Човечеството – Вселенски експеримент

05/12/2009


16.08.08

1. Божественото Пространство или Вечността е ЕНЕРГИЯ, е взаимодействие на разнообразни видове енергия, строго балансирани и взаимодействащи на всички планове на Вечността!

2. Може да се каже, че Вечността – това е великата Хармония на насрещните вълнови потоци, неприемаща хаос и дисхармония на порядъка!

3. Още повече: за да се укрепи тази Хармония и да бъде защитена от внезапна непланирана намеса, е разработена саморегулираща се Матрична структура, възпрепятстваща всяка намеса и възпираща всеки импулс извън Хармонията.

4. Божественото Пространство има, на ваш език, няколко степени на защита, възпрепятстващи всяка интервенция на което и да е енергийно равнище или честота на вибрациите.

5. Ето защо дисхармонията, която човекът внася, не разбирайки смисъла и строежа на Пространството, не е фатална за Системата, защото човекът е локализиран на Планетата Земя!

6. Човечеството е обречено да се учи на тази Планета дотогава, докато не изживее придобитите пороци, внасящи дисхармония в Пространството, макар и на локалното равнище на вашата Планета!

7. В известен смисъл, човечеството е Вселенски Експеримен – когато на отдалечена от Цялото територия, частици на Разума във въплътен вариант получават възможност за самостоятелно развитие до нивото на Разум на обкръжаващото Пространство.

8. Избран е бил път на постепенен преход (еволюция) на Съ-Знанието, на Разума, а след това и на Духа, от нискочестотните вибрации до Тънките планове в съответствие с всички Канони на Вечността!

9. Под контрола на Божествените сили, но при изпълнение на Правилата за ненамеса във вашите дела, пред очите на всички Галактики започнал Експеримент по оцеляване и самоусъвършенстване на човечеството като част от Сферата на Разума, изолирано от външно общуване с каквато и да било развита цивилизация!

10. На човечеството било дадено правото на свободен избор на своя път като се предполагало, че то ще избере интуитивно еволюционният път на развитие към върховете на Разума, защото още при раждането на всеки човек подсъзнателно се давала Програма, предопределяща този път на развитие.

11. Процесът на усъвършенстване, в съответствие с Програмата на експеримента, предполагал наличието на препятствия, изискващи не само концентрация на волята, но по-важното, концентрация на вътрешната (психичната) енергия, което би принудило човека да се обърне към източника на своето раждане, тоест към своя Създател!

12. Характеризирайки Пространството на Разума като многостепенна и много сложна Сфера, Аз трябва да кажа и това е особено важно, че въпреки разнообразието от насрещни вълнови потоци, Вечността е строго Хармонизирана Матрица, което предполага и строга йерархия на силите, управляващи Вечността!

13. Пирамидата (така по-лесно ще разберете) е структура на силите, управляващи Вечността, където Неин връх е Абсолютът като недостижим предел на Съвършенството.

14. Човечеството е било оставено само на себе си, без подготовка и обучение в Каноните на Вечността, така че частицата на Цялото (Център на Цялото се явява Абсолютът) трябвало да се формира като зародиш на Разум, повтарящ Цялото, защото е бил сътворен от Цялото!

15. Трябва да се признае, че експериментът не бил така успешен, както се предполагало в началото, още повече, всички предишни опити да се формира зародиш на Разум довели до това, че неконтролираното (от страна на Божествените сили) развитие на човешките цивилизации се обръщало  в пир на гордостта и опити за съперничество с Цялото!

16. Създавайки Петата раса (цивилизация) в различни условия на въплъщение и преценявайки, че такъв път може да бъде единствен за човечеството, Божествените сили се сблъскали с това, че, ако не прекомерна гордост, то лъжата, измамата и фалшът станали „добродетелите“ на вече Петата, последна раса!

17. Това, разбира се, не е тази гордост, с изменение на Съ-Знанието, както при предишните и унищожени от Нас цивилизации, но проказата, лъжите на Петата раса станали предмет на дълги обсъждания от всички Божествени сили!

18. Било решено да се прекрати експериментът с човечеството и Шестата раса да бъде вградена в Матрицата на Пространството така, както в Нея са вградени всички развити цивилизации в обкръжението от Галактики!

19. Еволюцията на Съ-Знанието и усъвършенстването на Духа не търпи хаос или неприемане (неподчинение) на строгите Канони на Вечността, затова бе избрана схемата на Квантов преход, извеждаща ви на пътя – единствено правилният (по който се развиват всички Галактики), път на еволюция и вечно усъвършенстване в рамките на Матричната структура на Пространството.

20. Вземайки предвид човешкия фактор, Аз мога да кажа, че човечеството е изфантазирало всичко това, което го няма в структурата на Пространството, а на базата на собствените си представи за Плътния план е очовечило цялото Пространство, прекланяйки се не пред Хармонията на порядъка, а пред удовлетворяването на условията на въплъщението.

21. Аз няма да говоря за това, как вие сте изопачили Света, но  представите за Него са изопачени от вас толкова силно и толкова пъти, че дори при вашата фантазия се оказва невъзможно да се ориентирате в тези представи.

22. Аз още веднъж ви казвам: в Хармоничното Пространство на Цялото няма такова понятие като лъжа или измама, Матричната структура няма да приеме неточна или неправилна информация и ще я отхвърли, защото пробив в системата може да доведе до разрушаване на Пространството!

23. Всичко това, с което религиите парадират, е фантазия на човечеството, опитващо се да очовечи Божествените сили и е една от основните грешки и заблуди на вашето Съ-Знание, твърдо заемащо позицията на човека-животно!

24. Не бива примитивно да пренасяте своите представи и своето видение от обкръжаващия ви Плътен план в Тънките Светове, където въплъщенията или проявленията строго се подчиняват на Каноните на Вечността!

www.otkroveniya.ru
www.otkrovenia-bg.info

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: