Хармонията на човека със самия себе си

03/03/2010


24.07.08

1. Всичко, което Аз ви казвам и за което Аз предупреждавам е много сериозно и не само за вашето Съ-Знание, не само за усъвършенстването на Душата ви, но е много важно и за вашето бъдеще!

2. Сега вие стоите на границата, нещо повече – на кръстопът, защото обстоятелствата, свързани с изменението на Пространството, ще изискват от вас да направите избор за своето „Утре“.

3. В последната диктовка Аз започнах да говоря за това, че отрицателните Божествени сили активно (Тяхната активност се усилва) се опитват да ви насочат по лъжлив път на развитие на събитията и съответно лъжлив път на усъвършенстване на вашето Съ-Знание, водещ към неговата деградация.

4. Всичко в Пространството е уравновесено и балансирано, затова, възползвайки се от този Канон на Вечността, тези отрицателни Божествени сили допринасят за натрупване на материален излишък свръх мярка от тези от вас, които са приели Техния път, а Техният път е хоризонталният вектор на разгръщане на Съ-Знанието на човека, резониращ с ниските честоти на вибрации на Пространството.

5. Затова ниското Съ-Знание има огледално отражение в материалната презадоволеност.

6. Повярвайте Ми, Аз съвсем не искам да причислявам всички богати хора към бездуховните Същности, но съществува Канон на Вечността, който гласи, че „колкото взел – толкова и дал“ или „каквото горе – това и долу”, и това равновесие на плюса и минуса е Вечната борба на двата Знака, най-ярко проявяваща се в съревнованието за Душите на хората (генератори на психична енергия)!

7. Аз воворя за Канона за Единство и борба на противоположностите, който е характерен за случая на човешкото Съ-Знание, защото всички достижения в Материалния Свят като правило са съпроводени от загуба на Духовно равнище!

8. За човека е много трудно да съблюдава Хармонията на Знаците в себе си, тъй като в условията на нужда от достигане на материална задоволеност (на всяка цена), създавана от отрицателния Знак, човекът изоставя въпроса за Възвисяването на Духа за по-късно, за възраст, когато спомена за Бога, за Създателя се явява вече най-насъщна тема!

9. Но вие добре знаете, че това е тази възраст, когато потенциалните способности или възможности за Духовно израстване вече са похабени за друго, а целта на въплъщението не е изпълнена, затова се нарушава цикълът на въплъщенията или еволюцията на Съ-Знанието на човека.

10. Аз ви повтарям: във вашето Пространство няма нищо случайно и затова в плана на Плътната енергия – там, където все още ви предстои да преминете изпита за самостоятелност – е зададена Програма за вашето Духовно израстване, неизпълнението на която е грях, за който няма снизхождение.

11. Материята за Мен със всички свои плоскости е само форма на вашето съществуване и затова за Мен тя няма никакво значение!

12. Аз повтарям, че Материята (Плътния план на енергията) не е вечна, а вечна е енергията, вечен е Духът като проява на енергията на Тънките (високочестотни) планове.

13. Затова вашето прекомерно увлечение по материалните ценности не е крачка за вас към бъдещето на Светия Дух, а е съществуване на равнището на енергията на човека-животно, което означава, хоризонталният вектор на Съ-Знанието за човека или периферията на Пространството.

14. Аз вече не мога да ви давам време за постигане на Духа, защото такова няма!

15. Дава ви се време за вашето поредно въплъщение (проявление) и вашата задача винаги е била и е – да се поберете в този срок, съединявайки Материята с Духа, така че да няма разногласия в Съ-Знанието на човека и всяко свое действие и мисъл човекът да съизмерва със задачите на въплъщението и с това бъдеще, което Създателят е подготвил за вас!

16. А вашето бъдеще е Ерата на Светия Дух и за тези нови условия на въплъщение е необходимо да се готвите още от днес, защото да се готвите от утре вече ще бъде късно по силата на вашата инертност, леност и страх!

17. Няма да имате време да приемете единственото правилно решение, даващо Надежда за спасение и Възвисяване на вашите Души!

18. Аз вече съм говорил за това, че даваните от Мен Знания не са нещо случайно, без вибрационна (енергийна) връзка с миналото и настоящето, а предстоящият преход в Ерата на Светия Дух е еволюционен етап на Възвисяване на Съ-Знанието, указан още във Старозаветните Писания!

19. Аз постоянно подчертавам мисълта за това, че в Пространството с Неговата строго геометрична Матрица не може да съществуват случайни процеси или събития, а само единен път на еволюция на Пространството, включващ еволюцията на Цялото (Създателя) и еволюцията на периферията (човека)!

20. Всичко, което Аз ви диктувам, е продължение на Писанията, идващи от Стари времена, адаптирани за равнището на развитие (на Съ-Знанието) на съвременния човек, носещ огромен багаж от знания, позволяващи му да бъде съпричастен към еволюцията на Пространството.

21. Времето на Промени се е преплело по удивителен начин в мозайка от високи знания на човечеството, нисък Дух и морална уродливост на хората, избрали пътя на материалното (без ограничения) обогатяване на всяка цена!

22. Времето на Промени на фона на научния прогрес е разделило хората на такива, достигналите равнището на развитие на Съ-Знанието на Човека-съТворец, и на такива, достигнали равнището на развитие на Съзнанието на човека-животно.

23. За съжаление Аз не мога да ви кажа, че и едните, и другите са равни, защото това би било лъжа и изкривяване картината на вашия Свят!

24. Аз ви обяснявам смисъла на Откровенията и много дълго ви ориентирам в основите на Пространството само, за да стане възможно увеличаването на редиците от хора, които могат да съставят основата на Шестата раса.

25. На Мен ми се иска вие да разберете главната мисъл на Моето Обръщение, която да може да охлади жарта на материалното обогатяване и печалба, получавани за сметка на снижаването на Духовното ниво на човека, защото, както Аз казах, всичко в Пространството е балансирано и увеличаването на дела на Материята неизбежно води до намаляване нивото на Духа!

26. Същността на Моето Обръщение към вас е такава: в тримерното Пространство вие сте приели правилата на Дуалния Свят, „Утре” на вас ви предстои да видите многостепенен и многостранен Свят и в тези условия бездуховният човек няма да успее адекватно да реагира на откриващите се възможности за познание на Пространството.

27. И ако дори в простото тримерно Пространство вие „не можете на две магарета слама да разделите“, то какво може да се очаква от човек с нисък Дух в условията, когато Светът ще ви се открие нов, с необичайни за съвременния човек страни?

28. Повтарям: в условията на Квантов преход (не забравяйте за това, че вече е започнал), в условията на преход от Петата в Шестата раса, главното действащо лице е човекът и от това какъв избор ще направи той зависи и процесът на еволюция на Пространството, защото, Аз неведнъж съм казвал, вие сте част на Пространството, вие сте част на Цялото, затова вашата еволюция е Възвисяването на Духа, еволюцията на Цялото и приближаването на Цялото към Висотите на Абсолюта!

29. Аз разбирам, че вие очаквате инструкции за Възвисяване на Духа, но няма и няма да има такива, защото по инструкции действа само пасивният човек, в известен смисъл – роб на Духа. На Мен ми е необходимо вашето най-активно желание за постигане структурите на Божественото Пространство, най-активно желание за постигане на Създателя!

30. На Мен ми е необходим вашият самостоятелен избор на пътя на вертикалното разгръщане на Съ-Знанието от периферията към Цялото!

31. По пътя на вашето Възвисяване ще има още много терзания и съблазни, но не забравяйте за това, че вие също сте Божествени сили, че вие сте Богове и вие сте в състояние да разпознаете лъжата и да я отделите от Правдата, от Истината!

32. Вашият избор на път към Създателя е във вашите ръце, не в нечии други!

33. Но при това помнете Каноните на Вечността, за които Аз съм говорил, и знайте, че в Божественото Пространство всичко е в равновесие и прекомерното увлечение по нещо задължително и негативно се отразява на друго!

34. Вие сте длъжни да бъдете в Хармония с Пространството, със Създателя, което означава, че вие сте длъжни да бъдете в Хармония със самите себе си!

http://www.otkroveniya.ru/
http://www.otkrovenia.spiralata.net/

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: