ТРУДНИЯТ ПЪТ НА ПРОСВЕТЛЕНИЕТО

05/12/2010

Скъпи мои! Просветлението е сложен и понякога мъчителен процес, тъй като вие трябва да трансформирате в себе си много минали животи и да се разделите с обичайния си начин на живот, който ви е носил устойчивост и ви е възнаграждавал с дължимото за вашите усилия. Сега всичко се променя. Вашите ценности се разпиляват като къщичка от карти. Вашите мисли не поддържат вашите стремежи, а вашите чувства буксуват в обичайните ситуации. Понякога ви се иска да излеете във външния свят всички натрупвани, сдържани емоции, дори това да ви постави в неизгодна за вас светлина.

Процесите на трансформация са толкова силни, че вие буквално се взривявате отвътре, за да излеете навън всичко това, което сте пазили в себе си досега, не позволявайки дори на себе си да разгледате натрупаното. Подмятани сте от една страна на друга. Понякога се чувствате като в блато, когато има само една мисъл за оцеляване. Всички тези процеси са насочени към това, да ви извадят от привичното ви равновесие, което е построено върху лъжливи ценности и илюзорни чувства. Несгодите и приключенията от различен характер ви помагат с това, че подриват вашата вяра в непоколебимостта на създадения от вас малък свят, за да излезете от своята тясна раковина и да се насочите към търсене на новия дом.

Светът се променя и в този променящ се свят се налага вие да придобиете свое собствено равновесие, което ще ви даде ново осъзнаване за спокойствие и комфорт. Вие ставате все повече и повече, стигате все по-дълбоко и по-дълбоко, и всяко потапяне в собствения ви многослоен свят ви дава усещането за нови възможности, но и за нови страхове, които следва да преодолеете, защото много от вас са навлезли във финалната права, от която вече не можете да се отклоните.

Пътят е само напред. Но финалът, както и всичко сега, повече прилича на хоризонт, който се отдалечава с вашето приближаване към него. Вие през цялото време се намирате в процес на собственото си просветление, осъзнаване, възнесение…

Именно този процес крие в себе си толкова възможности за самопознание и самоусъвършенстване. Достигането на целите ви носи гордост и самоутвърждаване, което е много важно за вашето личностно развитие. Обаче развитието на вашите души протича не праволинейно и вашите неуспехи и провали понякога дават на вашата душа значително повече, отколкото успехите, защото ви учат да спирате, да слушате своето истинско „аз“ и да правите нов избор в полза на своето висше благо.

Пазете и ценете всичко, което животът ви дава. Вашата еволюция протича всеки миг чрез осъзнатия избор в ситуациите, които се разгръщат пред вас в живота. Не се стремете към цели, които се намират извън потока на живота, защото тези цели, поставени от вашата личност, са илюзорни в смисъл на това, че дават удовлетворение на вашия ум, а не на сърцето. Живейте просто, като истински Богове, които творят в радост ежесекундно.

Радостта – ето вашият лоцман в безбрежния океан на живота. Ако вие се радвате на това, което се случва с вас и около вас, вие сте на правилния път. Ние нямаме предвид егоистичната радост. Ние говорим за радостта, която сгрява вашето сърце, примирявайки ви с всичко, което се случва, защото във всичко вие виждате висш смисъл, божи промисъл и го следвате със смирение и покой.

В радостта за вас е по-лесно да удържите равновесието между вашите плътни и по-тънки аспекти, тъй като радостта от битието е мерило за вашето просветление. Вие сте слушали и слушате от нас, че в света нищо не се случва без смисъл, всичко има своето предназначение, което не може да се изрази с понятията „добро – лошо“. Целият живот ви служи, ако вие служите на живота, приемате го и го поддържате в неговото осъществяване.

Мъдростта се състои в приемане, разбиране и любов към живота, без осъждане. Потокът на живототворящото божествено съзнание идва чрез вас. Вие сте проводниците на това съзнание навсякъде, където се проявявате. Вашата многомерна полева структура ви позволява да присъствате в много измерения едновременно, разгръщайки различни нива на съзнанието, придавайки им форма, осигурявайки по-нататъшното познание на Духа.

Всякакви ограничения на вашия ум и сърце преустановяват божествения поток на съзнанието, като не му позволяват да еволюира по-нататък. В този смисъл от всеки от вас зависи еволюционният процес на човечеството и на цялата планета. Нашата еволюция, еволюцията на Същностите на светлината, също зависи от това, доколко вие сте свободни в изразяването на своята хармонична сърцевина, тъй като всички ние сме съединени от светлинните възли на единното енергоинформационно поле, носещо Разума.

Когато и да потърсите помощ от нас, вие ще я получите незабавно и в цялата й пълнота, достъпна за вашето възприятие, защото ние сме едно цяло и вашето изцеление и просветление означава преход на по-високо ниво на проявление на любовта и съзнанието във всички светове на нашето общо съ-съществуване.

Вашето физическо тяло – уплътнената светлинна енергия, управлявана от матричното същностно съзнанието – ви служи за съзнателното съединение на разно вибрационните измерения и индивидуалното познание в тази съвършена и антропоморфна форма, която се явява една от основополагащите в тази вселена. Използвайте тази форма за самопознание и самопросветление, проявявайте своя Дух във всичко, до което се докосвате, било то най-прости битови предмети, природата, работата или душата на друг човек. Тогава Духът, проявен в тези форми, ще се съедини сам със себе си, завършвайки познанието. Озарението на истинския Дух, който вижда и узнава себе си във всички форми, включително човешката, носи истинска радост – аз познах Бога и се утвърдих в Него.

Няма предел Неговото проявление. Бог е Всичко. Няма нищо извън Него. А това значи, целият ви живот, всички ваши животи са Негово проявление. Всички ваши изкривявания, страдания и болка – също са проявления на божественото, което е избрало този път за опознаване на крайностите в своето разгръщане чрез вас и вашите въплъщения.

Духът винаги се стреми към цялостност, към интеграция на противоположностите, за да се възвиси над самия себе си, предишния. И частицата на Духа във вас също се стреми към цялостност, тъй като такава е неговата природа. За човека, вместилището на Духа, е естествено да се стреми към съвършенство. Използвайте този стремеж, този дълбок импулс за своето развитие, дайте на Духа възможност да се прояви във вас в цялата си пълнота и красота на хармонията.
Одухотворявайте всичко, до което се докосвате. Така да бъде!

Вашите Висши аспекти, съществуващи в Светлината.

група Метасинтез, 10.08.2010
www.metasintez.ru

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: