ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ЧЕНЪЛИНГИ

26/02/2010

Изпратено е запитване във Висшето информационно-енергийно поле на Земята с молба за обяснение на причините за занижаването на получаваната от множеството канали информация. Ние разбираме, че наред с неадекватното състояние на самия канал (замърсяване на подсъзнанието, изход в ниските астрални планове, отсъствие на връзка с Висшето „Аз“ и т.н.) могат да съществуват някакви общи причини за това, че получаваната от работниците на Светлината информация се оказва занижена. Понякога това се изразява в използването на земни понятия и представи за обяснение на ситуациите във висшите планове. Или във вид на засилен емоционален фон на получаваните послания.

Ето какъв отговор получихме.
– Ние знаем, че ви интересуват въпросите за чистотата на приемането на Истината с голяма буква, както и много други. Ние знаем също, че вие разбирате, че Божествената истина е непостижима в пълна степен за вас, намиращите се във физическо тяло. И вие осъзнавате причините за това. Но все пак, остава възходящото направление по стъпалата, които откриват за вас междинни истини, при това всеки ще има своите такива, защото вашият път е индивидуален и води през собствени кодове, които отварят за вас вашите вътрешни пространства. За да приемете напълно тези свои, отново отворени за вас, пространства и реалности, вие трябва да ги осъзнаете като истинни за вашия текущ етап. И това приемане се случва във вашето сърце, тоест, когато вие сте настроени максимално на чистотата на хармонията и единството. Приемайки и изживявайки своите истини, вие се издигате на следващото стъпало и отново започвате процеса на познание и откриване на себе си.

Един от въпросите, които вие задавате, се отнася за планетарната Йерархия на Висшите същества. Планетарната Йерархия се нарича Йерархия, защото в тази сложно организирана система на взаимодействия много точно се съблюдават вибрационните равнища, но това по никакъв начин не е свързано с подчинение. Това е свързано с определения етап на еволюция на всяка същност, която стои на определено стъпало в стълбицата на самовъзхождането. Същностите, чието битие е проявено в по-високите честоти, не играят ролята на учители за тези, които проявяват себе си в по-ниските честоти. Те не са учители, не са ръководители…

Вие на Земята използвате думата „куратори“. Тази дума по-добре изяснява същността на отношенията. Кураторите позволяват на другите същности да се самоопределят в рамките на предоставените им възможности и съобразно целите за реализация на божествения им потенциал, при това показват възможните последствия от разнообразните решения. Те не учат, а създават енергийно поле с по-висок потенциал, в което тези същностите могат да направят своя избор в хармония с по-висок план на творението и виждайки последствията от една или друга своя стъпка, винаги могат да коригират своя избор.

Всяка същност може да работи по няколко програми. На Земята също има такава форма на сътрудничество, но поради особеностите на развитието на човека, който не е свикнал да носи отговорност, преобладава изкривеното разбиране за истинското наставничество. Вие създавате школи с устойчив тип отношения с линейна насоченост: ученик – учител, и никога обратното. Във вашата земна школа учителят се възприема като приносител на истината и с него не е прието да се спори. Ако се излезе отвъд предела на планетарната система на взаимодействия, на звездно равнище, то там се проявява система на отношения, която може да се нарече със земната дума „съдружество“.

Въпрос: Означава ли това, че информацията относно Земята ние получаваме от планетарната Йерархия?
Отговор: Не. Съществуват информационни канали, които не принадлежат на планетарната Йерархия. Чрез тези канали на земята се транслира Висше Знание от по-високите планове – от галактическо ниво, от Огнените слоеве… Но тази информация е много сложно да се приеме и разбере от непросветения ум. Тази информация не винаги се възприема от хората с необходимата честота. Затова ние изпращаме по-обща и опростена информация за колективно възприемане и изменение в нея.

Съществува определено енергоинформационно поле, което съдържа по-конкретни истини, които са достъпни за всеки. Те се предават чрез специални устройства, подобно на вашите рекламни станции или популяризиращи канали. Информацията е опакована в обичайни за човешкото съзнание форми, за да не бъдат отблъснати. В тази информация има всички съставки, които утешават човешкото его. В тази информация има много оценки, съждения и директни препоръки: направи това, иди там. Всичко това, което е обичайно за човешкото възприятие.

Информацията от Висшите Сили на планетата и Съдружествата на Слънчевата система е много проста и неконкретна. В нея въобще има малко информация. Хората не възприемат тези слова като ръководство за действие и ние не можем да ги призоваваме към някакво действие или да се намесваме в техните процеси без тяхна молба и покана. Това е същността на нашето Битие. Ние съществуваме в енергиите на Любовта. Ние просто съществуваме в тях и транслираме тези вибрации. Това просто е даденост, това е нашата реалност. И този, който достига състоянието на любов, се слива с нас. Това не може да се достигне с уговорки или указания.

Въпрос: Вие искате да кажете, че съществува определена информационна мрежа, която занижава висшата истина (или я усложнява), придавайки й привлекателен за хората вид?
Отговор: Да. И вие самите знаете това. За да види невярващият, са нужни много слова. За вярващия думи не са нужни.

Въпрос: Означава ли това, че в тази общодостъпна информация има много изкривявания?
Отговор: Информацията е занижена. Иначе хората няма да я разберат.

Въпрос: Къде съществува тази информационна система?
Отговор: Тя съществува, примерно, във вибрационните пространства на висшия астрал и нисшия ментал. Посланията от тази система винаги са емоционални и призовават към нещо. Те работят в обичайния за човека мисловен диапазон, когато мисълта е съединена с емоцията. Тази система е аналог на вашия интернет. Тя е била създадена за масовото пробуждане на човечеството. Това не означава, че с много от вас не работят директно Висши същности, но в този случай те използват друга честота на вълната. И вие енергийно винаги можете да почувствате откъде приемате тази или онази информация.

Въпрос: Разкажете ни за школите за Възнесение, които сега се създават.
Отговор: Възнесението е дълбоко вътрешен процес и не може да се обучавате за него. Този процес е записан във вашите клетки. Той се активира при готовност и отговорност от ваша страна. Когато човек посещава школа за Възнесение, която е организирана на принципите на йерархичната структура, а не на съдружеството, той едва ли ще излезе от статуса си на ученик. Но в него може да се създаде илюзията, че той в резултат на обучението в определени техники, ще се възнесе заедно с всички. Разбира се това знание го успокоява, смекчава страховете и подобрява условията за следващите въплъщения. Но не винаги има отношение към Възнесението. Разберете, че много няма да се придвижат по-далеч от първи клас. Не защото те не са способни да се обучават, просто те имат други задачи в познанието, несвързани с Възнесението.

Понякога вие (ръководителите на група Метасинтез) също получавате занижени послания, които са предназначени за мнозина. Но ние правим това много рядко, за да съхраним чистотата на вашите канали. Вашата работа е да предадете вибрациите, енергията, светлината, а не информацията. Просто вие имате други задачи…

Група Метасинтез, 17.10.2009
www.metasintez.ru

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: