Преустройство на съзнанието на човека – КВАНТОВ ПРЕХОД

10/02/2010

ЗА ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ!!!
Статия на Валерий Лещаев (със съкращения)
Фонд „Здраве за нацията” и Международен фонд „за човешко достойнство и безопасност”
Авторът сърдечно благодари на Академик Леонид Иванович Маслов за консултациите и помощта оказана му при подготовката на тази статия!
Москва 2007-2009 г.

„Бог е създал нас без нас, но да ни спаси без нас не би могъл!”
Августин Блажений /354-430г./
„Отричайки факта за съществуване на Създателя,
човек отрича и самият факт за своето съществуване”

Създателят на всичко и всеки ;
„Откровения към хората на Новия Век”

„Мащабите на планетарните изменения, които ви предстои да преживеете
е трудно да си представите даже при цялата ви фантазия и нито една точна
наука не би могла да прогнозира, а още повече да опише всичко това,
което очаква вашия свят в близките години.”

Създателят на всичко и всеки;
„Откровения към хората на Новия Век”

Стотици хиляди свещенослужители във всички страни по Света от векове се опитват да обяснят на хората, че Светът е създаден от Висш Разум и човекът се явява негово подобие, и в своите постъпки е длъжен да съответства на своето високо произхождение.

През всички времена Висшите сили чрез хиляди контактьори (Пророците, Нострадамус, Н. Андреев, Е. Блаватска, Рьорих и много наши съвременници) подсказват на хората, че обкръжаващият ни свят е многократно по сложен, отколкото за него мислят хората.

Цялата информация от Висшите Светли сили се предава на всеки контактьор с такова ниво на знания, към което той е подключен и само чрез неговото подсъзнание, тъй като друг начин за предаване на знания на хората на Земята не съществува, и в никакъв случай чрез чуване на гласове, което представлява проявление на низшите (деструктивни) сили.

От векове се обяснява, че главното за човека е спазването на Основните Заповеди и усъвършенствуването на самия себе си чрез Любовта към Създателя, към обкръжаващия ни свят и към себеподобните, а любовта трябва да се приема преди всичко като хармония на взаимоотношенията.

Но човекът си е човек. Политико-религиозните конфликти, тероризмът, заплахата от ядрена война и глобалното затопляне, ядрения колайдер, който ако започне да работи ще унищожи планетата – това са малка част от проблемите сътворени от хората, незнаещи смисъла на своя живот.

Човечеството е направило фатална грешка, разделяйки дух и материя и отделяйки религията от страната. Вземайки на „въоръжение” теорията на Дарвин за еволюцията на видовете, хората са отхвърлили главното – еволюцията на Съзнанието. Вместо Единната Божествена Пирамида на властта начело с хората, ръководени от високото Съзнание и Божествената Програма за усъвършенстване на личността на човека, на Земята се създава двувластие: религиозно и светско.

В резултат, безДуховността управлява Света, заразявайки хората със смъртоносно опасната болест, наречена НЕВЕРИЕ в СЪЗДАТЕЛЯ и в своя Божествен произход.

Но бездуховният човек е винаги разрушител на обкръжаващото го пространство и в крайна сметка става самоубиец.

„Чумата” на 21-ви век – властта на парите, се е разпространила по замята, провокирайки инволюция на съзнанието, алчност, агресивност, аморално безумие и екологичен без-предел, а вследствие на инволюцията на съзнанието, човечеството се превръща в опасен и нежелан елемент за хармонично развиващата се Вселена.

Ако съществуващата система на потребителско общество се остави без изменения, то човечеството ще се самоунищожи още в първите десетилетия на новото хилядолетие.

Квантовият преход – това е ултиматум и едновременно шанс за спасение на стигналото до задънена улица човечество. Той се съпровожда с изменение геометрията на пространството и с проникващи към Земята потоци от високочестотна фотонна енергия. Повишението на честотните вибрации и прехода на пространството на ново полево ниво ще измени външния вид на Земята, но най-напред ще измени съзнанието на хората!

Това е неразбираемо за хората с материалистично възприемане на света, но процесите във Вселената не зависят от разбиранията на човека.

При въздействие на енергиите на високите вибрации ще могат да оцелеят само хората намиращи се в резонанс с тези вибрации, тоест тези , които се стремят към чистота на своите мисли и постъпки. За спасяването няма да могат да помогнат нито „мъдрите” правителства, нито високите длъжности, нито натрупания капитал.

Хората се оказват абсолютно неподготвени за „пренастройката” на Вселената. Тази неподготвеност е много по-опасна от падането на някакъв астероид на земята, от което всички са така уплашени. Но пред реалната и близка опасност хората проявяват удивително безгрижие и пълно отсъствие на елементарно чувство за самосъхранение, граничещо с безразсъдство!

Жизнено важният проблем отдавна би трябвало вече да се обсъжда и да се решава на ниво правителства и ООН, да не говорим за свещенослужителите. Но, заети със своите материални проблеми, те принудително водят хората към пропаст.

„Трагедията на човечеството се състои в това, че хората упорито се опитват да строят свое общество без да отчитат законите на Космоса и без участието на Създателя. Но без да се разбира структурата на Световете и на самия човек, като част от Вселената, всички „измислици”, предлагани от хората, винаги са свързани с неуспех, масови убийства, терор, задънена улица…“

Хилядолетия бяха предоставени на хората за усъвършенствуване на своето „Аз”, което би дало възможност за самостоятелен преход в четири мерното и други измерения. Но всички тези хилядолетия хората са изгубили за облажаване на своето тяло и достигане на тленно богатство.

Превръщайки себе си в роб на парите, човечеството се „разписва” за своята непълноценност. Избирайки материалния път за познаване на света, основан на правилото: „Което виждам, това и съществува”, хората не са успели да достигнат до очакваното от тях духовно развитие и вече са прескочили „точката на самозавръщане”, когато все още е имало време за коригиране на грешките.“

Много хора се надяват, че нищо страшно няма да се случи и всичко ще се разсее от само себе си или Бог всичко ще уреди. И това е възможно, ако хората се осмислят и малко по малко поне започнат да се променят. Но съществуващото общество е такова, че зачестяващите техногенни катастрофи, земетресения, урагани и смяната на полюсите, съпровождащи промяната на геометрията на Пространството, ще доведат хората до състояние на шок и ще ги заставят да повярват в изключителността на случващото се, а времето за подготовка ще е загубено и колко човека ще оживеят може само да се гадае.

Чак на края на земния си път или в минути на трагедии и катастрофи хората се сещат за Бога, когато вече нищо не може да се направи. Но никога нямаше да има напразно изживян живот, нито климатични сюрпризи, ако хората бяха разбрали, че материалното е винаги вторично.

Най-добрите умове на Земята не можаха да разберат, че главното условие за съществуване на човека е Вярата.

Но какво знаем ние за Бога? В общи линии нищо.

Днес споменаването на думата „Бог” като аргумент в спора у много хора и особено у много от академичните учени предизвиква раздразнение и се възприема като нещо несериозно.

Но у хората никога не биха възниквали съмнения за необходимостта от Вяра, ако знаеха че във Вселената всички обекти, включително човека се състоят от ЕНЕРГИИ информация (материя) с различна степен на плътност и различна полярност (+) ПЛЮС и (-) МИНУС.

И съществува Единен Закон за енергообмена: „Колкото си взел – толкова трябва да отдадеш!”. Това е главния закон за съществуването на Световете и за съществуването на човека.

Получавайки „безплатно” енергия за здравето си и безкрайно полезни изкопаеми за създаване на безпроблемен живот и условия за самоусъвършенстване на всеки човек, хората са задължени да връщат на Създателя положителна енергия чрез своите мисли и чувства.

В разбиращите всичко това никога не би възникнало съмнение, че във Вселената, тази сложна енергетическа система, няма Център за управление и няма Създател, защото в Системата на енергообмен винаги има център на системата и има Създател, който управлява всичко и не допуска дисбаланс на енергиите.

И изразът „Вяра” не би носил толкова религиозен смисъл, както сега, а би бил научна констатация за съществуването на Системата на енергообмена и управляваща Сила. И не е важно как се нарича тази сила – Отец Небесен, Всевишен или Висш Космически Разум.

Всичко изглежда много просто, само трябва да направиш крачка към разбирането за Бога, но за хората това се оказва най-трудно от всичко.

Агресивността и порочността на нравите, умножени по увеличението на населението на земята, са приближили негативния потенциал на човечеството до критичния. Само няколко десетилетия по-рано резонансната честота на земята се фиксира като постоянна величина на ниво 7,8 херца, но за последните години тя се е увеличила до 12 херца.

Ако резонансната честота на земята достигне 13 херца, то колапсът и самоунищожението на цивилизацията ще бъдат неизбежни.

Всички останали уговорки и разговори са вече БЕЗПОЛЕЗНИ.

Общество, избрало пътя на „пазара”, никога няма да прекрати войните, никога няма да прекрати корупцията, не може да отстрани социалната несправедливост и няма да спре упадъка на нравите.

Случва се единственото, което дава изход от безизходността, сътворена от хората.

На опонентите няма да помогнат препратките към множеството „прорицатели” и „спасители”, които се появяват в последно време. Ръководени от деструктивните сили, те затрудняват да се разбере „Кой, Кой е”!

Но такива са законите на Вселената, обучаващите се хора правят самостоятелен избор между Добро и зло.

По законите на Вселената Висшите сили не се намесват в делата на хората, освен ако за това не молят самите хора. Но, за да не започва всичко отначало на Земята (както това се е случвало неведнъж), Създателят, като изключение от собствените си Правила, приема безпрецедентно решение – да се намеси в делата на хората и да им предаде Нови Знания, обясняващи построението на Световете и задачите на човека на земята и във Вечността, без разбирането на които хората не биха могли да преминат самостоятелно Квантовия преход.

Днес за първи път и на съвременен и разбираем език Създателят обяснява защо живее човек, защо толкова трудно се живее на Земята, какво е това безсмъртие, защо хората боледуват и много други неща от живота.

Цитатите от Обръщението на Създателя говорят сами за себе си:

„Настъпило е историческо време, когато Аз, Господ Бог и Създател на Всичко и Всеки, за първи път се обръщам открито към хората…..и съобщавайки информация за Себе си и устройството на Световете, Аз започвам преустройство на вашето общество…

И си представете какви събития трябва да се случат на Земята, след като Аз Сам съм дошъл да ви помогна, изисквайки спазването на Моите Закони….

Ситуацията е станала толкова критична, че по-нататъшното игнориране на Висшите сили е НЕДОПУСТИМО!….”

„…Хората – това са енергийни фантоми и тяхното отношение към обкръжаващия ги свят е взаимодействие между енергията на човека и енергията на Вселената, при това Любовта и Хармонията на отношенията дават импулси с положителна енергия, които укрепват Вселената. Поведението на човека в обществото представлява енергийни импулси с различна дължина и различен знак и затова злобата, ненавистта, а още повече убийството, представляват импулси на отрицателна енергия с огромна мощност и късовълнови параметри.

Физиците знаят, че късите вълни имат всепроникваща способност, затова са най-опасни не само за самата личност, но и за цялото човечество, а най-главното – те са опасни за Космоса, който представлява една балансирана енергийна структура.

Локалните войни и войните от световен мащаб излъчват в Космоса толкова мощна отрицателна енергия, че тя предизвиква негативно енергийно възбуждане в Космоса.

Ето защо човечеството не само е тръгнало към самоунищожение от излишък на отрицателна енергия, но предизвиква и енергиен дисбаланс в обкръжаващите ни Светове, в обкръжаващите ни цивилизации.

Не стига това, че вие сте много млада цивилизация, но вие се оказвате още най-неустойчивата и най-небалансираната цивилизация, което предизвиква безпокойство в обкръжаващите Светове, които искат вашето унищожение или привеждането ви в хармонично уравновесено енергийно състояние.

Към тези думи няма какво да се добави или премахне, трябва само да се разбере, че човекът е създаден от Мен за Задачи в Космоса и Вечността, и ако човекът, който се е очаквало да бъде енергиен фантом от най-високо ниво, не се е получил ,тогава: или се прави регулировка на този фантом, или се унищожава, като излишък на енергия с отрицателен знак, водещ до дисбаланс на Системата от Светове!

Днес Вселената има остра нужда незабавно да се промени енергийния вектор на психична енергия от човечеството, казано с други думи, за продължение на човечеството е необходимо да останат само тези хора, които или имат положителен вектор на психическа енергия, което би било идеално, или хора, които поне се стремят към Истината и Духовността и по тази причина не са изгубени все още за Вселената.

В така създадените условия сега, за съжаление, вече няма време за промяна или преобразяване на хората от вашата „Пета раса” и вече няма никаква възможност да се носят и уговарят нежелаещите да променят своя начин на живот, съответно своето енергийно ниво.

Настъпили са съвсем други времена и Новата Ера изисква въплътяването на хора в новата формация, които трябва да съответстват на тези високо задачи или на тези високи честотни вибрации, които са поставени пред човечеството от Вселената, Космоса и Мен, вашия Създател.”

Създателят диктува Новите знания на човек на науката. Това може да бъде възприето с обида от представителите на различните вероизповедания, които имат претенции, че само те имат право на тези знания. Но именно човекът на науката, признат и заслужил, и нямащ предпочитания към конкретно вероизповедание, може да изпълни тази отговорна мисия, тъй като всяко едно вероизповедание би използвало ситуацията в своя полза, което КАТЕГОРИЧНО не трябва да става.

Човекът на науката не е избран случайно. В неговия род има седем поколения свещеници, а родословието му започва от Синай. Неговата задача – да предаде на хората Новите Знания и да обясни възникващите въпроси.

Новите Знания това са Най-новият (и последен) Завет за хората от Петата Раса, продължаващ старозаветните писания, адаптирани към нивото на съзнание на съвременния човек.

Преди хиляди години, за да защити младата цивилизация от заразата на пагубния вирус на алчността, Създателят е предложил на Юдейския народ да стане водач на другите народи, но при условие, че се откаже от служене на Златния телец, защото е невъзможно да се служи едновременно и на Бога, и на Мамона, както е невъзможно и жената да бъде наполовина бременна.

Юдеите останаха верни на Златния телец, посявайки на нивото на подсъзнанието неприязън към себе си у всички останали народи. И днес за лечение от заразния вирус се нуждае цялото човечество!

В отговорните периоди на развитие на човечеството Висшите сили са диктували на избрани хора (Мойсей, Буда, Иисус Христос, Мохамед) знанията за Създателя и правилата за живот на земята.

Знанията, предавани от всеки един Пророк, са били предназначени за конкретния народ в зависимост от особеностите на този народ и неговите способности.

Предполагало се е ненасилствено предаване на Знанията на обкръжаващите етноси. Но, нарушавайки Програмата на Създателя в полза на управляващите хора и за поробване на съседните народи, религиозните учения са били насилствено наложени и на други етноси, които са имали свое собствено предназначение!

За изтеклите хилядолетия Първоизточниците, продиктувани от пророците, са били така изкривени (дописани, изменени) от „пророци” записващи указания на гласове, че се е създала противоречивост и двусмислие в Светите Писания, завинаги посявайки разделение и вражда между желаещите да разберат Истината, защото „не може да се намери Истината в „тъмна” стая, оставяйки светлината на знанията навън”.

В резултат на всичко това Религията – това Учение на Единия Бог за всички времена и народи, без когото е невъзможно съществуването на човечеството, е превърната в раздробени, консервативни, догматични конкуриращи се помежду си вероучения, изоставащи в своето развитие от съвременното общество с хилядолетия.

Страшен парадокс: днес всички религии на Света в този си вид, в който съществуват, представляват НЕПРЕОДОЛИМА сила, която разединява и пречи на сближаването на народите.

Създателят обяснява, че за съжаление, хората, избрали най-важната мисия, да бъдат Проповедници, да приобщават хората към Вяра в Бога, са се натоварили с власт над себеподобните (власт, която Създателят не им е давал) и са започнали от името на Бога да управляват Душите (които не им принадлежат) на хората, а за видимост на своята значимост са съчинили и узаконили множество ритуали и обреди, нищо незначещи за Създателя.

Той никога не е одобрявал и не одобрява строгите догми на всички религии в Света, защото ограничаването на свободата на избора означава наличие на власт над човека, дори и само духовна. А това противоречи на самата същност на Божествената програма за еволюция на Съ-знанието на човека, предполагаща самостоятелност на човека при избора на своя път. Представете си, би ли могъл Творецът да създаде нещо, ако не е свободен в своето творчество?

Създателят засега търпи разнообразието от религии в Света, защото дори и малко, но те задържат човека от падането му до нивото на човек-животно.

Само будистите са разбрали важността на самостоятелността в търсенето на пътя за усъвършенстване на Съзнанието. Служителите на останалите религии са превърнали себе си и своето папство в „пленник” на измислени догми и Знания, продиктувани хилядолетия назад и разчетени на нивото на познание за Света от древните хора. Налагайки на папствата си „нафталинови” разбирания за Бога, те са станали спирачка и преграда в търсенето на истината и свободното развитие на Съзнанието.

Животът – това е винаги движение и развитие. Всичко, което е спряло е мъртво. На този Закон се подчинява всичко във Вселената и, разбира се, науката и религията.

Хората не са успели (или на са поискали) да спазват дори само 10 Заповеди и са загубили хилядолетия за създаване на комфортни условия на своето кратко пребиваване в Материалния Свят и в гонене на „Златния телец”.

Никой не е отменял парите, но човекът, загрижен за обогатяването си и считащ парите и златото за цел на своя живот, става предател пред Бога с всички произтичащи от това последствия.

„Материалната свръх достатъчност има огледално отражение на ниско Съ-знание и всяко достижение на богатство в Материалния свят се съпровожда със загуби на Духовно ниво. „

„Съ-знанието на човека трябва да се развива по правилото на „Златното сечение”, препоръчващо направлението между векторите на Духа и Материята.”

„Създадените взаимоотношения между хората и условията на живот – правова и кредитно-финансова система – пораждат сами по себе си деструктивни сили и не създават условия за повишаване нивото на човешкото Съ-знание. Нещо повече, всички социални надстройки активно заставят човека да служи на Мамона, оставяйки за „след това” всички опити за духовен ръст на човека, подменяйки вярата в Създателя , със спазване на ритуали и обреди с църковно-религиозен смисъл.”

Приказките от религията принуждават съвременните хора да признават за главни „ценностите“ на материалния свят, но именно днес, както никога досега, хората усещат остра необходимост от Вярата в Създателя и Висшата справедливост, тъй като без това всичко останало няма смисъл.”

И ето новите знания вече не са мит или приказка, а жизнена необходимост.

Всеки трябва да знае, че Вселената има Божествен (Разумен) произход. Цялата Вселена е обитаема и се състои от многослойни светове на информационни енергии (материя) с различна степен на плътност.

Това е Свят на Божествените сили с високи вибрации, Тънък, Духовен свят (енергия на съзиданието), който се управлява от Йерархии на Светлината (най-високата октава на вибрации е в центъра на Пространството, Вселената).

И Свят на Божествените сили с ниски вибрации (деструктивна енергия), управляващи Земята (начело със Сатана, битово – Лукавия). Това е Свят от плътна и свръх плътна енергия (Материя, периферия на пространството), който изкушава хората изпитвайки човека и заставяйки го по този начин да прави своя избор.

„Бог е един за всички не само на Земята, но и във Вселената и във Вечността!!!

Бог – това е управляваща Система, уравновесяваща всички позитивни и деструктивни сили, които се подчиняват на Закона за Единство и борба на противоположностите.

Но не разбирайте борбата като война. Война няма и не може да има, а има ДОПЪЛНЕНИЕ И ВЗАИМНО ПРОНИКВАНЕ на двата знака във Вечността, двете половини на човечеството, разделени при изпитания на Земята на две енергии – ИН и ЯН!

Хармонията във Вечността се постига единствено чрез принципа на ДОПЪЛНИТЕЛНОСТ на всеки Закон, а това зоначава УРАВНОВЕСЯВАНЕ на полюсите на Вечността при неутралност на Създателя. Но енергийният вектор на Бога винаги има положително значение и съхраняването на този вектор е главна задача на Бога.

Бог – това е Велик, на много нива, Енергиен Океан на Разума, еволюиращ във Вечността и постоянно стремящ се към съвършенство.

Бог запълва със Себе си цялото пространство на Вселената. Пространството има структура на МАТРИЦА, състояща се от много милиарди клетки енергия с различна плътност и различен знак. И само хармонията на плюса и минуса дава този велик Божествен Свят, в който се „топлят” всички Същности на Вечността.”

Не търсете Бога някъде „Там” далече. Той е близо, Той е вътре в нас и ние сме вътре в него. Всички Светове са преплетени. Времето представлява производна на тримерния Свят, а на Тънкия план всички времена съществуват днес и сега.

„Светът се намира в постоянно движение, но не в хаос, както може да ви се струва. Това движение е подчинено на Висша Целесъобразност и Законите не Вечността. Негова основа е възходящата СПИРАЛА на Вечността, защото всичко си има Начало, но няма край в еволюцията на Пространството, защото То е Вечно!”

Владимир Вернадски е разкрил първи строенето на Сферата на Разума, обаче желание за опознаване на своя Свят, у хората не се е появил. И чак сега, след сто години е дошло времето за разкриване на тайните на Световете за хората.

Човекът не е роб на Бога (децата не могат да бъдат роби на своите родители), а многослоен енергиен фантом, загърнат от материална обвивка, създаден от Материално и духовно ДНК, Фрактално подобие на Създателя – способен да твори и да се усъвършенства.

Човекът – това е „Ембрион” на Бога и е длъжен да се развива до нивото на своя Отец.

Първите разумни човеци (Адам и Ева) са били създадени в Тънкия Свят, а Земята, това идеално място за развитие на способностите на човека, е била заселена с народи от други съседни цивилизации (от тук и пъстротата на нации и нрави) за изпълнение на Божествената Програма по възпитаването в човека на способност да се самоусъвършенства и да приема правилни решения при избор между Добро и зло, способност да обезпечи съдружие и обединение на всички нации под ръководството на Единния Бог!

Енергийната „Пъпна връв”, свързваща човека със Създателя, обезпечаваща съществуването на хората в различен за тях – Материален Свят, не може да бъде прекъсната никога. По тази енергийна линия за връзка се движат потоци от информация, потвърждение на които са интуицията и озарението.

Земята – това е полигон за изпитания и „ковачница на кадри” за развиващата се Вселена. На човека на Земята е предоставена абсолютна свобода на действията и постъпките му, но всеки трябва да премине изпитанията за самостоятелност при избор на пътя за постигане на Истината.

Повишавайки нивото си на Съ-знание, човекът трябва да стане Човек – Творец, Помощник на Бога във Вселената, а после и Човек-Бог.

Другият път е подчинение на деструктивните сили и изчезване в тъмното пространство на негативните сили, където условията за съществуване са съвсем други.

Двойствени по своята природа, хората са категорични в разсъжденията си и с лекота преминават от Доброто към гнева. Именно двойствеността на Съ-знанието се явява най-големият порок, който съпровожда човечеството през живота му на Земята, и най-голямата проява на този порок е ГОРДОСТТА, от която произлизат всички беди на хората. Необходимо е да се знае, че Дуалността, или раздвоението на Душата на човека, са неприемливи на Тънките планове и изчистването от този порок става основно условие за прехода в Новия Свят!

При раждането на човек в него се залагат всички знания за Вселената, но заради мързела и инертността на мислене човека използва само 5% от своите възможности.

Всеки човек има персонално предназначение, което той е длъжен да определи и да изпълни.

„Светът, обкръжаващ човека, е многослоен и този плътен Свят, където човека се усеща като биологична форма, е само първият (най-нисшия) слой енергия (Знания), с който човека започва запознанството си със сложната многослойна и многомерна система на енергийната Пирамида на Вечността.”

Съвременното човечество е Пета раса. Хората от предишните раси са живели столетия и са достигнали много високо развитие. Но са се възприели като всемогъщи и са игнорирали Създателя. Тяхната съдба е завършила плачевно.

Хората от Петата раса в първия етап от своята еволюция строго са следвали усъвършенстването на Съ-знанието си и са достигнали висоти, сравними с успехите на предишните цивилизации. Уникалните паметници от древността (Пирамидите в Египет, Стоунхендж и др.) възприемани с такова възхищение от съвременните хора, са били достижения на Петата раса.

Заразена с вируса на алчността, обаче, пренесен на Земята от един от народите, Петата раса е повредила своя КОД на еволюция и е забавила развитието на Съ-занието, концентрирайки целия си творчески потенциал в развитието на оръдията на труда, измествайки еволюцията на Духа на човека на втори план.

Вярвайки в изкривеното минало, неразбирайки настоящето и незнаейки своето „Утре”, хората в доброволния си стремеж към пороците удивяват даже Нисшите сили. Хващайки се за подхвърлените им лозунги, „Бог няма” и Живее се един път”, хората са насочили всичко за получаване на удоволствия. Но за Създателя е важен човека, който си задава въпроса „Защо живея?” а не „Как живея?”. И сега само „хирургическата” намеса на Квантовия преход ще спаси човечеството от материалното ”блато”.

Задачата на човека на Земята е изучаване на психическите и чувствените ситуации, възпроизводството на които в Духовния Свят на високите вибрации е невъзможно, а също и преработка на енергията на ентропията (хаоса) на Материалния Свят в положителна енергия (Любовта), необходима за Системата от Светове.

„Любовта е Парола, Код, който може да отвори вратите за познание на Света, вратите за приемане на Космоса и себе си като част от тази Система.”

„Във всички думи е заложена музика, заложен е тон, а най-главното, заложен е Кодът на Вечността, който е необходимо да се разгадае, за да се направи крачка в Бъдещето. На хората е дадена азбука, даден е порядък и номер на буквите и всяко словосъчетание трябва да подтиква хората към разбиране на Закона за числата, управляващ Света.”

„Целият Свят е енергия на числата, енергия на геометрията на пространството и в тази Велика Система има ниша, има място за хората, и разбира се, има задачи, които могат да бъдат решени само от хората.”

Особено значение имат мислите на човека. Енергията на мисълта е най-силна от всичко и е единственият енергиен мост, по който преминава обучението на човека и контакта му с Бога. Без разбирането на това, че енергията на мисълта много пъти превишава енергията на словото или действието, не е възможно движението на човека към Истината, към Бога и Вечността.

„Следете за своите думи, но особено следете за своите мисли и мисъл-образи.” Старайте се да мислите само положително, защото мисълта има продължение и се връща във вид на Благодат или във вид на проблем. Всички болести, катастрофи и т. н. са резултат от излишък на негативна енергия към органа (обекта), породена от мислите или думите на самия човек. Нищо не е случайно!“

Нито един лекар, дори най-титулуваният, не може да излекува болестта или да продължи срока на живота, защото той лекува само резултата от живота на човека!

„Причината за недъзите, болестите и пътя за тяхното преодоляване, с други думи Ключът към дълголетието, се намира вътре във вас самите! Недъзите и болестите можете да премахнете от себе си не само с молитви, но и с вашите дела, а истинската Молитва, истинското Покаяние и праведните дела са пречистване на каналите за връзка, са Моята Благодат към всеки, който се е обърнал към мен, защото Моята Любов носи енергия, без която оздравяването е невъзможно.”

Явявайки се част от Вечната Вселена, човекът живее вечно. Но един човек няма право да „убива” (да прекратява земно въплъщение) на друг човек, каквито и да са мотивите за това. Защото всяка преждевременна смърт представлява нарушение на Законите на Космоса и се наказва строго.

Убиецът разрушава своя живот и съдбата на своите потомци. А на убития всичко му се прощава и той ускорено се насочва към Земята за допълване на прекъснатата”командировка” (понякога в същото семейство).

От Създателя се отхвърля и убийството на животни за жертвоприношения, тъй като Той не приема изразяването на Любов към Себе си чрез болка, кръв и смърт.

Всяко ритуално убийство е служение на Нисшите сили, които изпитват хората. „Този грях, с който Нисшите сили провокират хората, е ОСНОВА за неговото по-нататъшно грехопадение и превръщането му в човек-животно”.

Особено опасни „производители” на разрушителни мисли (енергии) се явяват фанатиците и алчните хора и, колкото и да е странно, хората с творчески професии, които в своите произведения с наслада тиражират негативните постъпки на човека, заставяйки го да съпреживява и провокирайки хората за създаване на негативни мисъл-образи.

Изкуството трябва да хармонизира Пространството и да ориентира хората за движение към съвършенство, извисявайки се над обикновения живот, а не да служи на деструктивните сили, успокоявайки все едно няма нищо страшно.

Лъжата е болест на душата, това е енергийна „проказа”, разрушаваща тялото на човека (болест) и цялото общество (войни). Тя захранва деструктивните сили, които са много активни, изобретателни и „заразни”. Те са минали вече в стадий на възпроизводство, с което са изненадали даже Висшите сили. И шансове за самоспасение на хората вече няма.

По-нататъшните опити на безумците ще доведат до локален взрив и загиване на невиновни хора.

Създателят предупреждава за още една опасност за човечеството. Успоредно със земята в паралелен Свят се намира съседна много по-високо развита цивилизация (тъмната планета Антимира), която се готви за поробване на замята в качеството й (земята) на енергиен донор!

Няколко цитата от обръщението на Създателя:

„Строежът на енергийната обвивка на човека – това е точно копие (в микромащаб) на строежа на Световете, където връх се явява не разумът, а Съ-знанието на Душата.

Душата на човека, в зависимост от нивото на Духовност, може да се намира или в Тънките светове (където са високите честоти на вибрациите) или вегетирайки в Света на плътната енергия на Материалния Свят. Човекът или се стреми към върховете на Тънките полета, изтегляйки със себе си и материалната си обвивка, или се спуска в Света на плътната енергия, където смисълът на битието е само животинския интерес.

Но човекът-животно е същество лесно управляемо, което представлява от само себе си идеално биополе за създаване и клониране на биологични роботи от Тъмните сили.

Борбата за вашето съзнание е най-трудното сражение на Светлите и Тъмните сили, тъй като от резултата на това сражение зависи вашето Бъдеще и вашият път нагоре към върховете на тънките полета или пътя надолу в Света на биологичните системи под пълно подчинение.

В този случай вашата цивилизация ще бъде загубена за Божествените сили, като основа за създаване на енергийни Същности по подобие на Създателя за управление на други планети и Светове от тънките полета.

На вас само ви се струва, че вие живеете на земята изолирани от Космоса, от толкова „разбираемите” и видими от вас планети и Галактики. Длъжен съм да ви кажа, че това е не само наивна заблуда, но и втората кардинална грешка, която ви е довела до Квантовия преход и до моята намеса във вашите работи в Материалния свят.”

Руснаците първи ще изпитат началото на Квантовия преход или „ударът на съдбата” (първият от трите етапа). Хората ще усетят ярко избухване на светлина, която може да предизвика кратка загуба на съзнание (безопасна за живота) и ще изпитат усещанията на детенце, излязло току що от утробата на майка си в нов неизвестен за него Свят. Преминалите Квантовия преход ще видят паралелен Свят (ефекта на матрьошката). Необикновеността на открилото се Пространство, в което отсъстват обичайните праволинейни форми и много същества от паралелния Свят, ще предизвикат психическа криза и гибел за неподготвените хора.

Енергийното въздействие ще бъде значително. Но поради постоянния интуитивен стремеж на Руския народ към Бога, към Истината, то няма да предизвика големи загуби сред населението.

„Загубите ще бъдат значителни само при атеистите и „черните „ човеци. Тези хора на порока и греха, хора с ниски вибрации – са утайката на обществото. По собствена вина или по убеждение те вече не могат да се „откъснат” от Света на материята и затова ще загинат.”

Особености на Русия ще станат високата Духовност и невероятните способности на населението. Мислите на всеки човек ще станат „прозрачни”. Ще изчезнат езиковите бариери и ще започне сближаване на народите. Бурният ръст на икономиката на Русия ще бъде напълно неочакван за другите държави.

Постепенно всички страни ще признаят Русия за лидер и ще започнат да се обединяват под нейно ръководство. Днес това може да изглежда само като плод на голяма фантазия, но реалността ще бъде още по-фантастична.

Обръщение на Създателя към читателите на тази статия!!!

„Аз, Създателят на Всичко и Всеки, се обръщам към хората чрез човек от науката, с който Аз съм установил контакт, и който по Мое решение е записал и предоставил на вас Моите слова като Обръщение на Създателя, Всевишния и Бог на хората на Планетата, с предупреждение за възможния колапс и самоунищожение на човечеството!

Самият Аз и Йерархиите на Светлината се намесваме в човешките работи и само заради това, че на Нас не ни се иска да загубим цивилизацията с нейния огромен потенциал.

Моята намеса ще се състои в два етапа:

 • Първо – Аз съм длъжен да преустановя самоунищожението на човечеството. Затова ще бъде дадена и вече се дава енергия, която да повиши нивото на Позитивните сили и да завърти вектора на енергията в посока на съзиданието.
 • Второ – Необходимо Ми е да преведа хората на нова степен (октава на вибрации) и този преход е свързан с настъпването на Нова ера – Ерата на Водолея или Ерата на Духа!

Главната държава, избрана от Мен за прехода на човечеството през „Голгота” към Възкресение, е Русия – страната на незалязващото слънце!

С това се обяснява Моят избор за Помощник, след което ще настъпи Мир, след което ще настъпи „Златно” време, но всичко това ще се случи, ако Ние (АЗ и ВИЕ) съумеем да спрем човечеството от пропадането му в пропастта и да премахнем оттам хората или заради самите хора, или заради Великата Любов и Хармонията на Вечността.

Започва най-сложният процес за очистването на човечеството и не всеки от вас ще издържи този Изпит достойно, но Пътят е показан и изборът е на човечеството, на всеки човек – или към Върховете на Духовността, или към падение в нищото.”

Чрез човек от Русия Той е продиктувал Своето Послание и ги е нарекъл – „ОТКРОВЕНИЯ към хората на Новия век”.

Ако Библията е наречена Книга на Надеждата, то новото Послание на Създателя – това е АЗБУКАТА на основните Знания, необходими на съвременните хора и Билет за Бъдещето.

„Това е най-вълшебната Книга за всички времена и народи, и тя ще промени всичко на Земята”!

Усложнявайки съдържанието и щадейки нашето „болезнено” самомнение, Създателят диктува нови Текстове, в които се обяснява всичко това, което сами ние никога не бихме научили и без което хората не биха могли да съществуват.

Това са най-силните енергийни Послания за всички хилядолетия. Всеки, прочел това – никога вече няма да падне „надолу”!

Създателят за първи път отговаря на всички въпроси, вълнуващи съвременните хора, и поставя точка на безсмислените спорове – чия религия е Истина!

„В името на Отец, и Син, и Светия дух!” – обозначават трите етапа на развитието на човечеството.

„Епохата на Мойсей е била Епоха на Единния Отец Небесен, предопределяща смисъла на земното въплътяване и човека изпълняващ Заповедите е получил право и възможност за еволюция на Съзнанието от нивото на човек-животно до нивото на Човек-Творец!

Епохата на Спасителя, който е формирал идеологията на Съ-знанието на Човека-Творец е показала че Царството Божие е възможно както на Небесата така и на Земята.

Съвременният, последен етап в еволюцията на Съ-знанието на Човека-Творец – това е прехода на човека в Тънкия план, в Астрала! Това е постижение само на Светия дух, т.к. няма нищо по чисто от Светия дух или тънкия план на Божественото пространство”.

„Бъдещето на човечеството е Ерата на Светия Дух и към тези нови условия на въплъщение трябва да се подготвяме днес, защото утре за подготовка вече ще бъде късно, изхождайки от човешката леност, инерция и страх!”

Съхранявайки добрите обичаи на народите, трябва да се разбере, че всички съществуващи знания за Бога досега, изпълнили своята достойна Мисия, завинаги заминават в миналото, отстъпвайки място на Новите Знания. Човечеството от началното училище преминава във Висшето.

За заразените с материализъм и обърканите в тясно религиозните догми това е почти непреодолимо. Но еволюцията не зависи от желанието на хората, а за да разберете, а значи и да се спасите – четете, мислете и анализирайте, но помнете, че Създателят не дава Инструкции, а само подсказва направлението на движение.

Останало е много малко време, за да изчистите мислите си и съзнанието си от двойствеността и пороците, мракобесието и догмите.

Русия първа ще премине по пътя на Възкресението. Всеки руснак, независимо от вероизповедание, длъжност и материално състояние, ще се яви на Единствения Изпит на Живота пред Единния Бог, и да се скрие няма да успее никой.

Репетиция за Квантовия преход и демонстрация на самоочистването на Земята от порочните хора беше цунамито в Югоизточна Азия през декември 2004 г., ударило най-скапаното място на детска проституция.

Космическото „цунами” 2012 год. ще изчисти човешката раса от хора, поразени от вируса на порока. Израства и новото поколение на Шестата раса и гениалните деца „Индиго”, за които контакта със Създателя е вече естествен факт. Но Създателят иска да бъдат спасени колкото се може повече хора и ви моли да му помогнете (и на себе си) за това.

Създателят бие тревога за близката опасност, за хората, живеещи само заради материална изгода. Той моли да не се повтарят грешките на изчезналите цивилизации и потвърждава: „АЗ СЪМ, АЗ СЪЩЕСТВУВАМ! И по-нататъшният път на хората, и прехода през енергийното поле на Квантовия преход е невъзможен без да се разбере това.

Няма да има „Страшен Съд”. Човекът, както и досега, е свободен в избора си. Или се развива заедно с Бога, или с догмите и лозунгите на атеизма изчезва завинаги, постарайте се да разберете: Какво очаква от Вас Създателя?! И колкото се може по бързо.

„Няма нищо сложно в това да се разбере Истината – „Човекът е част от Бога на Земята!”, но поради това става много сложно да съответства на тази Мисия!”

Страхотно им е провървяло на живеещите сега, за първи път Висшите Божествени сили са приели решение да оставят хората за основа на новата Шеста раса! Това значи, че всеки човек е начало на Новия Свят и всеки човек (при негово желание) ще има това щастие да участва във Великото изменение на Пространството.

За първи път за един живот хората ще могат да преживеят два живота – единият, при който смисълът на живота е бил личното обогатяване, и другият, където смисълът на живота ще бъде високата отговорност и безграничните възможности в Съ-творчество със Създателя.

Не върховенство на някое от вероизповеданията или на хората, добрали се до властта, а върховенство на хората, ръководени от Съвестта си, управляема от Създателя!

Основа за построяването на Шестата раса ще бъде: Божието единовластие (чрез хора слушащи Бога) и единоверието на свободния народ!

Именно това е трябвало да постигне нашата цивилизация, но не е успяла.

„Зараждащият се Квантов или Божествен преход ще прекрати съществуването на човешката власт (и светска, и религиозна), защото човешката власт е доказала, че е порок, че е грях, и тя няма място в Новия Свят!”

НОВАТА ЕРА – ТОВА Е ЕРАТА НА ДУХА И ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ВЛАСТ В НОВАТА ЕРА Е НАЙ-МАЛКОТО НЕУМЕСТНО!

Такова решение са приели Създателят и Висшите сили. И никой на Земята не може да попречи за неговото изпълнение. Няма как да спориш с Бога, а и Той не взема подкупи.

Създателят задава само един въпрос: дали ще може човечеството да разбере надигащата се опасност и пред лицето на тази опасност да охлади страстта си към материално обогатяване и да се обедини, приемайки Вярата, Законите на Космоса и Създателя?

„Много е важно светските хора и представителите на църквите да се обединят, създавайки условия за формирането на справедливо общество от праведни хора, вярващи в Бога и Неговите Закони на Вечността.

Само ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ ще помогне на Руснаците да станат велик Народ – Водач на човечеството, пред който ще се открие щастливо бъдеще.

Задачата е много сложна. Затова всеки, който волно или неволно способства за реализацията на Моите Задачи, ще бъде поддържан от мен, а реалните помощници ще получат като награда Моята Благодат за себе си и за своя род до десето коляно!”

Пренастройката на консервативното човешко мислене е много труден процес, но времето за обратно броене е увеличило своята скорост (това се вижда от всеки).

Материалистичното виждане за света и догмите на религията в „мъртва” хватка държат хората и не всички ще могат да се изтръгнат, но време за безсмислени спорове и дискусии практически няма.

„Програмата за еволюция на човечеството в режим на самостоятелно търсене завършва!”

Всеки човек е длъжен да разбере, че играта на митове завършва. Настъпва ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ, в което за човека има шанс да се спаси и да не попадне в „месомелачката” не енергийните преобразования!

Отхвърляйки самодоволството и „всезнайството”, е необходимо да разберем сами и да обясним на жителите на всички държави, че материалният Свят със всичките му „ценности” завинаги отива в миналото, освобождавайки място за хората с ново мислене.

Това ще спаси милиони хора, включвайки нас самите и нашите деца.

За всичко това ни моли Самият Създател и нищо по-важно от това в този момент, в сегашното време, не може да има!

Игнорирането или неразбирането на казаното по-горе е противодействие на Бога (присъда над самите себе си) и престъпление пред човечеството.

http://www.otkroveniya.ru
http://www.otkrovenia.spiralata.net/

Advertisements

4 Коментари to “Преустройство на съзнанието на човека – КВАНТОВ ПРЕХОД”

 1. Мария Николова Says:

  Вярвам, че Създателят ни кани за партньори в спасението на Света. Вярвам в силата на Святостта, Мъдростта, Любовта, Живота, Развитието, Истината, Обещанието.
  Вярвам, че можем да участваме в спасението на света. Или най-малкото, защо да не опитаме! Вярвам в Бог. Църквите объркаха хората като всяваха страх. Бог в нас и ние в Бог е най-лекия живот, с високи вибрации и този живот можеше да бъде като полета на пеперуда.
  Истината за всички оттук нататък е в това да си спомним и да признаем човешката стойност. Нея да празнуваме и честваме всеки ден. Защото Бог е наш създател, ние сме от Бог. Стани и прослави Бога в теб.
  Нека светлината на дъгата изпълни ума, сърцата ни, душите ни, телата ни, делата ни, пътя.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: