Медитация, Молитвено съзерцание, Очистване

10/11/2010

Медитацията, като възможност за вътрешно съзерцание и озарение, аз съм препоръчвал и по-рано. Това действително е възможност за отключване от света, от светските грижи. Възможност за съзерцание и възможност да чуете гласа на своята душа.

В това състояние протича очистването на душата, истинското осъзнаване на себе си като частица от Бога. Към това състояние е необходимо да се стремите, тъй като душата, така както и тялото, се нуждае от очистване. И вътрешното очистване е не по-малко важно и необходимо, защото чрез него, чрез очистването на душата, е възможно съединението с Твореца в потока от чисти енергии. Аз съм ви казвал, че можете да си представите себе си под „златен дъжд“, под пречистващите енергии на Твореца. Такава мислена представа благоприятства процеса на очистването.  Можете да си представите себе си под водопад. Потоци приятна чиста вода се изливат върху вас, умивайки и очиствайки вашата душа.

Медитацията – това е стъпало към осъзнаване на себе си, на своята истинска същност. Това е крачка към нас, крачка към Бога-Творец, тъй като вие сте частици от Божественото, във вас има разум и чувства от Абсолюта. Необходимо е вие само да се научите правилно да осъзнавате и приемате това ново, което идва към вас. И това можете да постигнете чрез медитацията, чрез съединяване на своята чиста душа с Бога, нашия Родител.

Аз съм казвал, че следващият етап след очистващата медитация ще бъде медитацията на включване към Божествения Източник на чисти енергии. След мисленото си отключване от светските грижи си представете точка в безкрайните простори на Космоса – това е Единният Бог, Разумният Абсолют. Това е величава енергия с огромна мощ. Представете си тази точка на златен фон. От тази точка към вас се проточва нишка посредством чистата молитва на сърцето – без думи, чрез благодарност, чрез импулсите на душата. Този сигнал ние усещаме веднага и вие попадате с нас в единния поток от чисти енергии. Това е възможно за всеки, за този, който е очистил своята душа за приемането на новите енергии на Твореца. Процесът на обновление вече тече, енергии с нова сила и мощ  идват от Твореца. Вашето чисто сърце е способно да ги приеме и усети, способно е да се съедини с нас в Потока от чисти енергии, течащи към вас.

Научете се да отделяте от 5 до 15 минути на ден за медитация, за разговор с Бога, за мълчалива молитва на сърцето чрез импулси на благодарност. Това е пътеката, водеща към нас, към чистия Божествен Източник. Най-благотворно е, когато такова съединение се прави сред прекрасните кътчета на природата с неголяма група съмишленици. Най-добре на възвишение, защото самото такова място спомага за нашето съединение. Такова място е свободно от потоците мисълформи на хората и е наситено с енергии на благодарност от света на животните и растенията, и самата Майка-Земя.

Влизайки в този единен поток чрез чиста молитва-благодарност, върнете себе си по мисления лъч, изпратен към Бога, тъй като Той също ви обича и ви благодари. Вашите усилия няма да останат напразни, защото вие развивате в себе си най-добрите чувства и качества на своята душа. И при това се съединявате с Източника на чисти енергии – Твореца.

Всевишният, Господ или Бог не жадува вашите многочасови молитви на покаяние, казани не от вас, не жадува вашето покаяние във вид на изтезание на собственото ви тяло, а жадува вие да се вдигнете от коленете си, да почувствате себе си частица от Бога и да обърнете своя взор към Него. Отново и отново ви повтарям, че вие не сте роби, деца мои, вие сте Богове, тъй като можете всичко. Вие можете да усетите Хармонията на живота чрез медитацията, чрез съзерцанието, чрез съединението с нас, чрез включването към чистия Източник на Божествени енергии. Помнете, че Бог е Любов и вие сте Негови деца. Вие сте носители на този принцип, дарен на Земята. И чрез този принцип ще стане съединението с нас. Така че, позволете му да се случи!

Да бъде светът изтъкан от Любов!

* * *

По време на медитацията душата се отключва от света, от светските грижи, устремява своя взор към Твореца, стреми се да се съедини с Него. В този момент на отключване тялото се нуждае от защита, тъй като душата, устремявайки се към висините, към нашия Родител, губи контрол над тялото. Така че, как да обезпечим своята защита по време на медитацията, особено колективната медитация?

Преди всичко искам да кажа, че медитацията сред прекрасните кътчета на природата и на възвишение са най-безопасни, тъй като чистата атмосфера, освободена от човешки емоции, от сгъстявания на енергия, сама по себе си вече се явява защита и не само. Вашето тяло притежава енергийна обвивка или пашкул – това ви е известно. Известно ви е и това, че нахлуване може да се случи именно през тази обвивка, особено ако нейният състав от енергии, меко казано, е несветлоносен. Всички ваши мисли са отразени в това поле. Те формират състава от енергии, формират също и вашите действия или направлението на мислите ви в определена посока на действие. И така, става ясно, че до човек, нямащ светлоносно поле около себе си, е по-лесно да се доберат тъмни сили, тъй като всичко светло, светлоносно, ги отблъсква. Обаче аз препоръчвам медитацията на всички като възможност за съединение с нас, с Твореца. Сега ви моля внимателно да запомните това, което искам да ви кажа.

Човек, който за първи път е решил да се занимава с медитация, трябва да помни, че трябва да започне постепенно и самостоятелно, в никакъв случай сред голяма група хора. Само в единение с Твореца, само насаме, докато не достигне очистване и не стане недостъпен (т.е. светлоносен) за тъмните сили.

Аз съм ви говорил за тайнството на молитвата, аз съм ви казвал, че молитвеното съзерцание – това е, може да се каже, интимен процес. Вие се стремите към чистото, високото, възвишеното. Това е тайнство – тайнство на вашата душа, тъй като вие се опитвате да я разбудите, да я очистите. Ние ще ви помагаме в този процес чрез вашата чиста и искрена молба, чрез молитвата на сърцето. Ние можем да защитим душите, носещи Светлина, те вече са защитени, тъй като Светлината не може да бъде погълната от Тъмнината, Бог е Светлина. Но тези, които едва пристъпват към осъзнаване на истинността на момента, трябва преди всичко да работят със себе си, очиствайки своето поле от ненужните и вредоносни мисълформи, водещи до също такива действия.

Работата по очистването на себе си, на своето поле, не е работа за пет минути. Тази работа трябва да се провежда непрекъснато, спомагайки по този начин и за очистване на аурата на Земята. Достигайки в ежедневната си работа със себе си контрол над своите мисли и действия, вие пристъпвате към медитация на очистване в единение с Бога-Творец. Първоначално за не повече от 5-10 минути.

Процесът на очистване протича постепенно. За някои ще бъде достатъчен кратък период, за други – това ще бъде по-дълъг период. Още веднъж и още веднъж повтарям: медитацията за начинаещите сред голямо струпване на хора е опасна, защото вие още нямате достатъчно вътрешна сила за защита. Вие практически сте беззащитни, защото защита се явява само вашата вътрешна Светлина – Светлината на вашата душа. Тъмните улавят ниските вибрации и се стремят към завземане. Те се намират в голямо количество само при голямо струпване на хора, които ги притеглят. Така лесно се завземат неукрепналите, съмняващите се, податливи на внушение, тъй като те не владеят себе си, своята душа.

Сега е настъпило време на обновление, време на съединение с нас в единния поток на любовта и благодарността, в потока, носещ очистване на света, замяна на всичко остаряло. Да приемат новите енергии са способни само очистените души, само децата на Светлината, децата на Бога-Творец. Аз ви призовавам: влезте с нас в един поток – потока на любовта, чрез искрени чувства. Ние жадуваме да обхванем с нашата Светлина – Светлината на Бога-Творец на Вселената – колкото може повече души.

Да бъдем заедно! И по плодовете ще ни познаете!

* * *

Молитвата – това е мислено обръщение към Бога-Творец, нашия Създател, нашия Родител. Това е чисто обръщение, това е разговор на нивото на душата, това е включване в нашия поток на нивото на сърцето. Всяка душа жадува за такова чисто общуване, защото не е нужно да лукавства, да се преструва или лъже – вие сте открити като на длан. Всички ваши помисли и дела са видни за нас. Няма нито една мисъл, която би могла да се скрие или укрие, защото човекът, влизащ в потока на молитвеното съзерцание, е напълно открит за нас. И не е нужно монотонно да повтаряте написани не от вас думи, не е нужно да унижавате себе си с думи като „грешник“ или „грешен роб Божи“, или „слуга Божи“. Няма смисъл да седите върху колене и да се изтезавате. Вашата задача се състои само в очистване на своята душа, на своите чувства и емоции, и главното на своите мисли, за да възвърнете истинното осъзнаване на себе си и своята роля в този живот. Именно за това спомагат молитвата и молитвеното съзерцание.

Необходимо е да помните, да вярвате и знаете, че ние жадуваме за общуване с вас чрез интимния разговор на душата, чрез тайната изповед на сърцето. Вярвайте, че именно чрез такова състояние идва при вас очистването, очистването на вашата истинска същност – душата. Душата винаги се стреми към съединение със своя Родител, тъй като в нея е заложен, образно казано, магнит, който я притегля по своеобразна енергийна нишка към Бога. Тази нишка на нашето съединение възниква и се възстановява чрез молитвата и молитвеното съзерцание. Чрез тази нишка или по тази нишка към вас идва енергията на Твореца, която при чистите, очистените души е видна в тяхното поле като Светлина. Колкото по-чист е човека, толкова по-силно и ярко е неговото поле, и при съединение с нас той излъчва Светлина. И затова аз съм ви казал, че вие сте Светлината на света – аз желая за вас такова очистване, аз желая да ви видя светлоносни. И това е възможно да се постигне чрез чистата молитва на сърцето, чрез благодарност, тъй като това е едно от условията за възникване между нас на нишката на съединението.

Взаимната връзка между нас може да се осъществи само чрез взаимния обмен на енергии, чрез даряването на благо едни на други. Вашата молитва – това е появата на искрени, истински чувства към нас, към Бога-Творец. И не е нужно да се боите да изказвате на нивото на сърцето своята любов към нас. Позволете на себе си да се разкриете! Позволете на себе си да станете истински и искрени! Позволете на всичко лъжовно и неистинско да ви напусне! Позволете на своята душа да образува нишката на връзката с нас чрез благодарност и истинска любов от сърцето! Вярвайте, че отговор ще има непременно, защото ние желаем нашето съединение, желаем да ви надарим със златния дъжд на нашата любов. И помнете, че подобното привлича подобно и ние сме Светлина, любов и радост за вашите души. И това е, с което ние искаме да ви надарим чрез молитвата, молитвеното съзерцание и медитацията.

Всичко, което се е насъбрало във вашата душа, всичко жадува да се открие, жадува да се прояви. Така че позволете на своята душа да се отвори към нас. Вашето очистване и отваряне е възможно само чрез съединение с нас в единния поток на любовта, чрез истинската вяра в нашия Родител, Бога-Творец.

Така да бъде!

* * *

Очистване. Аз съм ви призовавал и ви призовавам към това. И така, какво имам предвид под това? Към какво ви призовавам? Преди всичко, аз ви призовавам да работите върху себе си. Какво означава това? Това означава да разберете понятията, установили се в душата ви, да разберете висшите критерии.

Вашата дълбочинна памет с помощта на медитацията и молитвеното съзерцание постепенно ще се пробужда и разкрива. И тогава вие ще започнете съзнателно да избирате своя път. Вашата цел, целта на вашия живот ще се разкрива и прояснява за вас. Ще настъпи момент на осъзнаване на себе си като Дух. При такова проясняване и осъзнаване се извършва изравняване на понятията, критериите за оценка. И с това започва процеса на очистването.

Опитайте се да започнете очистването вътре в себе си, опитайте се да определите важните за вас понятия, ориентири: какво е важно за вас на този етап, към какво се стремите, за какво жадувате. Това е основен етап за начало на работата – да се научите да се обръщате към своето висше „Аз“, към своята душа, да й дадете възможност да се прояви, да свалите от нея блоковете, които пречат за това. Вашата душа трябва да се разкрие и това ще й даде възможност да се прояви.

Всеки може да се научи да общува преди всичко със своята безсмъртна частица, частицата Божествено. Именно тя, вашата вътрешна дълбочинна същност, ще ви покаже пътеката към истинския Бог, нашия Творец. Научавайки се да общувате със своята душа, която изначално се явява кристално чиста, вие ще чуете и ще разберете нейните съвети на нивото на интуицията. Вашата душа знае много, помни много и може на много да ви научи. Но вие не я чувствате като единна същност със себе си, не чувствате единението. Вие се опитвате да отхвърлите всички предишни наработки, да отхвърлите своята връзка с Бога, и вашата душа, тази светлоносна частица, се намира в плен във вас. В плен на вашите чувства и емоции, в плен на вашите негативни изблици и прояви. Нейната същност не може да се прояви, тъй като вие поставяте все нови и нови блокове, вие строите никому ненужни огради.

Повярвайте, че вашата истинска същност, вашата душа желае да се освободи, желае да прояви своята Светлина. И тази Светлина ще бъде факелът, който ще ви покаже истинската посока, пътя към Бога. Вие сте тук и вие сте дошли за това, да се научите да отделяте зърното от плявата, и преди всичко това е необходимо на вашата душа, тъй като вашите наработки остават в нея.

Да, очистването е възможно само чрез установяване в своята душа на основните критерии, основните общочовешки понятия. Всичко това вече е заложено във вашата душа, вие единствено сваляте ненужните блокове и постепенно освобождавате своята истинска същност от плена. Вие установявате в себе си границите, в които ще работите със себе си. За това ще допринася и съединението с нас. Молитвата, насочена към очистване, винаги се поддържа от нас. Ние ще ви помогнем да разчистите пътеката, водеща към чистата Светлина на вашата душа. За това е необходима вашата молба-молитва.

Опитайте се да започнете работа със себе си. Опитайте се да се ориентирате във висшите понятия, критерии и съответстващите ваши действия. Всички ли ваши постъпки съответстват на тези критерии? Съответстват ли вашите стремежи на вашата душа? Замислете се за себе си, за своя живот, за жизнените ситуации, които сте преживели. Какво е необходимо да отстраните във вас? Какво е наслоено, неистинско? Какво пречи на вашата душа да се разкрие?

Ето вашата задача в този момент – да се ориентирате в себе си, да влезете в общуване с Божествената частица, вашата душа, да й помогнете за свалянето на ненужните блокове, пречещи да се проявят във вас висшите качества. Вашата енергия трябва хармонично да преминава по всички центрове на вашето тяло и по веригата да се съединява с нас, и да се връща обратно към вас. При такъв енергообмен е възможно да се  постигне  очистване. Стремете се към съединение с нас! Стремете се да влезете с нас в един поток! Стремете се към разкриване на душата си! Освободете я от плена! Вашата душа желае това. И то е възможно.

Очистването на своите мисли и помисли е необходимо да започнете още сега. И вашите усилия няма да са напразни. Те ще ви доведат до нас, до истинския Бог, до нашия Отец. Ние ви очакваме, очакваме вашия зов. И ние желаем да ви помогнем. Да ви помогнем да се разкриете и да излъчвате дивна Светлина, излизащ от вашето чисто сърце.

Така да бъде!

Послания от Учителя
Серия книги „Послания към пробуждащото се човечество“(кн.1)
http://www.novosvit.com/

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: