Пирамидата на Съ-Знанието на човека

28/08/2010


23.04.2010

1. Процесът на усъвършенстване, а това означава и пречистване, и прозрение на Съ-Знанието – наистина е най-трудната задача или Изпит за Човека, защото това фактически отваря вътрешния диалог на ДУАЛНОТО Съ-Знание и определя в този диалог доминантата, която бележи пътя на човека не само в Плътния план, но и във Вечността!

2. Вие постоянно недооценявате ролята на Проявения план, защото в борбата за оцеляване като правило не успявате не само да преминете етапа на усъвършенстване на своето вътрешно „Аз”, но дори не успявате да разберете какъв смисъл е бил заложен от Мен в Проявения план и какъв отпечатък налага Той на вашия Вечен живот!

3. Такова ваше поведение може да се обясни единствено (колкото и банално да звучи това) с проблемите на оцеляването, когато хората, ръководейки се от многовековния принцип „оцелява най-силният”, похабяват целия си Дар на ТВОРЕЦ – Аз бих добавил още: и Дар на МЪДРЕЦ – за най-приземените задачи по добиване на късчето хляб за себе си и своя род!

4. Човечеството просто е забравило, че във вашия Свят има всичко необходимо за небедно съществуване, нещо повече, в този Свят има всичко необходимо за това, да остава време да мислите върху смисъла на живота и да разберете не само структурата на Мирозданието, но и своето място във Великия спектакъл с името ВЕЧНОСТ!

5. Цялата работа е в това, че Проявеният план е не само ваш Изпит (както вече ви казах) за зрелост по самоусъвършенстване, не само процес на постигане на основите на СЪТВОРЧЕСТВОТО, но, което е най-важно, е формиране на МАТРИЦАТА на вашата енергийна Същност (Същество), включена в единния процес на енергообмен, на обмен на Знания между мислещите Същества на всички планове на Пространството!

6. Проявеният план, независимо от Неговата нискочестотна съставяща, носи върху себе си колосалната тежест на ОСНОВА, на база, върху която се формират вече Тънките планове. Затова, ако ОСНОВАТА или МАТРИЦАТА  на човека няма правилна форма, то неговите Тънки планове, поради по-малката си плътност, ще имат още по-изкривена форма на Пирамидата на Духа.

7. Повтарям: при цялата „простота” и видими проблеми на Плътния план, Той е изключително важен за човека като енергийно Същество, тъй като той формира особена, неповторима пирамидална структура на човека като част от Творящия Висш Разум!

8. Помислете над Моите Думи! Важната роля на Плътния план в структурата (или в пирамидалния строеж) на човека засега е неразбираема за вас, нещо повече, тя дори не се възприема от вас, затова Моите думи относно това, че на Тънкия план всичко е решено от вас, не трябва да ви отвличат от важността и отговорността на вашата СВОБОДНА волеизява в Плътния план!

9. Както не може да има пирамида без основа, така не може да го има Тънкия, многостепенен план или структурите, изграждащи човека, без Плътния план, без зародиша на кристализация на животворящата енергия на СЪТВОРЕЦ, тъй като във всеки от вас е присъствието на Моя Дух!

10. Обърнете внимание, колко е важно вашето собствено решение в Плътния план. Затова Аз през цялото време се опитвам да ви убедя, че свободното, но добре премерено, на базата на Моите Знания, решение за своята съдба в Плътния план определя взаимоотношенията и структурата на вашите Тънки тела (планове)!

11. Ако Плътният план нямаше такова значително влияние върху съдбата на човека (върху енергийното Същество), то повярвайте Ми, не би възникнал проблем при коригирането на процеса на усъвършенстване (еволюция на Съ-Знанието), а и въобще нямаше да стои въпросът за необходимостта от вашето Преобразяване, тъй като не би имало причини, задържащи еволюцията на вашето Вечно Съ-Знание!

12. Само в Плътния план – план, в който присъстват едновременно всички МОНАДИ НА ВЕЧНОСТТА, протича толкова сложно усъвършенстването или еволюцията на Съ-Знанието на човека, единствено поради това, че тази Вечна Същност (Същество) – вашето Съ-Знание – се формира в МАТРИЦАТА  на Плътния план!

13. Вашият опит в усъвършенстването на Съ-Знанието ви в Плътния план е много важен, така както е важна и вашата борба на емоциите, тъй като именно тук, в условията на Плътната (нискочестотна) енергия се формира пирамидата на Духа на съвременния човек, преминаващ по ускорена Програма всички Изпити за своя морал, нравственост и Духовност, без взимането на които той няма да може да стигне до висотите на Съ-Знание на СЪТВОРЕЦ!

14. Няма подобно нещо в Мирозданието! Няма такива Планети или условия, където едновременно да се формира не толкова енергийният Тънък план на човека, колкото неговата вътрешна ДУАЛНА структура (МАТРИЦА).

15. ДУАЛНОСТТА, за която Аз толкова дълго говоря, е не само противостоене в човека на двата Велики знака на Вечността, но, което е по-важно, е противостоене на двата плана на Вечността: нискочестотния и високочестотния!

16. Вие в своето проявление сте длъжни не само да стигнете до Единство и Хармония между двата Знака на Вечността, но още трябва да намерите в себе си и Хармонията на всички планове или енергии на ниските и високи честоти!

17. Вие никога не сте се замисляли върху това, какъв е смисълът и каква тежест носи вашата сложна, многостепенна, но много хармонична по своята структура, плътна или проявена обвивка; нали, освен осигуряване на енергия за вашето съществуване в Плътния план, тя играе и ролята на пулсар (трансформатор) за обмен на енергии между различните планове във Великия Космос!

18. Вие в първо лице носите в себе си проявената част на Създателя, стремяща се към съвършенство, а освен това имате още и много важна (самостоятелна) функция на ретранслатори и анализатори на целия спектър от честоти на насрещните вълнови потоци, в които вие сте включени от Мен според своята природа и предназначение.

19. Вие по никакъв начин не трябва да разглеждате себе си като съставящи живия Свят на Планетата – всичко е много по-сложно! Вие се явявате част от енергията на Твореца и активни участници в енергообмена във Великия Космос; и ако вие, поради неподготвеност на вашето Съ-Знание не можете да приемате енергията на Светлината, а значи, не можете да обменяте информация, то повярвайте, това съвсем не означава, че този процес на обмен на информация-енергия не съществува във Вечността.

20. Вие сте родени в Свят на причинно-следствени връзки и вие притежавате способността не само да възприемате, но и да анализирате всяка информация в това Пространство. Още повече, без да използвате своите уникални способности за възприемане на Света на Информацията, вие оставате „глухи” и „слепи” за тези енергийни потоци, които ви обкръжават.

21. Когато ви говоря за това, че Аз съм във вас или за това, че вие сте подобие на Създателя, Аз потвърждавам с това вашите уникални възможности не само за обратна връзка с всички планове на Пространството, но и вашата възможност за СЪТВОРЧЕСТВО в Пространството на Висшия Разум!

22. Всички Мои и на Йерарсите на Светлината призиви да опознаете себе си говорят само за това, че вашите уникални, ако искате, Божествени способности на СЪТВОРЦИ могат да се разкрият само на тези от вас, които приемат своята СЪПРИЧАСТНОСТ към Създателя и ДОВЕРЯВАТ на Мен своята съдба, а това значи своето място във Вечността!

23. За проявения човек (Плътния план) да разкрие Дара на СЪТВОРЕЦ вътре в себе си без Моя Помощ е изключително трудно, понеже като правило краткото време на проявление се разпределя нерационално между бита и еволюцията на Съ-Знанието на човека, ето защо той по никакъв начин не може за едно проявление да достигне до нивото на Съ-Знание на СЪТВОРЕЦ.

24. Притежавайки заложбите на СЪТВОРЕЦ, човекът трябва да премине пътя на ПРЕЧИСТВАНЕТО и ПОКАЯНИЕТО през терзанията на нискочестотните енергии на Плътния план и всичко това само, за да разбере СМИСЪЛА и огромното значение на Плътния план като основа или МАТРИЦА на пирамидата на Духа на човека!

25. Хората, преминавайки този Изпит (не само всеки сам, но и всички заедно), повярвайте Ми, действително стават способни да променят или да ТВОРЯТ Пространство и да се обединят в Единен енергиен ЕГРЕГОР, ТВОРЯЩ обективната реалност на Шестата раса!

26. Формирайки Духовно Единен Народ, вие, въпреки своята многомерност и безкрайност от проявления в Плътния план, създавате ОСНОВА-МАТРИЦА на Божествената сила (в съответствие с Канона „един за всички, всички за един”), способна кардинално да промени Пространството и вашите помисли да ТВОРИТЕ обективната реалност!

27. Необходимо е вие да приемете Единно ПОСЛАНИЕ, Преобразяващо Пространството, а по-точно, формиращо новата структура на Мирозданието и тогава с усилията на само 2 процента от вашия Народ и съответно 2 процента от цялата човешка цивилизация, вие ще успеете да създадете Територия на Светия Дух!

http://www.otkroveniya.info/
http://www.otkrovenia.spiralata.net/

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: