ЧОВЕКОЛЮБИЕ И ОБЩЕСТВО

17/01/2013

ОСНОВА

Моето желание е през 2013-та година всички добронамерени хора да потърсят възможност за изява на своите умения и способности. Защото сега много хора имат знания, имат способности, но не търсят възможност да ги проявят, освен ако това е свързано с професията им. А всъщност много е важно, когато човек притежава определени способности, да  ги прояви. Защо трябва да ги прояви? За да допринесе със своя потенциал за обогатяването и развитието на Живота. Всеки човек е средство чрез което Животът бива утвърждаван и разгръщан или пък точно обратното – ограничаван и потъпкван.

Опорните точки върху, които Животът гради своята философия са нравствените категории Добро и Зло и Петте добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. Те създават правилата, определят същността им, и придават смисъла на Живота.
Животът е изграден от множество правила и закони, които определят неговата структура. Тяхното взаимодействие създава основата му. Направлението, в което се развива Животът, зависи от преобладаващото влияние на добродетелите, и също толкова от присъствието или отсъствието им.
Връзката между основата и направлението на Живота създава възможностите за неговото развитие.
За да бъде изградена здрава основа на Живота, за работа с правилата и законите, които го създават, трябва да бъде използван много висок нравствен критерий… Основата, която всеки човек създава на своя живот трябва да бъде жива, активно работеща форма на взаимодействие между собствения му морално-нравствен кодекс и правилата и законите, които съграждат Живота на обществото. Така структурата на Живота ще бъде стабилно устроена система на Справедливостта. Справедливостта е върховният критерий, които определя стойността на всяко правило или на който и да било закон.

Да имаш пряко участие в живота означава да опознаеш неговите основни правила и закони. Прякото участие в живота се изразява в твоето старание с разбиране да приемаш и с любов да изучаваш всичко, до което се докосваш, всичко, с което се срещаш. Това означава да живееш активно, да имаш инициативи и вдъхновено да работиш за тяхното осъществяване. Всеки ден от твоя живот представлява възможност за развитие, защото всеки ден от твоя земен живот те среща с правилата и законите на Битието. Те се проявяват в ежедневното ти общуване с хората, проявяват се на работното ти място,  където трябва да докажеш своите способности. Проявяват се когато излезеш сред природата, и със своите изисквания те подтикват да се учиш. Ето къде твоето пряко участие в живота има най-голямо значение и къде е най-подходящо да кажеш:”Ето ме! Аз съм тук!” … пълен текст

ПРИОРИТЕТИ

Основната цел и конкретно предназначение на настоящата 2013-та година – развитие, укрепване и утвърждаване на добродетелната основа в човешките взаимоотношения. Приоритет в осъществяването на тази цел е благоразположението на човек към човека. Така че ваша първа задача за идващите дни е самовглъбяване и размисъл върху човешката духовна принадлежност, за да можете да постигнете предвидената цел.
Когато вие поискате да видите себе си като градивна частица на едно ново духовно-нравствено развиващо се общество, вие трябва да осъзнаете простата истина, че развитие личността може да постигне най-пълноценно и градивно чрез обществото. Вливайки своите духовни и интелектуални сили в обществения живот, всеки член на обществото може да бъде съзидателна, творческа Сила – всеки със своите умения, способности и талант; всеки чрез свой подход, но    проявен в името на ЕДНА ЦЕЛ – СЪЗДАВАНЕТО НА БЛАГОДЕНСТВАЩО, НРАВСТВЕНО ИЗВИСЕНО ОБЩЕСТВО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА.
В името на социалната справедливост, най-напред ще трябва да се организират новите човешки взаимоотношения. В името на социалната справедливост ще трябва цялото човечество да преразгледа сегашния си начин на живот. Затова за трети път ще кажа: приоритет в човешките взаимоотношения трябва да бъде благоразположението на човек към човека. Така съвсем закономерно се налага изключителната потребност от самоопределението на вашата духовна принадлежност… Защото ти принадлежиш с всичко твое – осъзнато и неосъзнато – към    висшата духовна творческа деятелност на Създателя. Защото си създаден точно, за да изявиш Божествената същност на своята душа. Твоята духовна същност е потенциала на твоя интелект и съзидателната сила на твоята Божественост … пълен текст

КЪМ ВАС

Ние работим с човечеството от средата на миналия век – дотолкова, че в крайна сметка много хора възприеха Нашите послания за мир и доброжелателство.  Сега вече имаме резултат, който ще трябва да бъде защитен и многократно увеличен. Ние ще продължим да ви помагаме и ще бъдем в непрекъсната връзка с вас. Това, което сега е най-необходимо да знаете е, че от вас се очаква, по-скоро самият живот го изисква, да продължите активно, последователно и целеустремено да работите за нравственото обновяване на човечеството. Нравствеността е основа на бъдещия живот. Високонравствените личности са строителите на новия живот. А всички вие би трябвало да бъдете високонравствени личности. Вашата последователна духовна работа тепърва трябва да получи нов импулс.
През настоящата година вие сте призвани да създадете основите за изграждането на високонравствено колективно съзнание. В някаква степен очертанията вече са налице. Вие имате ориентир за вашата духовна работа и сега ще трябва да доизградите образа на своята цел и детайлите, чрез които да работите за нейното осъществяване. Образът на вашата цел – колективното съзнание на човечеството –  не е някаква химера. Това е добре обмислена и вече настойчиво препоръчвана от Нас Идея.
Колективно съзнание на съвременното облагородено човешко общество не означава обезличаване, то изисква ненатрапено, благо присъствие на човешката личност в    житейските дела на обществото. Колективното съзнание на едно общество се изгражда от благата добронамерена воля на това общество да твори чрез Любов. Това е Идеята, която е способна да обедини съзнанието на хората, да го превърне в колективно действащ орган на съвременния живот на човечеството. Пътищата за творческата реализация на тази Идея предлагат изобилие от инициативност, новаторство, и оптимално участие на човешкия ум в съзидателния живот на  съвременното общество.
Говоря ви за стародавната Идея на Създателя за установяването на Любовта като основен Принцип във вашия живот. Сега вече Ние виждаме възможност това да се постигне чрез  организираното колективно съзнание на обществото.  Създавайте с Любов! Няма друг Принцип, няма друго Правило и друга Истина освен тази! В призива „Създавайте с Любов!” се съдържа всичката Мъдрост на Живота, защото той произхожда от Първопричината за Сътворението. Вашето духовно единение в името на този призив ще създаде бъдещия Нов Свят. Следващата раса – това е расата на хората осъзнали себе си като проява на Божията Любов. Вие сте призвани да създадете условията за осъществяването на тази Велика Идея. Желая ви успех! … пълен текст

dobrodeteli.com

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: