Трудности на превода или Диалог с Висшето Аз

26/10/2010

В действителност много хора искат да чуят Гласа Божи вътре в себе си, да започнат да му задават въпроси за живота си, да попитат най-после защо животът им върви така на зиг-заг, защо не достига това, другото, третото? Хайде да си представим, че вие сте чули гласа на своето Висше Аз. За какво бихте го попитали? Обзалагам се, че повечето от вас веднага биха го подхванали с текущия семеен, жилищен или служебен проблем, очаквайки най-накрая да получат дългоочакваната рецепта за моментално (желателно) избавяне от него. Може би именно затова досега не сте получили отговор на свой въпрос? Може би вие задавате неправилните въпроси? Може би вие питате неправилно?

Човечеството е събрало голям опит от разговори с висшите сили: богове, ангели, учители. И от този опит следва, че първото, на което трябва да се научите, е правилно да задавате въпроси.

Нека да поговорим какво е това Висше Аз, към което вие апелирате. Това е част от самите вас. Много от вас знаят за това, чели са, слушали са. Каква е тази част? Какво влиза в компетенциите на Висшето Аз? Длъжно ли е то да решава поставените пред вас задачи? Разбира се, не е длъжно. Длъжно ли е то да ви помага в решаването на вашите задачи? Разбира се, длъжно е, обаче неговата роля е да бъде помощник, а не ръководител. То е длъжно да ви асистира, а не да се занимава с построяването на вашите стратегии. На Висшето Аз и ангелите може да се възложи решаването на по-малките детайли, то може да доведе при вас нужните ви хора, да формира нужните обстоятелства, да ви даде допълнителни сили, енергия, здраве, ако това е необходимо, за решаването на конкретна задача. Но вие сами трябва да поискате да промените това, което не ви харесва във вашия живот. Вие трябва да кажете на себе си: да, аз съм готов действително да променя живота си. Нали Висшето Аз не е всемогъщ господ, върху който хората да стоварват цялата отговорност за делата си, а само ваш помощник, който, впрочем, възприема вашата воля заедно с волята на вашия Дух като направление за действие. Затова да го питате за причините за своите трудности е безсмислено. Във всеки случай неговият отговор ще бъде насочен към това да ви помогне да разберете, че причината за тях сте вие самите и никой друг. Нали вашето Висше Аз е посредникът между вас и вашия Дух, то се намира там, където вашите интереси се сливат с интересите на вашия Дух. В същото време разумът е посредник между вас и вашето его, тази двойка има своите интереси, също насочени за ваше благо, но това благо те разбират по своему, доста ограничено. В средните векове са вярвали, че в човека живеят ангел и демон. Движението на Новата Ера е нарисувало тези персонажи по друг начин и е загладило тяхното черно-бяло противостоене. Но човекът продължава да притежава и едното и другото.

Тези, които са добре запознати с посланията на висшите йерарси, могат да задават въпроси по-умело, например: „Скъпо Висше Аз, кажи ми какво ми е нужно да знам сега?“. Такава постановка на въпроса дава възможност да ви се предаде информация, която ще ви потрябва в относително близко бъдеще. При това тази информация може да бъде не само словесна, но и от енергиен характер, например, ако вашето Висше Аз счита, че ви е необходимо сега да усетите поддръжка, то вие обезателно ще почувствате низходяща към вас любов и спокойствие. А е възможно вие да получите някаква интересна подсказка при решаването на някаква сложна задача. Тук главното е въпросът наистина да бъде важен за вас, важното е вие наистина да искате да получите отговор. В такъв случай, питайки: дай ми това, не знам какво, но което ми е необходимо, вие давате възможност на вашето Висше Аз само да избира за вас това, което ви е необходимо. И не се съмнявайте, това, което то ще ви предаде, ще бъде точно каквото трябва.

Сега да разгледаме начините, по които Висшето Аз може да оперира при предаването на информация, ако пряката словесна или мисловна връзка по някакви причини не работи.

Първо, отговорът може да дойде по време на сън. Това е доста разпространен и любим метод за общуване с човека, чийто ум и концентрация върху обкръжаващата го през деня илюзия не позволява да се стигне до съзнанието му. Тогава се използва нощта, когато умът спи, а концентрацията отслабва. Задавайки въпрос на Висшето Аз, обръщайте внимание на своите сънища, по възможност ги записвайте. Ако не си спомняте сюжета, старайте се да регистрирате усещанията, възникващи в съня. Това може да се окаже полезно, не само защото благодарение на своите усещания ще можете да си спомните сюжета, но и, оказвайки се в такава или подобна ситуация в реалния живот, ще можете да възстановите подсказката на Висшето Аз. Тези подсказки много често се дават във вид на усещания.

Второ, вие можете да откриете отговора на зададения въпрос, като че „случайно“, прочитайки абзац в книга, вестник, списание или чувайки нещо по радиото, телевизията, а също и в разговор между хора. При това не е задължително в очакване на отговора да прочитате всички вестници и да гледате всички предавания. Бъдете сигурни, че вашето Висше Аз ще намери възможност да ви отговори, дори ако вие изобщо не четете вестници или ако нямате телевизор вкъщи. А някои от вас имат „специални“ книги, които отварят наслука, когато искат да получат съвет свише. Защо това да не е вариант за Висшето Аз?

Разбира се, идеалният вариант би бил мисловно-словесния диалог с Висшето Аз. Именно това е, към което в крайна сметка се стремят всички, и това действително е най-простият и бърз начин за общуване, както за вас, така и за него. Тогава как да се научим да чуваме гласът на Висшето Аз?

Съществуват няколко често срещани причини, които пречат на това двустранно общуване.
И първата от тях следва да наречем неувереност в собствените си сили. Много хора дотолкова не се доверяват на самите себе си, че са готови да отхвърлят всяка, дори най-малката, възможност за това, че им се отговаря свише. При това тази неувереност върви на подсъзнателно ниво, на съзнателно ниво такива хора обикновено страстно желаят да получат отговор. За такива хора ще бъде доста полезна работата със символи в съня, предаването на информация чрез книги, средствата за масова информация и други хора. Когато те почувстват, че тези практики им се отдават, те ще започнат да се отнасят с по-голяма увереност към сигналите, идващи им в главата. Някои наистина могат за доста дълъг срок да „заседнат“ на книжно-символния етап, но рано или късно те също ще успеят да се откъснат и да излетят. Ако това е достъпно дори и за един човек на планетата, то то е достъпно за всички.

Има и отделни личности, на които в диалога с Висшето Аз им пречи страха да получат отговор. Случва се така, че човекът получава отговор, но този отговор не го устройва. И става, както студент, отишъл на изпит, е недоволен от изтегления билет и моли да му дадат друг. В такива случаи човекът трябва да реши доверява ли се на Духа и Висшето Аз. Нали това е въпрос на доверие към самия себе си, към висшите аспекти на своето съзнание, а не към някой чужд чичо Ванчо. Разбира се, вие знаете много по-малко от това, което знае вашето Висше Аз, понякога на него му се налага да ви поставя в най-неприятни ситуации, да ви превежда през нелеки изпитания, но нали, преминавайки ги, вие разбирате защо са ви били дадени, ставате по-силни и по-добри. Задачите на нашия Дух се явяват помощ в нашата еволюция и израстване и затова той никога не ни дава това, което ние не можем да издържим. Струва ли си в такъв случай да се стремите към осъзнат контакт с Висшето Аз или ще продължавате да се правите, че не забелязвате неговите сигнали, решавате вие. Обаче мога да ви уверя, изхождайки от своя опит, че колкото повече общувате с Висшето си Аз, толкова повече ще се убеждавате, че Бог никога не поставя в ръката на човека камък, когато той моли за хляб.

Втората от причините се явява неумението да се различи гласа на Висшето Аз от гласа на разума и егото. И това действително е един от доста сериозните проблеми, с които се сблъсква съвременният градски жител, живеещ с ритъма на димящите мегаполиси. Бедата е в това, че цялата наша съвременна цивилизация е построена върху два стълба – разума и егото – и ние толкова сме привикнали да им се доверяваме и да разчитаме на тях, че с огромен труд възприемаме каквато и да е друга логика и каквито и да е други вибрации. А разумът и егото вибрират на достатъчно ниско ниво и трябва само да се научите да различавате високите и ниските вибрации, за да започнете интуитивно да усещате кога получавате отговор от егото и кога – от Висшето Аз. Добра школа за различаване на високите от ниските вибрации се явява четенето на различни ченълинги и послания. Преминете тази школа. Съвсем не всичко, транслирано чрез различни медиуми, представлява истинска високовибрационна информация, особено сега, затова се учете да различавате със сърцето си и не позволявайте нито един ченълинг за дълго да заема място във вашите мисли.

Освен това, в получаването на истинна информация на нас често ни пречи… баналното притеснение. При това притеснението може да бъде както психическо (отново неувереност в себе си, страхове, прекомерно желание да се получи отговор колкото може по-скоро), така и физическо. Тези, които са преминали дори през най-елементарни практики по отпускане, знаят колко много са притесненията и затяганията в нашето тяло, които ние дори не забелязваме в ежедневието си. Колко от вас са обръщали внимание на мимиките на лицето си, когато правите забележка на продавача в магазина, отчитате се пред началника си в работата, искате обяснение от сина си за поредната двойка в училище? А цялото това напрежение остава върху лицето ви и рано или късно се проявява като бръчки. Колко напрежение има във вашите очи, устни, нос, вежди и даже коси можете добре да усетите, ако поне веднъж на ден правите шавасана – йога-поза за пълно отпускане. А ако лицето ви е толкова силно напрегнато, то представете си колко напрегнат е вашият мозък! Колко стегнати са вашите съдове, в какъв стрес се намират вашите клетки! Отпуснете се! Научете се да се отпускате, отделете за това пет-десет минути ежедневно преди да заспите, старайте се последователно и пълно да отпуснете всяка част от своето тяло. Усвойте каквато и да е практика за отпускане, която ви е харесала. Докато вашата глава и цялото ви тяло са стегнати, вие не сте в състояние да приемате идващите към вас от Висшето Аз сигнали, затова пък гласът на разума и егото възприемате ясно, защото те са винаги редом с вас, вашият мозък е свикнал да се настройва на тяхната вълна. Немаловажен момент е и това, че в течение на деня вие постоянно се намирате сред обикновени хора, живеещи на вълната на разума и егото, и техните общи вибрации оказват въздействие върху вас. Затова е полезно да се „прави контакт“ през нощта или рано сутрин, когато повечето „мъгъли“ спят.

А сега да преминем към техниката.

Изберете уютно тихо място, където никой няма да ви безпокои в продължение на 20-30 минути. Седнете в удобна за вас поза, отпуснете тялото си, отпуснете мозъка си, освободете се от тежестта на ежедневието, подгответе се за приемане на истината такава, каквато тя е. Не бързайте. Формулирайте своя въпрос или просто имайте за цел да усетите връзката с Висшето Аз без никакви конкретни задачи. Още повече се отпуснете (впрочем, никой не ви забранява да правите това легнали) и отправете сигнала към своя адресат. А по-нататък спокойно съзерцавайте своето вътрешно пространство. Бъдете внимателни към всеки сигнал, било то образ, картина, светлина, усещане, думи или мисли, идващи към вас. В края на краищата отговорът но Висшето Аз – това също не е нещо повече от мисъл, непонятно как оказала се в главата ви. Наблюдавайте за това какво ще се случва вътре във вас. Нещо ще ви се стори много по-значимо от всичко останало. Това ще бъде само усещане, вероятно смътно и слабо, но именно то ще ви се стори истинско. Опитайте се да го задържите и да започнете да го развивате. Или задайте още един въпрос за уточнение. Започнете свой собствен експеримент. Тренирайте се. Не се предавайте, ако в началото не всичко се получава. Капка камък дълбае. Продължавайте да се движите упорито и спокойно към целта и ще бъдете възнаградени. Та нали това е вашата лична работа със самите себе си, това е място, където никой не ви осъжда, това е пространство за вашето творчество, тук не може да има корист и лъжа, защото то е израз на вашата любов към самите себе си.

Понякога ни питат, мен и Александър: какво е това Висше Аз? Обикновено ние отговаряме така: това е канал за връзка с нашия Дух. Това е тази част от нас, която носи отговорност за редица процеси, засягащи обслужването на нашето ограничено съществуване в човешко тяло. Със същото се занимава и егото в двойка с разума, само че егото и разума изхождат от целите на оцеляването, конкурентността, съхраняването на илюзията на разделението. В същото време Висшето Аз работи в двойка с Духа, действа изхождайки от задачите за разширяване на вашето съзнание, за осъзнаване на единството, пространството на Божествената Любов и отсъствието на конфликт. Както виждате и егото, и Висшето Аз се грижат за вас, всеки по своему, но само Висшето Аз има по-голяма широта, „сфера на обхват“, което в контекста на духовния растеж, разбира се, е по-важно. Ако вие получавате отговори, в които ясно проличава наличие на борба, конкурентност, драма и лична изгода, то това също е сигнал за вас, че вие общувате с егото, а не с Висшето Аз.

Ако вие често получавате отговори от своето его, то опитайте преди сеанса да проведете малка медитация, успокояваща ума и всички тънко-енергийни структури. Например медитацията „Четирите езера“ или някоя друга, притежаваща подобно въздействие.

Ние сме много повече от това тяло, от тази личност, в която живеем, само че не го осъзнаваме. Нашето Висше Аз ни помага да разберем това. Някои казват, че работата с Висшето Аз прилича на работа с компютърна програма, където, познавайки определени закони за нейното функциониране и зоната на нейните отговорности, можем да въвеждаме едни или други необходими ни настройки. Вероятно за някои от вас ще бъде по-понятно, ако възприемете това така. Обаче в работата на тази „програма“ има един малък, но важен нюанс. Той се състои в това, че Висшето Аз – това е програма, която ни обича, тя е построена с любов и от любов, и затова да се общува с нея никога не е скучно.

Щастливи контакти!

С Любов, Урания
www.y-kostra.ru

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: