Archive for the 'Практики' Category

Вашата земна разходка — разкриване на безупречния етикет на духа

22/09/2011

Като духовно същество в човешко тяло вие сте прескъп гост на тази планета. Вашият върховен домакин, Духът, е осигурил за фон на пътуването ви космична красота и ви е дал своята любов, мъдрост, радост, мир, състрадание, щедрост и съзидателност, за да бъде земното ви приключение просветляващо и забавно. Обградени от толкова обич, подкрепа и божествена милост, обръщате ли внимание на духовните си обноски?

Прочетете остатъка от публикацията »

ХАОТИЧНИ ВЪЗЛИ И ПОЛОЖИТЕЛЕН АТРАКТОР

20/03/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 27.04.2009 (съкратено)

…Всяка енергетична система, която се премества в по-висок или по-нисък ред на съгласуваност, преминава през хаотични събития по време на своето пътуване към едно ново състояние на улегнала енергия. Вашата земя не прави изключение.

Прочетете остатъка от публикацията »

Лекарства от Светлина

20/03/2011

Защита и изцеление от радиационно отравяне, невротоксини, бактерии и вируси
Хаторите чрез Том Кениън, 16 март 2011

Прочетете остатъка от публикацията »

ПРАНИЧНА ТРЪБА

16/03/2011

В много езотерични течения се споменава за праничната тръба, представляваща централен канал, преминаващ през всички тънкоматериални тела на човека от върха на главата до перинеума и по-нататък (нагоре и надолу). Този многомерен канал има различни названия: Божествена ос (в книгите на Амора Гуан-Ин), сърцевинен канал/сърцевинна енергия (Пеги Феникс Дубро, автор на техниката за балансиране на електромагнитното поле), пранична тръба (Друнвало Мелхизедек, „Древната тайна на цветето на живота“ е т.н.)

Прочетете остатъка от публикацията »

Признателността като съюзник

17/01/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 22.09.2008 (със съкращения)

Прочетете остатъка от публикацията »

Медитацията като процес на осъзнаване на истинността на случващото се

12/11/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Медитация, Молитвено съзерцание, Очистване

10/11/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

ИЗКУСТВОТО НА РЕЗОНАНСА

07/11/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Да живееш Осъзнато

09/10/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Няколко думи за практиките

22/09/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Три лъжливи бога І

21/06/2010

От една страна вие жадувате да свалите маските и да живеете открито, в съответствие с първоначалния план на вашата душа. Вие жадувате искреност, честност, любов и свързаност. От друга страна е много трудно да се разделите с тези маски. Израснали сте в определени вярвания и рамки, вкоренени в душата ви и задържащи контакта с душата ви. Искам да ви покажа три лъжливи бога, към които вие често се обръщате за съвет, но които фактически ви отдалечават от центъра, от балансираното състояние, необходимо за живота, за приемането на това, което сте.

Прочетете остатъка от публикацията »

Разговори с Бога

18/01/2010

Няма да имаш онова, за което се молиш, нито можеш да получиш нещо, което искаш. Така е, защото самата ти молба е изявление за липса и когато казваш, че искаш нещо, просто сътворяваш в действителността си точно това изживяване – че искаш.

Прочетете остатъка от публикацията »

Медитация, Благодарност

11/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Настройване и състояние – необходими условия за провеждане на медитация

09/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

ДИХАНИЕ НА ЕДИНСТВОТО

07/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Тайнството на молитвата. Медитация на любов

02/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Медитация върху молитвата „Отче наш“

28/12/2009

Прочетете остатъка от публикацията »

Медитация, размисъл

09/12/2009

Медитация. Размисъл. Създаване на неутрални образи, спомагащи за концентрация върху недействие.
Концентрацията  предполага съсредоточаване, а недействието предполага отсъствие на усилия. Това, за което говоря е естествено състояние на вътрешна съсредоточеност, настрой и външна свобода, свобода, изразена в концентрация на всичко в нас за самоизразяване и самопостижение. За да спрете вътрешния мислен поток ще ви помогне пранаяма или  дишане в ритъм, но това ще дойде с практиката, а в началото трябва да се настроите на съответните честоти.

Навлизам  в областта на неизследваното.
Устремявам се към несъизмеримо дълбокото.
Бързам към мъдрото, висшето, осъзнатото,
чрез своята душа, чрез миговете на усещане
импулсите на низходящите потоци.
Да, аз чувствам. Аз усещам.
Аз преживявам удивителни моменти на познание
и откритие на Единното Начало в себе си,
съхранено в малкото, скрито в невидимото.
Единен! Възлюбен! Създател!
Ти си с мен, защото аз Те призовавам.
Аз устремявам вътрешния си взор към Теб,
Единен и Вечен!
Зовът на душата предполага равновесие, умиротворение
и дълбока настройка на Твоя канал.
Аз усещам Единство.

Послания на Учителя
Серия книги „Послания към пробуждащото се човечество“ (кн.7)

http://www.novosvit.com

ЗА ТОВА, КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ СЕГА

13/10/2009

… Знанията се дават според готовността. Готовността се изразява в способността да приемеш знанието от следващото равнище след преминаването на определени уроци. Когато урокът не е завършен, новото знание не идва. Ние наричаме тези енергийни дарове уроци, защото така за вас е по-лесно да разберете, че на Земята вие се намирате в процес на обучение от своите висши аспекти, които влизат в ролята на ваши Учители, Водачи и организират различни ситуации за извличане или по-точно за прочустване от вас на определен опит. Вашите висши аспекти се инкарнират в по-плътни измерения, стараейки се да съхранят най-високите вибрации на висшите планове като основа за творенето на тези плътни илюзорни светове. Именно вие определяте това, доколко тези вибрации на вашето божествено „Аз“ ще съхранят своето равнище и чистота във целия диапазон на вашето присъствие.

Прочетете остатъка от публикацията »

КОГАТО СЕ МОЛИШ

01/10/2009

Петър Дънов
Неделни Беседи,
София, 27.04.1919
Прочетете остатъка от публикацията »

Молитва, Молитвено съзерцание – тайнство

23/09/2009

Молитвата е величав момент на тайнство, именно чрез молитвата вие можете да преминете към съзерцание и това е първата крачка към медитацията. Препоръчвам на тези, които до сега не са практикували това състояние да пристъпят към овладяването му. Пробвайте да отделяте по пет-десет минутки. Пробвайте да мислите за Твореца, за Бога. Мислете за Висшето – това настройва за молитва и може да се каже, изравнява полето.

Продължавайте – искрено си мислете за това, което ви е близко, за проблемите на нематериалното, на духовното. Постарайте се да изразявате всичко в чувства, не се бойте да проявите любов, уважение, благодарност и почит към нашия Велик Родител. Почуствайте процеса на разкриване, уловете момента на единение чрез проявената любов и отстранете в този момент мислите си, оставете само усещанията. Съсредоточете се в Точка, Висшата Точка във Вселената. Вашето общуване преминава на друго, тънко ниво.

Уловете този момент, спрете го, можете да го фиксирайте в паметта си. Навлизате плавно в състояние на медитация. Това е практика. В началото ще ви се види сложно, но след това ще се учудвате на собственото си неразбиране, защото всичко ще се случва плавно и естествено.

Иска ми се да се научите да общувате с Духовния Свят и главното, иска ми се вие да резонирате на тези честоти. Иска ми се да се научите да навлизате в потока на Твореца, за да може във вашия живот да се случват благи изменения. Нашето общуване е възможно. Вие можете да почуствате и усетите нашето присъствие. Вие можете да улавяте потока на Висшите Сфери. Всичко това може да се случи при съответната настройка, при желание за просвещение в удивителни моменти на познание.

Препоръчвам ви да направите това, за което сега ви разказах. Това е молитва – съзерцание. Ще говоря за по-сложни практики след като всичко това бъде разбрано и приложено. Практикуването на медитация изисква настройване и състояние и за достигане на съответното настройване и състояние бих искал да поговоря с вас иносказателно.

Молитвата – тих разговор на душата. Молитвата – тайнство на душата. Молитвата- вас ви няма тук. Вслушвате се в звуците, изникващи във чудни висини, течащи към вас чрез енергията на любовта. За миг ще се усетите различни, тайнствени и далечни, по незнайна пътечка вървите към разкриване на своята душа.

Ето тук, в дълбините, в тайника е скрито във вас това висше начало, тайнство, което желае да се прояви и да се обърне към света с мисия и цел, която до сега не ви е разкривана.

Потоци, колебания, мисли ще нахлуят и ще навлезете в мечтателно съзерцание, вече ви няма тук.

Можете ли да почувствате? Ние сме с вас.

Ние сме Свят на тайнство, далечен за вас, но ние се приближаваме чрез състоянието на вашата душа. Ние говорим за Бога, за Твореца на Вселената, защото Той е навсякъде. Предаваме ви чувства и усещания.

Светът е многопластов, интересен. И вие, и ние сме съставни части от Единния, Този, Който е създал Първоосновата на този свят.

Навлизате в състояние на покой, мир и любов.

Нека дишането ви стане равномерно. Почуствайте как към вас тече енергията на Твореца.

Вие навлизате в Неговия поток – вие жадувате общуване с Твореца, с Духовния Свят.

Послание на Учителя
Серия книги „Послания към пробуждащото се човечество“(кн.7)

http://www.novosvit.com

Медитацията – необходимо условие за изравняване на полето

08/09/2009

Медитацията – необходимо условие за образуване на нужното поле, за успокояване на разбунилия се ум, за настройка, за общуване с Висшите Сили на нашата Вселена.

Защо това е важно? Защо се счита за основна духовна практика, прилагана в нашия свят? В медитация имаме възможност за дълбоко опознаване на своето естество и възможност за сънастройване. Без това съзвучие с висшите вибрации е невъзможно общението с Бога-Творец, а именно към това се стремим. Аз искам да сънастроя вашия организъм за приемането на енергии от висш порядък.

Как става това? Само с помощта на медитация, защото в тези мигове имате възможност да бъдете в друга реалност. Вас ви няма тук. Вие се опитвате да уловите импулса на Вселената. Вие се опитвате да бъдете този, който сте в действителност. Така, че изследвайте своите усещания, импулси, чувства. Изследвайте накъде се устремява взора на вашата душа. Там са скрити много отговори на въпроси, незададени, но измъчващи ви – в момента, заключен в практиката на медитация, на единение с Духовните Сили, с Твореца, личността, осъзнаваща вярно света е духовно проявена личност.

По време на медитация за вас е възможно да общувате на нивото на импулсите. Ние можем да се почувстваме един друг, ако преди това е било достигнато нивото на сърдечната молитва като вътрешен импулс на единение с Бога-Творец. Ако вашето поле се отзовава на този поток, ако е готово и способно да приеме този висш поток, тогава вие непременно сте под защитата на Този, към Когото се обръщате.

Препоръчвам медитацията като висш момент на единение, като момент на осъзнаване и познаване на света чрез своята истинска същност – душата. От тук произтича, че медитацията, особено груповата медитация на единомишленици има немаловажно значение за вашата планета.

Полето на планетата сега е изключително неблагоприятно. То се състои от груби, агресивни образувания, което не позволява на планетата да получи своето естествено светлоносно поле. Да, полето на планетата е възможно да се поддържа и очиства чрез медитация на светлоносни същества, чрез молитвено съзерцание. И това е необходимо в сегашния период, защото напрежението на енергийно ниво достига предела си. Вашите мисли и желания да помогнете на тази жива същност – Майката Земя – играят решаваща роля и при това вие преминавате етап на очистване чрез практиката на медитация.

Препоръчвам първоначално да започнете с молитвена практика, така че с помощта на този импулс да създадете защитата си и да призовете Небесните Сили да ви пазят. След това се учете да навлизате в новото състояние. Възможно е първоначално да се окаже сложно. Вероятно рояци от мисли относно ваши проблеми ще се скупчват около вас и няма да ви дават възможност да усетите безмълвието. Това е ново състояние за вас и затова е толкова трудно да го достигнете и задържите. Следователно, необходимо ви е да създадете съответната настройка за това състояние с по-продължителна молитва.

По-вероятно е в сутрешните или вечерни часове да ви се отдаде да се настроите за молитва като висше тайнство на душата. Това тайнство ще ви създаде възможност, съответна настройка за приемане на новото състояние – състоянието на безмълвие. Това е удивителен момент и ако ви се е отдало да го уловите, постарайте се да запомните този момент, да го фиксирате в паметта си. Това е важно, защото сега знаете за какво става дума, получили сте началната представа за медитацията. Сега за вас ще бъде по-лесно да разберете и съответно, да възприемете по-продължителни моменти на равновесие, макар и минимално, но равновесие на енергиите вътре във вас. Да, това е то истинската цел на медитацията – достигане на равновесие, цялостно включване на всички вътрешни силови точки и съединяването им с небесните. Тези, които успяват да достигнат това са изключително хармонични, може да се каже носещи Светлина, хора.

Първоначално препоръчвам медитация за очистване. Можете да се потопите в състояние на изследване. Какво пречи на вашият организъм да работи пълноценно и да излъчва чиста Светлина? Това не е повод за размисъл, а за анализ на усещанията. Чувствайте. Насочете се към центровете, издигнете отработената енергия през центровете към най-високата точка и освободете чрез импулс на любов и благодарност към Бога-Творец. Внимавайте за усещанията си. Вашият ум сега си почива. Вие осъзнавате само усещанията на сърцето и чрез тези усещания разкривате душата си.

Чувствайте. Усещайте. След това ще ви се отдаде да разберете и проследите много. Възможно е да получите отговор за това място, тази точка, която ви възпрепятства, за център, който не работи. Усещанията могат да се анализират, могат да се разберат.

Послание на Учителя
Серия книги „Послания към пробуждащото се човечество“(кн.7)

http://www.novosvit.com