Медитация, Благодарност

11/01/2010

Медитацията, като възможност за вътрешно съзерцание и озарение, аз съм препоръчвал и по-рано. Това действително е възможност за отключване от света, от светските грижи. Възможност за съзерцание и възможност да чуете гласа на своята душа.

В това състояние протича очистването на душата, истинското осъзнаване на себе си като частица от Бога. Към това състояние е необходимо да се стремите, тъй като душата, така както и тялото, се нуждае от очистване. И вътрешното очистване е не по-малко важно и необходимо, защото чрез него, чрез очистването на душата, е възможно съединението с Твореца в потока от чисти енергии. Аз съм ви казвал, че можете да си представите себе си под „златен дъжд“, под пречистващите енергии на Твореца. Такава мислена представа благоприятства процеса на очистването.  Можете да си представите себе си под водопад. Потоци приятна чиста вода се изливат върху вас, умивайки и очиствайки вашата душа.

Медитацията – това е стъпало към осъзнаване на себе си, на своята истинска същност. Това е крачка към нас, крачка към Бога-Творец, тъй като вие сте частици от Божественото, във вас има разум и чувства от Абсолюта. Необходимо е вие само да се научите правилно да осъзнавате и приемате това ново, което идва към вас. И това можете да постигнете чрез медитацията, чрез съединяване на своята чиста душа с Бога, нашия Родител.

Аз съм казвал, че следващият етап след очистващата медитация ще бъде медитацията на включване към Божествения Източник на чисти енергии. След мисленото си отключване от светските грижи си представете точка в безкрайните простори на Космоса – това е Единният Бог, Разумният Абсолют. Това е величава енергия с огромна мощ. Представете си тази точка на златен фон. От тази точка към вас се проточва нишка посредством чистата молитва на сърцето – без думи, чрез благодарност, чрез импулсите на душата. Този сигнал ние усещаме веднага и вие попадате с нас в единния поток от чисти енергии. Това е възможно за всеки, за този, който е очистил своята душа за приемането на новите енергии на Твореца. Процесът на обновление вече тече, енергии с нова сила и мощ  идват от Твореца. Вашето чисто сърце е способно да ги приеме и усети, способно е да се съедини с нас в Потока от чисти енергии, течащи към вас.

Научете се да отделяте от 5 до 15 минути на ден за медитация, за разговор с Бога, за мълчалива молитва на сърцето чрез импулси на благодарност. Това е пътеката, водеща към нас, към чистия Божествен Източник. Най-благотворно е, когато такова съединение се прави сред прекрасните кътчета на природата с неголяма група съмишленици. Най-добре на възвишение, защото самото такова място спомага за нашето съединение. Такова място е свободно от потоците мисълформи на хората и е наситено с енергии на благодарност от света на животните и растенията, и самата Майка-Земя.

Влизайки в този единен поток чрез чиста молитва-благодарност, върнете себе си по мисления лъч, изпратен към Бога, тъй като Той също ви обича и ви благодари. Вашите усилия няма да останат напразни, защото вие развивате в себе си най-добрите чувства и качества на своята душа. И при това се съединявате с Източника на чисти енергии – Твореца.

Всевишният, Господ или Бог не жадува вашите многочасови молитви на покаяние, казани не от вас, не жадува вашето покаяние във вид на изтезание на собственото ви тяло, а жадува вие да се вдигнете от коленете си, да почувствате себе си частица от Бога и да обърнете своя взор към Него. Отново и отново ви повтарям, че вие не сте роби, деца мои, вие сте Богове, тъй като можете всичко. Вие можете да усетите Хармонията на живота чрез медитацията, чрез съзерцанието, чрез съединението с нас, чрез включването към чистия Източник на Божествени енергии. Помнете, че Бог е Любов и вие сте Негови деца. Вие сте носители на този принцип, дарен на Земята. И чрез този принцип ще стане съединението с нас. Така че, позволете му да се случи!

Да бъде светът изтъкан от Любов!

Послание на Учителя
Серия книги “ Послания към пробуждащото се човечество“(кн.7)

www.novosvit.com

Advertisements
%d bloggers like this: