УЧЕНИЕТО НА ХРАМА: МОЛИТВАТА

18/01/2010

НАСТАВЛЕНИЕ 21

Отново и отново, в малко по-различна форма, ми задавате все същите въпроси и, отново и отново, аз ви давам същите отговори.

Без самите да осъзнавате вие често искате управляващите закони на Вселената да бъдат променени за да ви се удовлетвори някаква лична склонност или желание. Вие молите да се промени великия закон на Карма – законът за причините и следствията – за да получите някакво предимство или за да спечелите определена сила, която не сте заслужили,  да ви се даде място, положение или възможност, за която все още не сте готови, без да си давате сметка, че задълженията съответстващи на такова положение или възможност, неизпълнени, ще ви причинят неописуемо терзание.   Казва ви се, че омраза, небратско поведение, остра критика към другите, независимо дали е заслужена или не, поражда у вашата собствена аура разяждаща смъртоносна сила, която не само причинява болести на физическото тяло, но и действа върху астралното тяло и органите на съзнанието на духовно ниво така, както някои от вредните метални отрови действат на физическото тяло. И все пак, някои сред вас продължават да са жестоки един към друг и към онези, които зависят от вас и които, справедливо или не, предизвикват вашия гняв.  Вие често смятате, че сте оправдани да си присвоявате ролята на съдия  или бурно да осъждате прегрешилите, но не върху това трябва да обърнете внимание сега, а върху действието на универсалните закони приложими към бъдещия окултист.  Ако сте доволни да се развивате с тълпите – добре, но ако ще се развивате по-нататък, трябва да се подчинявате на закони по-висши от тези, които управляват материалния свят. Трябва да се опитате да разберете, че и моите възможности са също ограничени.

Аз мога да ви кажа неща, които ще се случат, тъй като мога да съдя според видимите знаци, както и според познанията ми на вътрешните закони. Аз мога да ви кажа как определени катастрофи могат да бъдат избегнати, ако само сегашното човечество би послушало и изпълнило казаното, но запомнете, че не мога да направя две и две да е равно на пет. Не мога да взема  два ореха от пет и да останат четири, въпреки че може би бих могъл да ви накарам, чрез хипноза или друга свръх-физическа сила, да повярвате, че съм овладял това умение.

Една от най-големите трудности, които изпитвате, лежи в неспособността ви да приемете като буквална истина твърденията дадени ви от Мене или от Други в подобно положение на Моето относно действията на Универсалните закони.

Неподатливият, неприспособим човек е неизменно този, който бива пречупен от Световното колело, докато гъвкавият човек при буря се навежда и тя или преминава над главата му, или го оставя незасегнат, или го докосва толкова леко, че след като опасността е преминала, възстановяването му в нормално положение се извършва без особено затруднение.

Напрегнатото и възбудено състояние на нервите, от което страдат днес хиляди хора, е отговорно за многото злини, които им се случват.  Същият закон – Законът на Притеглянето, който отрежда нуждата от почивка на тялото, стои и зад същата нужда от почивка на душата и истинската молитва трябва да довежда до тази душевна почивка. Вместо това, енергията, която трябва да бъде равномерно разпределена по всички нерви и мускули, бива изразходвана неразумно или невежествено, за да се поддържа напрежението и така да позволява на амбициозния мъж или жена да извършва херкулесовски подвизи в работата си или за удоволствие. Като следствие от това, тялото бива лишено от необходимата сила и съзнанието не може да действа равномерно и естествено; поражда се антагонизъм и неизбежно накрая се появява болест или разложение. Вие трябва да се научите да освобождавате това напрежение чрез силата на волята си и Аз вече съм ви казал как може да развиете такава сила на волята, ако искате да я придобиете.

Ако в молитва се изпраща положителната енергия на силно егоистично желание, но тя не е достатъчно силна да предизвика изпълнение на желанието, то тогава енергията се разсейва и тялото, в което е била породена и което я е изпратило, бива наранено или победено от ответното действие.

Ако по време на най-висшата точка на себеотречение душата, докато е в съвършено състояние на покой, възнесе молитва към Безкрайното – не за някаква лична изгода, а от вяра, от  любов към това Безкрайно – същият закон, който принуждава единия полюс на електричеството да отговаря на другия, ще предизвика отговор от Безкрайните сфери и отговорът ще бъде в съответствие с действителните нужди на устремената душа.  Ще откриете често, че най-сигурният начин да спечелите нещо е да се откажете дори от желанието да го притежавате.

Мисълта е форма на енергия, думите са друга форма на същата енергия; обединени те създават трета форма, от която е  и истинската молитва.   Породена и изпратена директно от човешкото сърце, тя може да достигне толкова далече, колкото позволява присъщата сила.  Ако молитвата или устремлението е егоистично, на вътрешните планове то среща други форми от същата енергия, те взаимно се унищожават и следствието е, че ничие желание не достига онези, които имат силата да отговорят.

Мъдростта на вековете се съдържа в думите казани от Исус: “ Не моята, а твоята воля да  бъде.”  Само молитви предхождани от това изречение и окрилени от себеотдайна любов – която моли само да обича, а не за обич,  могат да получат отговор от Всемогъщия.  Най-голямата сила се печели само чрез себеотречение. Отречи се с цялото си сърце, обичай с цялото си сърце, работи с цялото си сърце и всичко на земята и в небесата е твое.

_________________________________________________

ОТНОСНО ХРАМА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Храмът на Човечеството е основан през 1898 година в Сиракуза, щата Ню Йорк, от Франчия А. Ла Дю и Уилиям Дауър. Този Храм се установява като продължител на Теософското учение, дадено от мадам Елена П. Блаватска през последната четвъртина на 19 век и чиято дейност в Америка е главно представена от Уилиям Куан Джадж.
Книгата „Учението на Храма“ е продължение на труда на Е.П.Блаватска и представляват Наставления на Учителите на Мъдростта, трудещи се за възвисяването на човечеството на по-високо еволюционно равнище. Обхвата на засегнатите в тези книги въпроси е необичайно широк – от основополагащите закони на Мирозданието и духовното усъвършенстване на човека до обикновените физични явления и проблеми на съвременната цивилизация.
Книгата „Учението на Храма“ се превежда на руски език (1954-1956г) по молба на Е.И.Рьорих към нейната сътрудничка и кореспондентка Е.П.Инге.
„Тази забележителна книга на Учителя Иларион се превежда от мен по Препоръка на Владика М. Тази Препоръка ми е предадена чрез нашата любима Майка на Агни Йога – ако някога й е писано (на книгата) да види бял свят – може да донесе много полза за поелите по Пътя и особено за тези, които сега встъпват на този Път, тъй като в книгата просто и ясно се дават указания, какво и как трябва да се прави, за да се облекчи този Път.
Да бъде благословена Ръката, подала ми разрешението да изпълня предписанията за мен.“

Е.Инге, Дорнштадт, Германия.
Декември 1956 г.
http://www.spsl.nsc.ru/
Превод: http://palitrabg.net/

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: