Молитвата е събеседване за Най-Прекрасното

18/12/2009

Според някои молитвата не се вписва в рамките на всекидневието, но всъщност тя и връзката с Висшия Свят са основа на битието. Липсва ли връзката с Висшия Свят, животът е немислим – хората ще станат по-лоши от зверове! Без значение е на какъв език се прави възванието. Мисълта няма свой език, но е всепроникваща.(АУМ-42)

* * *

Уважението към Йерархията утвърждава близостта на Висшия Свят. Сътрудничеството с Йерархията хвърля здрав мост към отвъдния бряг. Йерархията е представена във всяка религия, но под различни имена: Ангели-пазители, Ръководители, Утешители… Нека всеки я разбира по своему, но да устреми сърцето си към извисяване и усъвършенстване.

Молитвата е събеседване за Най-Прекрасното.(АУМ-60)

* * *

Нека непрестанният пулс на сърцето винаги ви напомня за духовната храна. Свикнете да се молите, не пропъждайте добрите мисли. За приятелите и сътрудниците Висшият Свят не е изпепеляващ огън, но хората сами отнемат правото си на вход. Всеки човек приживе се бои от изгаряне. Нека прояви същата загриженост и по отношение на своето бъдеще!(АУМ-72)

* * *

Често пъти молитвата води до изцеление. Връзката с Висшия Свят помага на сърцето и разнася по нервите целебната Благодат. Това лесно може да бъде разбрано дори от условна научна гледна точка. Невежеството обаче е толкова голямо, че се налага да повтаряме многократно дори подобно просто съображение. И все пак, нека използваме всяка възможност да споменем за Висшия Свят. Така произнасяме още една молитва.(АУМ-63)

* * *

Духовното начало предшества всяко действие. Няма телесно действие без предшестващо го духовно съединяване. Отричащите духовното начало обезсмислят всичките си действия. Отхвърлен ли е главният двигател, еволюцията не може да продължи. Черният Век, свързан с отричане на Началата и Основите, е неизбежно преходен. Човекът трябва да се готви за приемането на Светлината и дълбоко в себе си да осъзнае нейната същност, за да не заприлича на къртица.

С думите за Висшето Събеседване ви Призовавам да осъзнаете реалността в цялата й безпределност.(АУМ-68)

* * *

Молитвата е несъвместима с насилието. Не осмивайте и не порицавайте първата детска молитва. Едно момченце се молеше: “Господи, готови сме да Ти помогнем”. Случаен минувач го чу, възмутено го нарече горделивец и така поруга първата изява на детската самоотверженост. Едно момиченце се молеше за майка си и за кравата. Неговата молитва също бе осмяна. У детето остана спомен за нещо почти смешно, докато проявената загриженост бе трогателна.

Заплашването с Бога също е кощунство, а забраната на молитви със свои думи – грубо нахлуване в младото съзнание. Може би детето помни нещо много важно и продължава мисълта си нагоре. Кой има право да се меси и да угаси светлия порив?! Първото наставление за молитвата оставя следа до края на земния път.(АУМ-69)

* * *

Молитвата е полезна по всяко време, но обръщането към Висшия Свят е особено желателно в два момента от денонощието, когато токовете се сменят: при изгрев и след залез. Уместно е да призоваваме Висшия Свят и преди сън.

Сънят остава неразбран от науката. Обяснението му като отдих е примитивно. Щом всяко действие бива предшествано от духовен акт, то необичайното състояние, наречено сън, заслужава особено внимание. Почти половината от човешкия живот преминава в незримия свят. Пречиствайте съзнанието си, преди да престъпите прага на съкровената Врата. Мисълта за Висшия Свят и Пазителите осветява повехналото съзнание, отбива атаките и създава предпоставки за по-добри срещи. Сърдечната мисъл за Висшия Свят е непробиваема броня.

Осъзнайте всичко прекрасно и необходимо за далечния път.(АУМ-71)

АГНИ  ЙОГА

Advertisements
%d bloggers like this: