ДИХАНИЕ НА ЕДИНСТВОТО

07/01/2010


ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Изберете най-подходящото място за медитация. Нап­равете си малък олтар със запалена свещ и свежи цветя. Никой не бива да ви прекъсва, защото така не само ще навлезете по-лесно в медитацията, но и ще си осигурите благополучно завръщане.

Ако седите на пода, използвайте възглавница, за да ви поддържа гърба. Ако предпочетете стол, поставете стъпалата си на пода и дръжте гръбнака изправен. Ако стоите прави, намерете центъра на тежестта си и позволете на тялото си леко да се поклаща и помръдва, както му се прииска.

Най-подходящо за тази медитация е някое напълно затъмнено помещение – колкото по-тъмно, толкова по-добре. Всъщност, в началото дори запалената свещ може да ви попречи. След няколко упражнения тъмнината вече няма да е толкова важна, защото ще можете да навлизате в сърцето си, само като затворите очи. Но при първите опити е най-добре да се намирате в пълен мрак. Можете да изпол­звате превръзка за очите, която да спира всякакъв достъп на светлина; тогава няма да има значение дали стаята е добре затъмнена.

Затворете очи и започнете да дишате ритмично – вдиш­ването и издишването трябва да бъдат еднакво дълги. Ди­шайте леко и комфортно. Следвайте естествения си ритъм и се освободете от всякакви мисли за външния свят; забра­вете за малко грижите и тревогите си. Известно време наблюдавайте дишането си, докато се успокоите и отпус­нете напълно. Няма защо да бързате. Там, за където сте се запътили, времето не съществува.

Когато усетите, че всичко е наред и моментът е дошъл, прехвърлете вниманието си от дишането към вътрешното си зрение и започнете медитацията „Дихание на Единство­то“ – началната стъпка при всички свещени ритуали.

ЕДИНЕНИЕ  С  БОЖЕСТВЕНАТА  МАЙКА

Мислено се пренесете на някакво място на Земята, което ви се струва най-прекрасното на света. Може да отидете навсякъде – в планината сред дървета, реки и езера; или сред жарките пясъци на пустинята, където почти няма живот – няма значение, стига да ви се струва красиво. Постарайте се го да видите с възможно най-големи подробности.

Ако вашето място е в планината, например, пред­ставете си планинските върхове и белите пухкави обла­ци. Вижте и почувствайте гората, погледнете как дър­ветата се полюляват от вятъра. Наблюдавайте жи­вотните – елените и лосовете, малките зайчета и ка­терички. Погледнете надолу към бистрите планински потоци. Започнете да усещате любов към това място и към цялата природа. Нека тази любов да продължи да расте, докато почувствате, че цялото ви сърце тупти с топлотата на вашата обич.

Когато усетите, че моментът е настъпил, с помощ­та на намерението си изпратете своята любов към центъра на планетата, за да може Майката Земя да разбере колко много я обичате. Ако искате, можете да съберете тази любов в малка сфера и да я изпратите на Мама, но най-важно е вашето намерение. После зачакай­те и се чувствайте като дете. Чакайте, докато усети­те как Майката Земя ви изпраща в отговор своята любов. Вие сте нейно чедо и съм сигурен, че тя ви обича.

Когато любовта на Мама навлезе във вас, отворете се напълно и й позволете да проникне навсякъде в тялото ви. Нека изпълни всяка ваша клетка. Нека изпълни свет­линното ви тяло. Оставете я да отиде там, където поиска. Потопете се в прекрасната майчина любов, която ви обгръща отвсякъде, и останете така – в единение с Майката Земя, докато усетите, че процесът е приклю­чил.

ЕДИНЕНИЕ  С  БОЖЕСТВЕНИЯ  БАЩА

В подходящия момент, който вие сами ще опреде­лите, погледнете към своя Божествен Баща, без да пре­късвате връзката си с Майката Земя. Обърнете се към останалата част от Творението отвъд Земята. Насо­чете вниманието си към нощното небе. Вижте как Млечният път лъкатуши по небосвода. Наблюдавайте планетите и Луната, която обикаля около вас и около Земята. Почувствайте Слънцето, скрило се от другата страна на Земята. Осъзнайте неописуемите глъбини на Космоса.

Преизпълнете се с любов към своя Баща. Почувствайте любов към цялото останало Сътворе­ние и към Божествения си Баща.

Когато сте готови и когато любовта ви стане толкова голяма, че вече не можете да я задържате в себе си, съберете я в мъничка сфера и я насочете към небесата с намерението тя да отиде право при Него. Изпратете я към решетките около Земята, към нашето Слънце и към Голямото Централно Слънце. Ако не знаете какво представлява тази решетка, не се притеснявай­те, просто изпратете любовта си към Слънцето. Слънцето е свързано с другите слънца или звезди и с всичко живо във Вселената, подобно на решетка.

Чакайте, докато любовта на вашия Божествен Баща достигне Земята и навлезе в тялото ви. Когато това стане, оставете я да отиде там, където пожелае. Не я контролирайте; просто се потопете в нея.

Щом изпратите любов­та си към Божествения Отец в небесата, спрете и чакайте.
Чакайте, докато любовта на вашия Божествен Баща достигне Земята и навлезе в тялото ви.Вие сте негово чедо и вашият Божествен Отец ще ви обича вечно.

И така, както позволихте на майчината обич да ви обгърне, почувствайте как бащината любов навлиза в тялото ви и я оставете да отиде там, където поиска. Това е чистата любов на вашия Отец.

СВЕТАТА  ТРОИЦА  Е  ЖИВА

В този момент става нещо, което по принцип се среща много рядко: на Земята оживява Светата Трои­ца. Божествената Майка и Божественият Баща се съединяват във вас чрез чистата любов и вие – Божес­твеното Дете – завършвате триъгълника.

В това състояние на чиста любов се отворете и осъзнайте присъствието на Бог, който е навсякъде около вас и живее вътре във вас. Просто бъдете осъзнати и чувствайте това единство на космически­те сили – и дишайте ведно с Диханието на живота.

И така, последната стъпка в тази медитация е да осъзнаете Божественото присъствие – във вас и навсякъде около вас.

След като станете част от Светата Троица, можете просто да отворите сърцето си за Божественото присъствие. По някаква причина, известна единствено Нему, когато пребивавате в това състояние на осъзнаване на Светата Троица, Неговото присъствие се усеща най-бързо.

След като веднъж навле­зете в това състояние, няма да ви се иска да се връщате преждевременно; усещането е наистина великолепно. Така че, ако я практикувате, оставете си неограничено време. Изключете телефона и направете всичко възможно да не ви безпокоят по никакъв повод. Нека преживяването ви раз­цъфти като лятно цвете.

ТОЛКОВА Е ПРОСТО!

Сега, след като вече научихте Диханието на Единство­то, винаги навлизайте първо в това състояние на съзнани­ето, а после – в свещеното пространство на сърцето. В противен случай, колкото и да се стараете да откриете святото си кътче, то ще ви убягва; ще се скрие от вас и ще чезне без следа.

Щом веднъж постигнете необходимото ниво на съзна­ние чрез Диханието на Единството, ще установите, че ви става все по-лесно и по-лесно, докато накрая ще започнете да пребивавате в него постоянно. Според моите учители, запознати с тази медитация, това е идеалът, към който трябва да се стремим.

Смятам, че Диханието на Единството създава у нас определена вибрация, която ни позволява да открием своя Свещен Граал – святото пространство в сърцето, откъдето Бог изначално е сътворил цялото Битие. Толкова е просто. Онова, което винаги сме търсили, е скрито в собствените ни сърца.

„Да живееш в сърцето“,
Друнвало Мелхизедек

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: