За Посланикът на Светлата Йерархия Татяна Микушина и ролята на диктовките и розариите

17/06/2010

Всички знаем от самата Татяна, че за да бъдеш посланик на Великото Светло Братство е нужно да притежаваш специален енергиен, физически и умствен статус, за който си бил подготвян редица въплъщения и си бил обект на различни инициации (инициация – спускане на определена енергия от Душата към личността и нейната проява) и сериозна подготовка, само и само да изпълниш точно определена задача на физически план. Можете ли да си представите през какви уроци в миналите си животи и сега е преминала Татяна Микушина, за да получаваме бисерите на Светлината, каквито са диктовките и Розариите. В много от диктовките се казва, че Посланикът е „точка между световете” и това е точно така, защото тя е не само възможност енергиите на Учителите да достигат директно и в максимално чист вид на физическо ниво, но е и връзка със собствените ни Души. Последното трябва да го възприемете абсолютно дословно и сега ще ви обясним защо!

В по-голямата част от нашето ежедневие и животът ни като цяло се контролира от така наречения подсъзнателен ум, тоест действията ни са автоматични, продиктувани от инерцията и „готовите предписания за живеене”, а не са резултат от решенията и изборите на едно будно съзнание и воля. Именно будността на съзнанието и проявата на воля са това, което можем да определим като „лична сила” на всеки човек, която изначално притежаваме – дар на Бог за неговите синове и дъщери. Ако не владеем лична си сила не бихме могли да реализираме заложения в нас божествен потенциал и да заживеем в съответствие с Божествените Закони и образци.

Ще кажете какво общо има това с посланика? Ще отговорим: много! Повечето хора, когато за първи път започват да четат диктовките с външното си съзнание те не разбират много от нещата, но със своя подсъзнателен ум и с Душата си улавят заложените от Учителите енергийни импулси и реагират по съответния начин. Тогава, ако гласът на Душата е по-силен в дадения човек, той проявява силен интерес към тези послания и много често си казва във външния ум „Точно това търсех. Това е Пътят”, а ако все още на вътрешно ниво не е свързан с Душата си, тогава подсъзнателния ум реагира по-силно и той би си казал: „ О, това не е за мен. Нищо не разбирам. Не ми се занимава с това”. И ще е прав, той наистина не е готов до застане на Пътя. За този обаче, който е застанал целият словесен поток е като „манна небесна” и всеки път, когато чете дадена диктовка той усеща нейната енергия и се чувства прекрасно, защото в този момент е максимално доближен до своята Душа. Много често се случва следното: четем диктовките с външното си съзнание, на момента ги разбираме и казваме „да това е така и е чудесно”, а след това информацията и намеренията ни да се променим сякаш изчезват безследно. Какво всъщност се става?

По време на четенето, както вече знаем, ние издигаме вибрациите си(енергийната си честота) и се свързваме с Душата си, която казва на подсъзнателния ни ум по какъв път от тук нататък трябва да вървим. В това време външното съзнание възприема външната информация, но четейки между редовете прозира за себе си, задачата, поставена му от собствената Висша същност и затова чувства след края на диктовката убеденост и решителност че трябва да я изпълни. Например: В една от диктовките Учителят Ел Мория, казваше „времето за действие настъпи” и всеки от нас след прочитането на тази диктовка, беше твърдо решен да действа, да промени живота си. До тук добре.., но по-късно когато ежедневието отново ни увлече, залисани в проблемите и задълженията си, вибрацията ни пада и ние губим този импулс за действие, забравяме за взетото решение и нищо не правим. Защо? Проблемът е в това, че почти веднага след прочитането на диктовката нашият подсъзнателен ум за пореден път взима юздите в свои ръце и започва да ни направлява по старите програми, които „той си знае”. Оказва се, че силата на програмите в нашия „вътрешен компютър” е по-голяма отколкото импулса подаден ни чрез диктовките от нашата Душа. И е нормално да изгубим висшия импулс, тъй като по „навик”, насочваме жизнената си енергия за подхранване на старите програми и схеми, а не за подсилване на новия образец достигнал до нас чрез диктовката. В по-голямата си част диктовките са насочени към нашето подсъзнание и имат за цел да го превъзпитат в съответствие с Божествените образци. Но за това е нужно многократното им четене и преповтаряне. Нашият подсъзнателен ум е като немирно дете, на което много пъти трябва да му се казва едно и също нещо, за да го усвои и да го превърне в подразбираща се програма(навик). Например детето се е научило да си смуче палеца и знаейки че това не е добре за него, вие искате да го отучите. Сега можете ли да изчислите колко пъти трябва да кажете на едно дете да не си смуче пръста, докато то наистина спре да го прави? Всъщност, много. Понякога даже може да измине и година, но с настойчивост и воля накрая успявате. Така е и с нашето подсъзнание, на което сме се подчинили и отдаваме своята енергия. Затова не е достатъчно то веднъж да се докосне до импулса спуснат от Владиците и да се преобрази за един миг коренно. Процесът е доста бавен, защото всяко едно приучаване изисква време, усилие, постоянство и повторение. Ако искате да изпълните истинското предназначение на диктовките и розариите е нужно всеки ден да ги четете, иначе е само губене на време и удовлетворяване на любопитството за поредната диктовка. Помислете и решете.. Готови ли сте за това?

Има и нещо друго… диктовките са вътрешни инициации. С всяка една диктовка ние се свързваме с различен аспект на нашата Душа и виждаме в различни хоризонти Божествената истина. Всички цикли до момента са стриктно подредени и организирани от Учителите, с оглед на усвояването на определени енергии. Не може да се прескачат класове в училище! И при диктовките е така. Ако започвате да четете сега за първи път е нужно да наваксате материала, който вече е даден, т.е. да започнете от първата диктовка. Това е вътрешен енергиен курс за вашето външно съзнание и подсъзнателен ум, който не бива да прекъсвате. Ако прочетете само настоящия цикъл вие няма да придобиете заложеното, както е според замисъла на Учителите и Душата ви, тъй като ще ви липсват определени енергии и импулси. Също така няма да сте свършили нищо значимо, ако само сте направили бърз прочит на предишните диктовки. Информацията само е минала през вас, докоснала ви е за миг, колкото да разтъркате сънени очи и след това пак сте заспали.

Редовното четене на диктовките е редовно посещение на университета на Духа, което е препоръчително за всеки сериозно поел по Духовния път.

Другото важно нещо са розариите. Много пъти е обяснявано какво представляват те, някои ги определят като молитвена броеница. Всъщност, при тях има два аспекта на въздействие – чрез молитвите,от една страна, които се повтарят и чрез самите текстове от диктовките, от друга. Ролята на молитвите е, както напомня много често Татяна Микушина, човек да излезе от обикновеното състояние на инерция и да навлезе в едно изменено състояние на съзнанието, състояние по-близо до Духа. Всъщност това е така нар. издигане на вибрациите. Тъй като е насочена към божествения свят всяка една молитва ни свързва с него, а като му отдаваме енергията на нашето внимание, в нас се отваря канала за свързване със собствената ни Висша Същност.

От друга страна в розариите се съдържат не само тематично подбрани текстове от диктовките, а точно онези части от посланието, които съдържат основния енергиен заряд и онзи импулс, на който да откликне нашето подсъзнание.

Розариите имат много важно значение, когато са насочени към груповото съзнание. Например, ако всеки ден чета Розария „Мир”, и помоля Учителите енергията от четенето да бъде насочена за Общото благо, за това на Земята и човечеството, то аз ще започна да работя за промяната и издигането на масовия подсъзнателен ум и прекратяването на световните конфликти и войни. Благодарение на това, че всички сме свързани като в компютърна мрежа, можем да предадем новите импулси за промяна и усвояването на божествените образци на масовото подсъзнание. Те ще достигат до всеки, макар той да не може да го осъзнае. На същия принцип е във възможностите ни да работим и с нашите близки.

Сега разбирате ли колко е голяма милостта на небесата и трябва да признаем че това е най-малкото усилие, което е нужно да положим. Просто да отделим минимум един час на ден, за да работим за собственото си израстване и за това на другите хора.

Моля ви, не подценявайте Божествения дар, който представляват диктовките и розариите. Понякога човек, поради своето незнание с лека ръка отхвърля най-ценното нещо, което му се дава свише, без да може да го оцени. Тръгваме по различни други пътеки и учения, от които много често нищо не разбираме и даваме пари даже за това, губейки безценното време на земния живот. Ще ви попитаме, според вас истинно ли е това учение, при което ви искат отплата( в повечето случаи пари)? Правят ви различни инициации, отварят ви чакри, изчистват ви кармата, просвещават ви … и накрая вие си плащате за това. Само помислете дали Христос е искал отплата от своите ученици, или пък Буда, а Учителя Беинса Дуно – Петър Дънов искал ли е пари за богатството, което ни е завещал, Татяна Микушина иска ли пари, за да изпълнява „длъжността” посланик? Звучи абсурдно, нали?

Не се заблуждавайте, че се чувствате добре и прекрасно на разни такива курсове и школи, които не са съвсем безкористни и при които не знаете какво всъщност правят с вашата енергия, „как ви чистят телата”, „как ви отварят чакрите”, разбирате ли ясно това което ви говорят, ако има нещо неясно, значи това не е от Бога. Много хора си мислят, че след като по време на такова мероприятие се усещат добре, това е от висшите нива. Пак повтаряме не се заблуждавайте! Вече знаете за подсъзнателния ви ум и как той може да бъде манипулиран от други, особено ако вие не владеете вашата лична сила. На подсъзнателния ум твърде лесно може да му бъде внушено, че се чувства добре, тъй като той е пряко свързан с астралното тяло – тялото на желанията, усещанията, но и на илюзиите. Само ако за момент съзнанието ви изгуби своята будност, подсъзнанието може да бъде програмирано. Това става като ви се говорят неясни неща, или пък безсмислици, също и разни мними публични медитации, които имат за цел да изключат външното ви съзнание и да въздействат на подсъзнателния ум.

Ако посещавате такива духовни мероприятия отговорете си на следните въпроси:

 • Кое ви кара да присъствате всеки път? Потърсете корена на мотива в себе си? Ако не можете да си отговорите точно, значи нещо не е наред!
 • Как се чувствате след края на мероприятието? Колко дълго трае еуфорията ви? И как се чувствате след това?
 • Научавате ли нещо практично от тези занятия? Можете ли в своето ежедневие да ги приложите, и помагат ли на вас и на другите хора?
 • Заниманията, дали наистина са насочени за благото на всички същества или само на думи?
 • Дали това, за което говорят, водачите на тези духовни мероприятия го изпълняват те самите на практика?
 • Освен това лесен ли е или труден този Път, който ви сочат? Ако не се изискват от вас никакви усилия, за да израстнете, то също нещо не е наред. Всяко творение в божествения свят от минерала до най-възвишеното същество извършва сериозна вътрешна работа, в следствие на която еволюира и изпълнява свето предназначение според Плана. Пътят вече Христос доказа, че е трънлив и че другия път е химера.
 • Отговорете си насаме, когато сте спокойни! Гласът на съвестта е винаги този на Душата ви, която знае истината!

Материалът е подготвен от Соня Годжева от Стара Загора
http://minchomin.blog.bg/

2 коментара to “За Посланикът на Светлата Йерархия Татяна Микушина и ролята на диктовките и розариите”

 1. syn Says:

  Затова ли вече никой не и ги чете.Нещата одавна се промениха.:)

 2. Margarita Says:

  Благодаря ви!


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: