ХАОТИЧНИ ВЪЗЛИ И ПОЛОЖИТЕЛЕН АТРАКТОР

20/03/2011

Хаторите чрез Том Кениън, 27.04.2009 (съкратено)

…Всяка енергетична система, която се премества в по-висок или по-нисък ред на съгласуваност, преминава през хаотични събития по време на своето пътуване към едно ново състояние на улегнала енергия. Вашата земя не прави изключение.

Наричаме подобни събития „Хаотични възли”. Те са предшественик на геометрична прогресия от хаотични събития.

Хаотичните възли всъщност се образуват в квантова вълна, потенциално задвижвана от взаимодействието между много енергетични области едновременно…

… Не е лесно да се преборите с идването на Хаотичен Възел от удобната позиция да бъдете онези, които искате да бъдете като живеете в по-ниски енергийни нива и съответните им по-ниски състояния на съзнание (т.е. вашия средностатистически човек). Това е така, защото, когато хаосът достигне своето кресчендо, ще се появят всякакъв вид непредвидими събития и взаимоотношения. Много хора ще бъдат умствено и емоционално нестабилни пред Хаотичен Възел. Това е резултат от срутването на възприеманата от тях реалност.

Несъмнено през идните години много аспекти на вашите индивидуални  колективни реалности ще бъдат подложени на изпитание.

От наша гледна точка, това повишаване на Хаотични Възли е както неизменна част от енергийната страна на физиката, така и необходимост за промяната ви към съзнание от по-високи измерения.

Това ще бъде предизвикателно време за мнозина, докато светът който са си мислели, че познават се промени пред очите им. Но това също така е период с огромен потенциал за ускоряване на еволюцията (т.е. промяна към по-високи измерения на съзнанието). С това последното по-точно имаме предвид осъзнаване на времето и пространството, което едновременно с това не е ограничено до тези възприятия. По настоящем човечеството се грижи основно за материалното си съществуване, но не и особено много за съществуването си в други енергийни царства (измерения). Когато по-голямата част от човечеството колективно изпита съществуването на други царства от енергия, тогава ще навлезе в Златна Епоха.

Но уви, вие сте все още в зародиша на този процес и не сте били още родени колективно за тази реалност.

Някои хора осъществяват тази промяна, дори и сред надигащия се хаос. Всъщност, ако сте подготвени, тези Хаотични Възли могат да си помогнат да преместите енергийното си състояние към по-висш порядък. Резултатът от тази промяна в съзнанието е, че ще станете по-креативни, когато се справяте със съвсем нови ситуации. Преминаването в енергийно състояние от по-висш ред (повишена съгласуваност) също така ще ви даде възможност директно да преживеете вашата съвършена природа, която е отвъд ограниченията на времето и пространството, дори когато живеете в човешко тяло.

Съветът ни по време на Хаотичните Възли е да прилагате колкото се може по-често Холон на Издигане. Това ще промени вашето енергийно състояние и ще ви позволи да преминете през хаотичните елементи на вашата реалност по-благосклонно и по-гладко, давайки ви възможност да бъдете по-вероятно на „точното място в точното време”, отколкото „на погрешното място в погрешното време”. В интерес на истината от наша гледна точка няма погрешно или правилно място. Това е, което вие правите с онова, което ви се представя и което е от значение за вас.

С колективното приближаването на човечеството към предстоящи Хаотични Възли, очаквайте повече от неочакваното, отколкото някога бихте могли да си представите в най-щурите ви научно фантастични филми. Прилагайте често Холон на издигането. Променете енергията си. Изкачете се по-нагоре по стълбата на съзнанието…

Мисли и наблюдения на Том

… И накрая, независимо какво ще излезе от космическата кухня (така да се каже), аз лично потвърждавам коментара на Хаторите за това, че Холон на Издигането е един мощен начин за промяна в съзнанието.

Откакто ми дадоха Холона на Издигането, съм експериментирал с него във всякакви ситуации. И трябва да кажа, че забележително ефективно променя моето собствено енергийно състояние и възприятие, дори когато се чувствам изплашен, фаталистиски и като цяло негативно настроен към света, живота и човешкото състояние.

Но единственият начин да прецените дали Холонът на Издигането ще бъде също толкова мощен и за вас, както е за мен, е да опитате.

Хаторите чрез Том Кениън, 8.10.2009 (съкратено)

… Както казахме по-рано, природата на Хаотичните възли е такава, че има много непредвидими ефекти, затова не бихме искали да се обръщаме към конкретен аспект на хаоса, който смятаме, че ще се прояви, а вместо това бихме искали да обсъдим стратегии за справяне с хаоса, както енергийно, така и духовно.

Предлагаме ви да промените гледната си точка относно хаоса и да го погледнете не като неудобство и трудност, а като един еволюционен катализатор. Начинът, по който ви засягат подобни ефекти, зависи от това как ще погледнете на тях.

Онова, което имаме предвид е, че човешкото съзнание е склонно да се затваря в рутината, да очаква нещата да са такива, каквито са били и да предприема действия, основани на тези предсказания. И за повечето хора, когато реалността не отговаря на очакванията им, това им създава големи вътрешни трудности и предвид самата природа на Хаотичните възли, способността ви да предсказвате се срива пред множеството възможности за развитие.

За повечето хора хаотичните събития генерират в отговор страх, тъй като стабилността, на която разчитат, от предсказването на дадено действие привидно е изчезнала. И докато страхът със сигурност е разбираем отговор, то той е само един от многото възможни отговори. Затова ви приканваме да тренирате ума си да надскочи рутината на самоограничението и очакването, в дадения момент, независимо пред какво неочаквано събитие ще бъдете изправени.

От енергетична гледна точка, онова, което ви се случва в дадена ситуация, има връзка повече с вашата вибрационна честота, т.е. нивото на съзнанието ви, отколкото с това, къде се намирате физически.

Така двама души на едно и също местоположение преживяват хаотичните събития с много различни емоционални отговори. Докато единият от тях би могъл да се парализира от страх, гняв и негодувание, другият би могъл да го приеме като нещо забавно. Последният може да „схване” космическата шега, която е неочаквана и изненадваща реализация от реалността, която за всеки е нищо повече от измислица на собствения му ум.

Когато хаотичните събития нарушават установеното положение, тогава изведнъж се явява врата за възможност, през която, ако искате, можете да скочите нагоре в съзнанието и да се пробудите от илюзията. Но това събуждане от колективния сън може да стане, само ако сте подготвени да прекрачите прага.

За човек, който е ментално и емоционално подготвен да посрещне хаотичните събития като еволюционен катализатор, предстоящото близко бъдеще ще бъде изпълнено с удивителни случки, неочаквани случайности от обстоятелства и усещане за пробуждане от масовия сън, обхванал човечеството през последните няколко хиляди години.

Ето тук е, така да се каже, чертата в пясъка, която разграничава. За онези, които продължават да обвиняват другите за проблемите, които им се случват, за онези, които биха предпочели да умрат, вместо да се пробудят от съня, който колективно сънуват, за тях този предстоящ Хаотичен възел ще бъде изключително труден за понасяне и както казахме, той е просто първият от многото други, които предстоят. Но за човек, възприел идеята, че Хаотичните възли са еволюционни катализатори, ще бъде съвсем различно.

Още веднъж, въпросът не е къде се намирате физически, а каква е вашата вибрационна честота, състоянието на съзнанието ви.

В миналото сме дали много средства, които да ви помагат, докато преминавате през тези портали, които са необходим и неизбежен аспект от възвисяването на земята и човешкия род. Някои от тези методи включват свещена геометрия. Други включват емоционално овладяване и онова, което наричаме „екстаз и сърцето”. Върнете се и разгледайте тези послания и работете със средствата, които сме ви дали.

Макар вече да го казахме два пъти, бихме искали да го кажем още веднъж. Бихме искали да разберете фундаменталния принцип.

Няма значение къде се намирате физически. От най-голямо значение е състоянието на вибрационната ви честота, състоянието на съзнанието ви.

Искаме обаче да обърнем вниманието ви към един много прост метод за промяна на вибрационната ви честота.

Когато сте в това, което наричаме „свързана вибрационна честота”, вие преминавате през хаотичните събития с по-голямо майсторство, засилена интуиция и по-голямо осъзнаване за това как създавате съня за себе си. Тези три елемента освобождават съзнанието и създават положителен атрактор (притегател), така че в разгара на хаоса да намерите коридорите (т.е. правилните действия), които ще ви преведат през хаотичните ситуации. Това е вида духовно майсторство (овладяване), което ще ви преведе през идните времена.

Макар да сте способни на много сложни и усъвършенствани свързани емоционални състояния, бихме искали да говорим за най-простият от тях. Бихме го нарекли „радост” или „признателност”. Когато сте в състояние на радост или признателност, вашата вибрационна честота се променя и вие сте в началото на континиум от вибрация, която се изкачва нагоре.

Така че както и да го правите, а съществуват множество начини, ние ви приветстваме да изберете радост и признателност като основни емоционални тонове, в които да живеете. Това е ментално и емоционално обучение и считаме, че е жизненоважно да се подготвите за онова, което ви предстои.

Вашата култура ви хипнотизира с вярването, че трябва да имате някаква причина, за да изпитвате радост и признателност, но ние като духовни учители ви казваме, че притежавате способността да създадете този отговор, независимо какво се случва около вас.

С други думи, не ви е необходима причина, за да изпитвате радост и признателност. Ако се научите да живеете и действате в това вибрационно царство, ще преминете през предстоящите хаотични времена с по-голямо майсторство, по-висока интуиция и неочаквана поредица от случайни събития.

Размишления и наблюдения на Том

Преди всичко бих искал да уверя нашите читатели, че Хаотичен Възел не означава краят на света. И ако Хаторите са точни, то ще има серия от такива преди и малко след 2012 година.

Това послание не е лошо предзнаменование, а трезв призив да се пробудим.

Вместо да гледаме на множеството различни хаотични събития като на катастрофи, Хаторите ни окуражават да погледнем на тях като на еволюционни катализатори, на порти, през които можем да излезем от съня си и да навлезем в една по-велика перцептивна реалност.

Наричат това космическа шега, едно неочаквано прозрение, че всички ние на земята създаваме и измисляме нашите възприятия за реалността…

… Смятам, че мнозина от нас имат истинското усещане, че нещата са извън контрол и че сме на ръба на някаква всеобща пропаст. Вероятно няма да ни стане ясно каква ще бъде пропастта, докато сме от другата й страна. Последващата оценка е всеизвестно по-добра от прогнозата.

Както и да е, Хаторите ни окуражават в това послание да овладеем изкуството на преминаване в радост и признателност в самия момент, без да се нуждаем от някаква причина за това. Те съвсем ясно казват, че този тип духовно овладяване е съществено важно за справяне с предстоящия ни хаос, независимо кога ще бъде това.

Моето лично впечатление и преживяване на радост и признателност е, че, когато успявам да бъда в тези емоционални състояния, вибрационното ми поле се променя, и това несъмнено генерира онова, което Хаторите наричат положителен атрактор, който ми донася обратно (по някакви мистериозни и непредвидими начини) още повече неща, заради които да изпитвам радост и признателност.

Ако все повече хора навлязат в състояния на нещастие, поради нарастващите инциденти на хаоса, емоционалната атмосфера на земята ще стане дори още по-трудна за понасяне. И ако сте съпричастни или духовно чувствителни, тогава знаете за какво говоря.

Най-важната част за мен от това послание е призивът към нас да станем господари на радост и признателност, за да можем да навлезем и да се задържим в едно по-високо вибрационно поле. Това ще ни позволи да преминем през хаотичните събития, когато и където и да се проявят, с по-голямо усещане за спокойствие и защита.

Превод: http://www.spiralata.net/kratko/
Източник:  http://tomkenyon.com/

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: