Archive for the 'КНИГИ' Category

На теб това ти е нужно – на теб това не ти е нужно

13/06/2012

„Ако човек умира от глад, дай му хляб. Но виж за какво ще мечтае той, когато се насити. Няма ли да поиска целувкова торта, шампанско и красива компания?“

Прочетете остатъка от публикацията »

В одежди белоснежни от Жива Светлина … АЗ ПРЕБИВАВАМ …

12/12/2011

ИДЕЯТА НА БОГА

О, дете! Една от идеите Божи. О, Душа, възродена на Земята от безпределните сфери! Нима си въобразяваш, че си дошъл тук сам, тук, в света на скръбта? Бог със своята мисъл те е призовал към битие, окрилил е душата ти с Любов и те е изпратил на път да търсиш другите Негови мисли – твоите братя-хора, и в единение с тях да образувате езеро, в което ще може да се отрази Светлината, озаряваща цялата Земя.

Прочетете остатъка от публикацията »

ВЪРХОВНАТА НАУКА ЗА КОНТАКТА

23/10/2011

Впечатлението е най-неуловимата реакция (повече или по-малко точна) спрямо ви­брационната умствена активност на друг ум или група умове, на определено цяло, чието излъчване оказва влияние върху единицата или върху съвкупността от единици.

Прочетете остатъка от публикацията »

Вашата земна разходка — разкриване на безупречния етикет на духа

22/09/2011

Като духовно същество в човешко тяло вие сте прескъп гост на тази планета. Вашият върховен домакин, Духът, е осигурил за фон на пътуването ви космична красота и ви е дал своята любов, мъдрост, радост, мир, състрадание, щедрост и съзидателност, за да бъде земното ви приключение просветляващо и забавно. Обградени от толкова обич, подкрепа и божествена милост, обръщате ли внимание на духовните си обноски?

Прочетете остатъка от публикацията »

Животът е божествена игра

02/09/2011

Няма недостойни, но има потенциал да се върви. ОМ

Прочетете остатъка от публикацията »

Огнено Зърно на Посева

25/05/2011

„Всички обвивки на Монадата, включително и земната плът, са призвани да пазят Огненото Зърно на Посева и да изпълнят Волята на Всевишния. Тези обвивки, както и самото Огнено Зърно, са достъпни за изучаване и разбиране.

Прочетете остатъка от публикацията »

Диагностика на кармата

22/05/2011

Моите изследвания, в същността си, представляват опит да се намали зависимостта от обкръжаващия ни свят. И ако не вървим към Твореца и не променяме своите емоции, своя характер, своята душа, преодоляването на тази зависимост е невъзможно. Аз продължавам да сондирам темата за бъдещето и повтарям своите непрекъснати опити да намаля зависимостта от него. Съществува прост закон. Ние можем да владеем това, от което вътрешно не зависим. Зависиш ли от семейството, не можеш ли да преодолееш загубата на любимия човек – семейство няма да имаш. Покланяш ли се вътрешно на парите – пари няма да имаш. Не можеш ли да приемеш загубата на бъдещето, зависиш ли от него – по същата схема губиш бъдещето. Като правило това значи смърт. Но понякога можеш да живееш, ако са се появили хемофилия, диабет, СПИН, рак.
Оказва се, че да мислиш и да желаеш да се промениш може колкото искаш. Прочетете остатъка от публикацията »

ПРАНИЧНА ТРЪБА

16/03/2011

В много езотерични течения се споменава за праничната тръба, представляваща централен канал, преминаващ през всички тънкоматериални тела на човека от върха на главата до перинеума и по-нататък (нагоре и надолу). Този многомерен канал има различни названия: Божествена ос (в книгите на Амора Гуан-Ин), сърцевинен канал/сърцевинна енергия (Пеги Феникс Дубро, автор на техниката за балансиране на електромагнитното поле), пранична тръба (Друнвало Мелхизедек, „Древната тайна на цветето на живота“ е т.н.)

Прочетете остатъка от публикацията »

ИЗКУСТВОТО НА РЕЗОНАНСА

07/11/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Мислите са неща

16/07/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Три лъжливи бога І

21/06/2010

От една страна вие жадувате да свалите маските и да живеете открито, в съответствие с първоначалния план на вашата душа. Вие жадувате искреност, честност, любов и свързаност. От друга страна е много трудно да се разделите с тези маски. Израснали сте в определени вярвания и рамки, вкоренени в душата ви и задържащи контакта с душата ви. Искам да ви покажа три лъжливи бога, към които вие често се обръщате за съвет, но които фактически ви отдалечават от центъра, от балансираното състояние, необходимо за живота, за приемането на това, което сте.

Прочетете остатъка от публикацията »

Защо помагат книгите на С.Лазарев?

26/04/2010

„При Бог трябва да ходиш чист, забравяйки за всичко и всичко отхвърляйки. Към Него трябва да се обръщаш, чувствайки се мъничко дете, което няма нищо, освен желанието да обича.“ Прочетете остатъка от публикацията »

УЧЕНИЕТО НА ХРАМА: СВЕТАЯ СВЕТИХ

20/02/2010

НАСТАВЛЕНИЕ 96

ОТ УЧИТЕЛЯ К.Х.
Прочетете остатъка от публикацията »

УЧЕНИЕТО НА ХРАМА: МОЛИТВАТА

18/01/2010

НАСТАВЛЕНИЕ 21
Прочетете остатъка от публикацията »

Разговори с Бога

18/01/2010

Няма да имаш онова, за което се молиш, нито можеш да получиш нещо, което искаш. Така е, защото самата ти молба е изявление за липса и когато казваш, че искаш нещо, просто сътворяваш в действителността си точно това изживяване – че искаш.

Прочетете остатъка от публикацията »

Медитация, Благодарност

11/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

ДИХАНИЕ НА ЕДИНСТВОТО

07/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Тайнството на молитвата. Медитация на любов

02/01/2010

Прочетете остатъка от публикацията »

Пътят на Светлината и великото Колело на Живота

22/12/2009

Прочетете остатъка от публикацията »

Молитвата е събеседване за Най-Прекрасното

18/12/2009

Според някои молитвата не се вписва в рамките на всекидневието, но всъщност тя и връзката с Висшия Свят са основа на битието. Липсва ли връзката с Висшия Свят, животът е немислим – хората ще станат по-лоши от зверове! Без значение е на какъв език се прави възванието. Мисълта няма свой език, но е всепроникваща.(АУМ-42)

Прочетете остатъка от публикацията »

Благодарността-закон за душата и тялото

16/12/2009

Прочетете остатъка от публикацията »

Щастието е невъзможно да се намери и да се вземе като петак от пътя

15/12/2009

Прочетете остатъка от публикацията »

Медитация, размисъл

09/12/2009

Медитация. Размисъл. Създаване на неутрални образи, спомагащи за концентрация върху недействие.
Концентрацията  предполага съсредоточаване, а недействието предполага отсъствие на усилия. Това, за което говоря е естествено състояние на вътрешна съсредоточеност, настрой и външна свобода, свобода, изразена в концентрация на всичко в нас за самоизразяване и самопостижение. За да спрете вътрешния мислен поток ще ви помогне пранаяма или  дишане в ритъм, но това ще дойде с практиката, а в началото трябва да се настроите на съответните честоти.

Навлизам  в областта на неизследваното.
Устремявам се към несъизмеримо дълбокото.
Бързам към мъдрото, висшето, осъзнатото,
чрез своята душа, чрез миговете на усещане
импулсите на низходящите потоци.
Да, аз чувствам. Аз усещам.
Аз преживявам удивителни моменти на познание
и откритие на Единното Начало в себе си,
съхранено в малкото, скрито в невидимото.
Единен! Възлюбен! Създател!
Ти си с мен, защото аз Те призовавам.
Аз устремявам вътрешния си взор към Теб,
Единен и Вечен!
Зовът на душата предполага равновесие, умиротворение
и дълбока настройка на Твоя канал.
Аз усещам Единство.

Послания на Учителя
Серия книги „Послания към пробуждащото се човечество“ (кн.7)

http://www.novosvit.com

Алис Бейли – безкористен наставник и служител с уникална мисия

21/10/2009

„Може би за хората ще бъде полезно да узнаят как пламенен православен християнин може да стане известен учител по окултизъм. Хората биха могли да научат много за това, как чисто теологично мислещ човек, проповядващ  Библията, може да стигне до твърдото убеждение, че за да може на Земята да се появи истинска универсална религия, която светът очаква, ученията на Изтока и Запада трябва да бъдат интегрирани и синтезирани.” Така говори тя.

Прочетете остатъка от публикацията »

Пристъпвайки към труда, нека се погрижим да не се изчерпят силите ни

29/09/2009

Прочетете остатъка от публикацията »

Писмо от Maha-Chohan или „Писмото на Великият магистър“

10/09/2009

Доктрината, провъзгласявана от нас, е единствено истинската и с помощта на доказателствата, които ние възнамеряваме да представим, тя трябва в края на краищата да възтържествува, като всяка истина. Освен това, абсолютно необходимо е малко по малко тя да се внедрява в живота, подкрепяйки нейните теории – представляващи неопровержими факти за тези, които знаят – с непосредствени изводи, които се потвърждават от свидетелствата на съвременната точна наука. Будизмът, очистен от неговите религиозни предразсъдъци, представлява вечна истина и всеки, който полага труд в това направление, се труди за Теософията, за Божествената мъдрост, която е синоним на Истината. За да могат нашите учения да взаимодействат с така наричания морален кодекс или понятията за справедливост, непорочност, самоотверженост, милосърдие и т.н., ние сме длъжни да популяризираме знанието на Теософията. Това не е лична цел за собствено достигане на Нирвана (кулминацията на цялото знание и абсолютната мъдрост) – представляваща в края на краищата само възвишен и прекрасен егоизъм, а самоотвержено търсене на най-добрите способи за извеждане на ближния на правилния път, да се подбудят колкото може повече хора да извлекат полза от това, което е присъщо на истинския теософ. Прочетете остатъка от публикацията »

„И така, няма да търсим ангели, а да се заемем с хората.“

09/09/2009

„Разбирам, – пише Елена Рьорих – че писмата ми, ут­върждаващи красотата на суровата самодисциплина и на жиз­нения подвиг, не отговарят на вкуса и на съзнанието на мно­зина. Но аз смятам, че е престъпно да поддържам сантимен­талност, основана на лъжливи данни. Старала съм се, докол­кото съм могла, да поддържам духа им, но естествено не съм могла да правя това, като им поднасям сладникави видения в стила на Л.“

„Вместо суровия строеж на живота, хората жадуват сладки приспиващи ги блянове и леки достижения в обста­новката на магесниците от „окултните“ романи…“

„Наистина труден е пътят на възхождането и особено – на последните стъпала…“ Прочетете остатъка от публикацията »

Николай Рьорих през погледа на Богомил Райнов

21/08/2009

Николай Константинович Рьорих е роден на 27 Септем­ври (10 Октомври) 1874 в Петербург. В най-ранните му спомени присъства странна картина: висока заснежена планина, озарена от ро­зовия залез. По-късно се оказва, че розовият пейзаж, откроя­ващ се върху синята стена на гостната, представлява изглед от Хималаите – прочутият връх Канченденга, на границата на Сиким и Непал. И никой не може да обясни откъде и как този хималайски пейзаж е попаднал в дома на петербургския нотариус, за да се вреже неизличимо в съзнанието на детето. Прочетете остатъка от публикацията »

ЛИТУРГИЯ ЗА ТЯЛОТО

19/08/2009

Това, което Възприемате като плътно физическо образу­вание, наречено тяло, което е подвластно на болести, старост и смърт, не е реално – това не сте Вие. То е погрешно възприятие за същностната ви реалност, която е отвъд раждането и смъртта, и се дължи на ограничения­та на ума, който, след като е загубил връзка с Битието, създава тялото като доказателство в подкрепа на илю­зорната му вяра в отделността и като оправдание за със­тоянието му на страх. Но не се отказвайте от тялото, защото вътре в този символ на тленното, ограничено­то и смъртта, който възприемате като илюзорно тво­рение на ума, се крие великолепието на вашата същност­на и безсмъртна реалност. Не насочвайте вниманието си другаде в търсене на Истината, защото няма да я наме­рите другаде, освен в тялото си. Прочетете остатъка от публикацията »