова много Себедарие. Дори позволява на Онзи, Който е човек – Син Човечески, извършвайки делото Му, да каже, че е и Син Божий. Голямото, което великият закон на Еволюцията предназначава след процеса на Божието дарение до нашата физическа плът, е да започнем да се връщаме у дома си, при Него, за да стане това, което чрез устата на Сина Си рече: Аз и Отца сме едно! Прочетете остатъка от публикацията »

От какво се нуждае моята Душа

06/12/2009

Прочетете остатъка от публикацията »

ЗА ТОВА, КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ СЕГА

13/10/2009

… Знанията се дават според готовността. Готовността се изразява в способността да приемеш знанието от следващото равнище след преминаването на определени уроци. Когато урокът не е завършен, новото знание не идва. Ние наричаме тези енергийни дарове уроци, защото така за вас е по-лесно да разберете, че на Земята вие се намирате в процес на обучение от своите висши аспекти, които влизат в ролята на ваши Учители, Водачи и организират различни ситуации за извличане или по-точно за прочустване от вас на определен опит. Вашите висши аспекти се инкарнират в по-плътни измерения, стараейки се да съхранят най-високите вибрации на висшите планове като основа за творенето на тези плътни илюзорни светове. Именно вие определяте това, доколко тези вибрации на вашето божествено „Аз“ ще съхранят своето равнище и чистота във целия диапазон на вашето присъствие.

Прочетете остатъка от публикацията »

Николай Рьорих – мистик, художник, пътешественик, миротворец

27/09/2009

През Декември 1923г. започва Индийския период за семейство Рьорих , когато те най-накрая пристигат в Бомбай и почти веднага започват обиколка на културните центрове и исторически места в Индия, срещат се с учени, художници, писатели. До края на месец декември те вече са в Сиким по южните склонове на  Хималаите и става ясно от скоростта, с която достигат до планините, че Хималаите винаги са били тяхна главна цел.
Организират изследователска експедиция, която обхваща териториите на Китайски Туркестан, Алтай, Монголия и Тибет. Това било експедиция в неизследвани региони, където възнамеряват да проучват месните религиозни вярвания, езици, обичаи и култура на населението.

Прочетете остатъка от публикацията »