Алис Бейли – безкористен наставник и служител с уникална мисия

21/10/2009

„Може би за хората ще бъде полезно да узнаят как пламенен православен християнин може да стане известен учител по окултизъм. Хората биха могли да научат много за това, как чисто теологично мислещ човек, проповядващ  Библията, може да стигне до твърдото убеждение, че за да може на Земята да се появи истинска универсална религия, която светът очаква, ученията на Изтока и Запада трябва да бъдат интегрирани и синтезирани.” Така говори тя.

Удивителен наставник, безкористен служител за духовната еволюция на планетата. Човек с уникална мисия. Книгите и са класическа езотерична литература и се четат на десетки езици.

В своя жизнен път тя преминава през трудностите на момиче, проповядващо Библията на войници, много срамежлива по природа, което преодолява с много труд, след това жена на пастор, прекрасна майка, възпитала три деца, за да стигне до основател и водач на езотерична школа, организатор на Международното движение на добра воля, което има центрове в десетки страни. Двадесетте книги, написани от нея, са получили широко разпространение и признание и са преведени на много езици.

Първият си мистичен опит, Алиса придобива доста рано. На 15-годишна възраст тя преживява невероятна първа среща, оставила ярки и дълбоки впечатления.В една неделна сутрин при нея в стаята, се появява едър мъж, облечен в европейски дрехи, но с чалма на главата си.

Kuthumy Той и казва, че има важна запланирана работа, която тя може да извърши за хората, но че за тази работа ще са необходими дълбоки промени в нейния характер. Преди всичко трябва да постигне пълен самоконтрол и едва тогава ще може да започне. Той и казва, че ще трябва да пътува много по света, да посети много страни в изпълнение на работата, поверена от Учителя, подчертавайки, че всичко зависи от нея и от това доколко тя ще съумее да промени характера си и че трябва незабавно да започне да го прави. Непознатият добавя, че ще идва при нея на всеки няколко години.

От този момент нататък през 7 години, чак до 35 годишна възраст, Учителя потвърждава интереса си към живота на Алис и нейните достижения. А чак 10 години след първата среща, тя научава, че чужденеца, който я посещава е Учителят Кут Хуми. След тази запомняща се среща, също така неочаквано, Алис има две „видения в състояние на пълна будност.“ Тя буквално участва в някакви важни мистерий, които се провеждат на хиляди километри от Лондон, в Хималаите, заедно с Христос, Буда, Учителите и хиляди хора от Изтока и Запада.

20 години по-късно започва да разбира смисъла и значението на тези духовни мистерии, в които е участвала. Започнал е космическият процес на идването на Новата Епоха. Епоха, в която Учителите започват да вземат все по-явно и активно участие в живота на човечеството и да помагат на търсещите пътя. Започва големият процес на сближаване между човечеството и Духовната Йерархия. Доказателствата за този процес  все още слабо се възприемат от обикновеното човешко съзнание. Новото познание трябва да дойде по неочакван начин, в неочаквана форма,за да разбие сковаващите стереотипи на човешкото мислене и да подготви съзнанието на много хора за възприемане на новата информация.

На Алис се налага да премине труден път. В живота и има много драматични промени, както и много роли, които тя трябва да играе.

Първите драматични промени в живота на Алис са на 22 години: тя заменя  безгрижния и осигурен живот за живот в стремежи за постигане на абсолютната свобода. В продължение на шест години, тя води трудна мисионерска работа сред войниците – първо в Англия, след това в Индия. По-късно се омъжва за Уолтър Еванс и се мести с него в САЩ. Като съпруга на пастор на протестантската църква, става майка на три деца, но след 7 години е принудена да се разведе с мъжа си. Преминава през период на пълна бедност, отглежда трите си деца, работи усилено за прехраната си. През януари на 1919 година Алис се запознава с Фостър Бейли, за когото по-късно, когато успява да получи развод, се омъжва.

Джуал Кхул

През ноември 1919, Алис Бейли се запознава с Учителят Джуал Кхул, който е познат в нейните трудове под името Тибетеца. Гласът, който чува и казва: „Има няколко книги, които е желателно да напишете за хората. Вие можете да ги напишете. Ще го направите ли?“ Така започва работата, която продължава 30 години, води до написването на над двадесет книги, в които намира пълно отражение Учението, давано от Планетарната Йерархия на човечеството за новата епоха. Важен резултат от работата на Алис Бейли е организирането от нея през 1923г. на Аркейн скул. В продължение на няколко години тя и вторият и съпруг – Фостър Бейли, който става неин приятел и колега, работят в различни теософски общества в Съединените щати, включително и езотерични секции на тези общества, среща се с ученици на Елена Блаватска. Делото на Бейли е пряко продължение на делото на Елена Блаватска, която работи по подобен начин и при едни и същи духовни Учители на Йерархията. „Тайната доктрина“ на Блаватска се превръща за Бейли в огромен вдъхновяващ импулс.

По това време в Теософските общества  започва профанизация и оскверняване на едни от най-големите истини на теософията. Виждайки това, Алис и Фостър Бейли решават да организират своя езотерична школа, чиято основна цел е – да помогне на хората да разкрият божественото в себе си и да осъзнаят връзката си със Вселената. В тази школа започва подготовката на първите Нови Групи Световни Служители – бъдещото ядро на новата цивилизация.

По искане на своите ученици и последователи Алис Бейли пише през 1947г. своята автобиография, която остава недовършена. В тази автобиография тя самата посочва двата главни момента в творческия си път. Първо – да потвърди с целия опит на живота си съществуването на Йерархията на духовните водачи на човечеството, Учителите на света. Второ – да укаже новите тенденции в света – идването на духовно по-развита цивилизация и култура.

Алис Бейли пише за световната тенденция към обединяване и сътрудничеството на всички хора на Земята на основата на високата духовност. Човечеството се намира на пътя към всеобщото Братство. И тази тенденция ще доминира в следващите няколко хиляди години.

Тридесет години продължава огромната по мащаб работа, насочена към бъдещето на планетата. На15-ти декември 1949 година Алис Бейли напуска този свят, на който тя така вярно служи. Когато настъпва момента на смъртта, нейният учител Кут Хуми идва за нея, така като и е обещал дълго преди това.

Книги на Алис Бейли

Advertisements
%d bloggers like this: